Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY (April 18-19, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY (April 18-19, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (51): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021) at Manchester, Great Britain.

Весь випуск
PDF
Олена Атаєва
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В ОПЛАТІ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Світлана Петровська
ЗМІСТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГИ З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В МІСТІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 14
PDF
Шоазиз Азизов, С. Мирзоев, Бунёд Зиёев
ТЕРРИТОРИИ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ РЕСУРСОВ
Переглядів: 13 | Завантажень: 5
PDF
Курманбек Исманалиев, Жазгул Токошева, Турсунай Осорбекова
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Переглядів: 18 | Завантажень: 129
PDF
В. Загарій, Т. Ковальчук
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 56
PDF
Вугар Мамедов, Лала Джафарова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ УНИФИКАЦИИ СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Переглядів: 23 | Завантажень: 16
PDF
Аліна Семенець
ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ, МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 42 | Завантажень: 24
PDF
Микита Хаустов, Дмитро Бондаренко
ЦИФРОВІЗАЦІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 66 | Завантажень: 199
PDF
Viorica Ataman
INCUBATOARELE DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI CREAREA PREMISELOR PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR CONEXE PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII
Переглядів: 53 | Завантажень: 26
PDF
Tetiana Rudenko, Nataliia Zachosova
STRATEGIC MANAGEMENT OF PERSONNEL DEVELOPMENT FOR A BUSINESS ENTITY
Переглядів: 44 | Завантажень: 81
PDF
Віталій Луцяк, Анатолій Остапчук
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОЗИЦІЮВАННЯ МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИСОКОЇ ДИНАМІКИ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 7 | Завантажень: 30
PDF
Валерія Тіманюк, Володимир Рубашка, Ірина Тіманюк
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У ЗВО І ІХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Переглядів: 98 | Завантажень: 44
PDF
Сергій Бардаш
ТРАНСФОРМАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
Переглядів: 8 | Завантажень: 27
PDF
Любов Шевців, Ольга Кілочко
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ У СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 47
PDF
Любов Шевців, Владислав Хіта
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Переглядів: 26 | Завантажень: 31
PDF
Тетяна Ширмова
URGENCY OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL AUDIT AS A TOOL FOR MANAGING THE SAFETY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRICE IN UKRAINE
Переглядів: 7 | Завантажень: 14
PDF
Andriana Cernei
ABOUT PROJECT LEARNING – A INTERACTIVE LEARNING (DESPRE ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECT – O ÎNVATARE INTERACTIVĂ)
Переглядів: 12 | Завантажень: 14
PDF
Oleksandr Fedoryshyn
SOCIALIZATION IN THE SCHOOLING PROCESS VIA COOPERATIVE LEARNING
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Mihaela Hajdeu
SOME DIFFICULTIES IN THE STUDY OF MATHEMATICS MET BY THE STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN POST-SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION - FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Переглядів: 6 | Завантажень: 13
PDF
Larisa Spinei, Ina Pîntea-Fucrulița
UNELE ASPECTE MEDICO-SOCIALE ALE OBEZITĂȚII LA COPII
Переглядів: 6 | Завантажень: 25
PDF
Truong Dao Thanh, Thuy Pham Minh
PUBLIC INVESTMENT IN HIGHER EDUCATION IN VIETNAM TODAY
Переглядів: 8 | Завантажень: 25
PDF
Нурлан Абишев, Дарина Махметова
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Переглядів: 9 | Завантажень: 16
PDF
Хусрав Азизов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (Сущность и особенности электронного обучения в педагогической литературе)
Переглядів: 10 | Завантажень: 6
PDF
Мунира Акбарова, Бахтиёр Кодиров
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ
Переглядів: 26 | Завантажень: 106
PDF
Адылбек Батыралиев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Переглядів: 24 | Завантажень: 18
PDF
Ибрагим Бисариев, Марат Тлеукабуло, Шолпан Меңдіғалиева, Руслан Кадырбеков
АДАМДАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 18
PDF
Світлана Вакушина
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 12
PDF
Лариса Гаращенко, Аліна Калашнікова
СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ
Переглядів: 18 | Завантажень: 16
PDF
Наталія Дудко
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Переглядів: 7 | Завантажень: 102
PDF
Мухаббат Имомназарова
МЕЖПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Эгамберди Каршиев, Шарофиддин Уразов, Бекзод Рахманов, Феруза Турдуқулова, Раъно Болтаева, Дурдона Абдусаторова, Гулхаё Олимова
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИИ РАСТВОРОВ В ШКОЛЬНОЙ ХИМИИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 12
PDF
Маргарита Козир, Тетяна Калініченко
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ШКОЛИ У ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У НУШ
Переглядів: 85 | Завантажень: 93
PDF
Марія Кукіль
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНСТРУМЕНТУ СІТЧАСТОГО ГРАДІЄНТУ В НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»
Переглядів: 16 | Завантажень: 14
PDF
Галина Сорокіна, Наталія Краснова
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ
Переглядів: 57 | Завантажень: 111
PDF
Мехроджиддин Худойназоров
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Ергали Мухиддинов, Амантай Караков, Ахмирза Кенджибаев, Еркин Сайдаков, Танирберген Баймурзаев, Руслан Кадырбеков
ДЕНСАУЛЫҚ - АДАМНЫҢ БАСТЫ БАЙЛЫҒЫ
Переглядів: 7 | Завантажень: 30
PDF
Ергали Мухиддинов, Амантай Караков, Ахмирза Кенджибаев, Еркин Сайдаков, Эрик Исмаилов, Руслан Кадырбеков
ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ САЛТ- ДӘСТҮРІ
Переглядів: 27 | Завантажень: 12
PDF
Tetiana Pyrohova
DEPICTION OF TRANSHUMANISM IN DIGITAL VISUAL MEDIA
Переглядів: 7 | Завантажень: 33
PDF
Oksana Rudkovska
WHY DO YOU NEED TO KNOW THE BIBLE? (on the etiology of mental and physical diseases)
Переглядів: 2 | Завантажень: 20
PDF
Ольга Андрєєва, Тетяна Бовкунович
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 30 | Завантажень: 33
PDF
Вікторія Грицай
РОЛЬ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 13
PDF
Лариса Ємельяненко, Софія Заболотна
САНКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ДЕТІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 34
PDF
Абдулкуддус Умаров
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ И РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 21
PDF
Igor Racu, Iulia Racu
ANXIETY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Переглядів: 21 | Завантажень: 17
PDF
Ольга Чумак, Олександр Прищепа
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕГОЇЗМУ В ПЕРІОД ЮНОСТІ
Переглядів: 12 | Завантажень: 80
PDF
Нодира Ахмедова
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Nigar Aghayeva
REASSESSING UTOPIA AS DYSTOPIA IN ARTHUR C. CLARKE’S CHILDHOOD’S END
Переглядів: 14 | Завантажень: 33
PDF
Gulipa Gaiiрova, Tangsuluu Tashtemirova
ETHNOLINGUISTICS- INTERRELATION OF LANGUAGE AND CULTURE
Переглядів: 8 | Завантажень: 29
PDF
Mansur Urinov
EFFECTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES (ON THE EXAMPLE OF ENGLISH)
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Nadiia Yesypenko, Nadiia Kaba
MODERN AMERICAN POLITICAL DISCOURSE: SEMANTIC AND STRUCTURAL FEATURES
Переглядів: 3 | Завантажень: 22
PDF
Сейданахан Алимбаева
ДУХОВНЫЕ ОПОРЫ В СОЗНАНИИ КЫРГЫЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «МАНАС»)
Переглядів: 9 | Завантажень: 18
PDF
Мутриба Ансорова
ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛОВ И ИХ ЦИТИРОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Переглядів: 8 | Завантажень: 14
PDF
Рахбарой Дадобоева
РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ (ФЕ) С ЧИСЛОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПО СТЕПЕНИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЛИТНОСТИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 445
PDF
Тотукан Дыйканбаева, Гульнара Байтикова
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Вікторія Ланова
ОБРАЗ «ГІБРИДНОГО» ПИСЬМЕННИКА В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ К. ІСІГУРО ТА Й. ТАВАДИ)
Переглядів: 6 | Завантажень: 39
PDF
Мадина Мамырбаева
ОТРАЖЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОПОЗИЦИИ В ЯЗЫКЕ
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Орозбубу Мирзакматова
КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКАМИ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Д. Мирзоева
ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА
Переглядів: 11 | Завантажень: 10
PDF
Озгонбай Молдожанов, Аида Муктарова
ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Переглядів: 15 | Завантажень: 14
PDF
Гаухар Рахимбаева, Ризабек Нүсіпбек
ӘЗІЛХАН НҰРШАЙЫҚОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК, АР-ҰЯТ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 39
PDF
Венера Сабирова, Орунбай Сулeйманов
ЭТИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА
Переглядів: 10 | Завантажень: 7
PDF
Мунира Сайфитдинова, Судоба Холикова
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТНОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Тамила Шукурова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСИКИ МЕРЫ ДЛИНЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Оксана Бойченко
ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ЖАННИ Д’АРК В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
Переглядів: 7 | Завантажень: 28
PDF
Алла Козлова
ЗВУКОВАЯ ПАЛИТРА ЛИРИКИ ВЕРОНИКИ ТУШНОВОЙ
Переглядів: 3 | Завантажень: 23
PDF
Goib Bobokalonov
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CHANGES IN THE TERMS OF THE EMPLOYMENT CONTRACT
Переглядів: 2 | Завантажень: 20
PDF
Diana Hamâc
GUILT IN THE CASE OF THE CRIME OF PIMPING
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Євгенія Ананьєва
ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Переглядів: 14 | Завантажень: 21
PDF
Юрій Орлов
ПСИХОАНАЛІЗ В КРИМІНОЛОГІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 23
PDF
Дар’я Піскун, Дарина Воронцова, Валерія Жиляк; А. Аксютіна (Науковий керівник)
БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА
Переглядів: 33 | Завантажень: 131
PDF
Мухаммадджон Сохибзода, Зухуриддин Асрорзода
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Євген Фурса
СПІВПРАЦЯ АДВОКАТІВ ТА КОНСУЛІВ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Переглядів: 34 | Завантажень: 11
PDF
Г. Алиева
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 25
PDF
Максим Добролюбов; О. Опанасюк (Науковий керівник)
ВЕКТОР ПЕРФОРМАТИВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАМЕРНІЙ ОПЕРІ ХХІ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Олександр Костеньов
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЖАЗОВОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF
Наталія Кукіль
КОЛОРИСТИЧНИЙ ЖИВОПИС ГРИГОРІЯ СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ ФОРМАЛЬНИХ ПОШУКІВ КИЇВСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 1960 –1970-Х РОКІВ
Переглядів: 14 | Завантажень: 17
PDF
Толқын Мұхажанова, Шаһризада Отарбай
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК РК
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Валентина Перловська
ІГОР СОНЕВИЦЬКИЙ ЯК ДИРИГЕНТ І ПІАНІСТ: КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТЦЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США
Переглядів: 36 | Завантажень: 60
PDF
Ірина Солярська-Комарчук
АКТУАЛЬНІСТЬ МІФОПОЕТИКИ В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТВОРІВ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 4 | Завантажень: 21
PDF
Тетяна Шафарчук, Наталія Десятникова
ФОНЕТИЧНИЙ МЕТОД І ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ФОНАЦІЙНИХ НАВИЧОК В РОБОТІ З СТУДЕНТАМИ-ВОКАЛІСТАМИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 46
PDF
Sevda Suleymanova
AN REVİEW Of HISTORICAL EVENTS IN THE WORKS OF NİZAMİ GANJAVİ
Переглядів: 2 | Завантажень: 21
PDF
Дмитрий Назаров, Екатерина Акентьева
СТАРОСТЬ - ВЕЧНО МОЛОДАЯ ПРОБЛЕМА НАУКИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 29
PDF
Larisa Boronin, Lilia Ursoi
TULBURĂRI PSIHIATRICE POSTPARTUM. DIAGNOSTICARE, DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL, SCREENING
Переглядів: 8 | Завантажень: 67
PDF
Andrei Bradu, Andrei Galescu, Emil Ceban
POSIBILITĂȚI TERAPEUTICE ÎN MANAGMENTUL DURERII LA PACIENȚII SUPUȘI TRATAMENTULUI PRIN LITOTRIȚIE EXTRACORPOREALĂ CU UNDE DE ȘOC(ESWL) PENTRU LITIAZA RENOURETERALĂ
Переглядів: 3 | Завантажень: 34
PDF
Vladimir Cazacov, Alexandru Focșa
DIFICULTĂȚI DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE ÎNTR-UN CAZ DE HEMORAGIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ
Переглядів: 12 | Завантажень: 22
PDF
Surayyo Djurabekova
ASSESSMENT OF THE STATE OF ADOLESCENT GIRLS WITH CONGENITAL ADRENAL CORTEX DYSFUNCTION (CACD)
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Marian Drogoman
THE LIVER FUNCTIONS IN DIABETES MELLITUS
Переглядів: 5 | Завантажень: 221
PDF
Svetlana Dzhoraeva, Aliya Abdalla, Olha Oliinyk
ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND FEATURES OF THE SKIN MICROBIOTA OF PATIENTS WITH ACANTHOLYTIC PEMPHIGUS RECEIVING IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY
Переглядів: 4 | Завантажень: 22
PDF
Simaan Elias, Daniela Cojocari
CAUSATIVE AGENTS INVOLVED IN THE ETIOLOGY OF ALZHEIMER DISEASE
Переглядів: 9 | Завантажень: 21
PDF
Valeriu Eșanu, Ina Palii, Lorina Vudu, Mihai Todiraș, Valeriu Cobeț, Boris Golovin, Veronica Eșanu
PATTERNS OF LEFT VENTRICULAR REMODELING IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES
Переглядів: 21 | Завантажень: 27
PDF
Liliana Groppa, Daniel Sandu
CARDIOVASCULARE INVOLVEMENT IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Radu Gurghis, Ion Gagauz, Mihai Rotaru, Tatiana Malcova, Artiom Ivanov
TREATMENT OF BLUNT THORACIC TRAUMA: THE CLINICAL EXPERIENCE OF NICOLAE ANESTIADI DEPARTMENT OF SURGERY
Переглядів: 6 | Завантажень: 23
PDF
Sabrina Haidarova; F. Shukurov (Науковий керівник)
HEMISPHERIC ASYMMETRY AND STUDENT PERFORMANCE
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Gulshan Kobilova
MODERNIZATION OF PRODUCTION IS A DECISIVE FACTOR OF REDUCING THE INCIDENCE OF DISEASES IN SILK INDUSTRIES
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Mihaela Mihaci, Svetlana Capcelea
THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN VARICOSE VEIN DISEASE
Переглядів: 4 | Завантажень: 28
PDF
Saidakhon Mukhamadieva, Mukhammad Mukhamadiev; D. Mukaramova (Науковий керівник)
INFLUENCE OF OBSTETRIC MOTHER’S PATHOLOGY ON THE PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH LOW BODY WEIGHT AT BIRTH
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Eugene Mushenko
PREVENTION OF PANCREATIC FISTULAS’ DEVELOPMENT AFTER PANCREATODUODENECTOMY
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Vera Oleinic
THE ROLE OF AT1AA BIOMARKERS IN PATHOGENESIS PREECLAMPSIA
Переглядів: 4 | Завантажень: 22
PDF
Cristina Pastrama, Svetlana Capcelea, Roman Pastrama, Irina Poburnii
GENETIC RISKS OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Переглядів: 4 | Завантажень: 35
PDF
Khanifa Salomova
EFFECTS OF INSECTICIDE-INFLUENCE ON SKIN AND EYES OF EXPERIMENTAL ANIMALS
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Evgen Shepetko, Maxim Bilyachenko, Anton Kurbanov, Alexander Danylenko
SURGICAL TREATMENT OF PERFORATIVE DUODENAL ULCERS WITH MULTIPLE COMBINED COMPLICATIONS
Переглядів: 25 | Завантажень: 16
PDF
Sîrghi Sîrghi, Vladimir Kusturov, Nicolae Caproș, Anna Kusturova, Victor Ungurean
VISIONS OF ANTERIOR HEMI-PELVIS LESIONS AND THEIR TREATMENT
Переглядів: 2 | Завантажень: 12
PDF
Larisa Spinei, Doina Moșneaga
SOME MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Иван Вакарчук, Вадим Ковач
ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ. КЛИНИКА. ДИАГНОЗ. ЛЕЧЕНИЕ
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Тамара Маганова, Наталья Ткаченко
ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ФАРМАЦИИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 9
PDF
Ярослав Мусієць
МЕЛАНОМА: ДІАГНОСТИКА ТА БІОМАРКЕРИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 17
PDF
Игорь Чемортан, Татьяна Ступак
КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ И ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПРИ ХОРЕЕ
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Борис Борисевич, Вікторія Лісова, Едуард Котляров
МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ В НИРКАХ КОТІВ ЗА ІНФЕКЦІЙНОГО ПЕРИТОНІТУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 25
PDF
Вікторія Грищенко
ЗМІНИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕПАТОЗУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
А. Кровикова
ВЛИЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Переглядів: 36 | Завантажень: 21
PDF
Garib Mammadov, Sara Mammadova
APPRAISAL OF THE SOIL FERTILITY UNDER TEA AND VEGETABLE CULTURES IN THE LANKARAN PROVINCE OF AZERBAIJAN
Переглядів: 7 | Завантажень: 14
PDF
Sona Osmanova
ASSESSMENT OF CLIMATE AND AGROCLIMATIC INDICATORS BY GRAIN CROPS IN THE KARABAKH PLAIN
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Okila Safarova
ORGANIZATIONAL DISADVANTAGES OF THE MECHANISM OF USE OF WATER RESOURCES IN THE CENTRAL ASIAN REGION
Переглядів: 3 | Завантажень: 14
PDF
Світлана Анісімова
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПЛАТИ ЗА ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЛІСІВ
Переглядів: 13 | Завантажень: 44
PDF
Галина Вальтер
КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗОНАХ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 12
PDF
Юрій Кацуляк, Мар’яна Сіщук
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ КАРПАТ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГЛИЦЕВИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 26
PDF
О. Позднякова, Н. Внукова
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ ШИН У ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА
Переглядів: 24 | Завантажень: 35
PDF
А. Серикбаева, К. Абаева, О. Байтанаев, Ф. Токтасынова
О ВОЗРОЖДЕНИИ ТУРАНСКОГО ТИГРА В КАЗАХСТАНЕ
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
Viktor Gorodetskyi
INVESTIGATION OF A MODEL OF A REAL SYSTEM WITH PERIODIC ACTION
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Viktor Gorodetskyi, Mykola Osadchuk
A METHOD FOR SIMPLIFICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL IN THE FORM OF A SYSTEM OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
Переглядів: 7 | Завантажень: 11
PDF
Саттор Байзаев, Махсуда Рахимова
О РЕШЕНИЯХ ОДНОГО КЛАССА КОМПЛЕКСНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 5
PDF
Марина Бондаренко, Ольга Зайцева, Ганна Бородкіна, Олексій Рукін
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНА ОЦІНКА АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НА НИЗЬКІ ДОЗИ РІДКОІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Алия Мурзагалиева, Дина Жолдахмет
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ УСКОРЕННОГО РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Мавжуда Хасанова
ОБОБЩЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ВИРТИНГЕРА, OLECHA И OPIALA
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Habiba Shirinova, Matanat Hasanova, Sevinj Nuriyeva, Aynura Karimova
INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT ON PL SPECTRUM OF SILICA BASED NANOCOMPOSITE
Переглядів: 20 | Завантажень: 55
PDF
Nagı Yagubov, Aytan Sultanova, Nargiz Valıyeva
(SrTe) 0.3 (Sr3In) 0.7 - (SrTe) 0.3(SrIn) 0.7 NON-QUASIBINARY SECTION
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Мунира Акбарова, Рахмонали Рахмонов
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ОДНОСТАДИЙНОГО СИНТЕЗА 2R-7R-2H, 7H-ТИАЗОЛО-[3,4-d]-ТИАЗОЛО-[31,41-1,5]- 1,2,4-ТРИАЗОЛО-[3,4-b]-1,3,4-ТИАДИАЗОЛОВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
Тофик Алиев, Гюнель Мамедова, Севиндж Керимова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АРГИИН НА ЭНЕРГИЮ АКТИВАЦИИ КОРРОЗИОННОГО ПРОЦЕССА СТАЛИ МАРКИ СТ-10 В ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЕ 0,04 %-НЫЙ РАСТВОР СН3СООН-КЕРОСИН
Переглядів: 8 | Завантажень: 5
PDF
Б. Мирзоев, Г. Факеров, Х. Шарипова, А. Эркаев
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ТАДЖИКИСТАНА
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Ф. Мирзоев, М. Акбарова, Б. Мирзоев
ВЛЯНИЕ НЕКОТОРИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ПУТИ ЕГО ПЕРЕРАБОТОК
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Оксана Білінська, Ігор Бурак, Віра Кулька, Людмила Олекшій
ПРОДУКТИВНІСТЬ ДОБАЗОВОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТУ АЛЬБІТ
Переглядів: 11 | Завантажень: 25
PDF
Санжарбек Садуллаев, Дадахон Абдуллаев, Шохиджахон Салимов
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНЫХ И ЭКСПОРТНО-БРАКОВЫХ, ПЕРВИЧНЫХ ПОСЕВОВ СОРТОВ ДЫНИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 14
PDF
Ozod Rajabov, Nigina Ergashova, Mukhriddin Yokubov
ELONGATION TOOL ON RING SPINNING MACHINES AND REQUIREMENTS FOR ITS INDIVIDUAL PARTS
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF
Eteri Hart, Bohdan Terokhin
INFLUENCE OF INCLUSION FROM FUNCTIONAL-GRADIENT MATERIAL ON STRESS CONCENTRATION FACTOR IN A HOMOGENEOUS PLATE WITH A CIRCULAR HOLE
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Ihor Vrublevskyi
INCREASING THE PRODUCTIVITY OF VIBRATORY CONVEYING DEVICES WITH AN ELECTROMAGNETIC DRIVES, DESIGNED FOR THE TRANSPORTATION OF SPECIAL GOODS
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Суннат Косимов
ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ-ТРЕНАЖЕРОВ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТА»
Переглядів: 10 | Завантажень: 36
PDF
Д. Мосьпан, В. Мосьпан, С. Саньков, О. Стаханов
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНИХ СПЕКТРІВ ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КРОВІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
S. Avetisyan
OPTIMIZED PHASE-LOCKED LOOP DESIGN IN INTEGRATED CIRCUITS IN 130NM TECHNODE
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Olena Peredrii, Nataliia Vlasenko
CLUSTER REPRESENTATION FOR THE SEARCH FOR OBJECTS IN IMAGE BY QUERY
Переглядів: 7 | Завантажень: 18
PDF
Isroil Qurbonov
E-RECRUITMENT: SOCIAL MEDIA AND RECRUITING
Переглядів: 6 | Завантажень: 183
PDF
Mikhail Sherman, Vladyslav Romanenko, Oleksandr Lemeshchuk
INTEGRATION OF WEB CONFERENCING SOFTWARE COMPLEX INTO KHERSON STATE UNIVERSITY IT ENVIRONMENT
Переглядів: 4 | Завантажень: 26
PDF
Ганна Кепша
«GOOGLE CLASSROOM» - ЯК БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС ДЛЯ НАВЧАННЯ ОНЛАЙН
Переглядів: 12 | Завантажень: 19
PDF
Кибриё Мухамадиева
КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫМИ МНОГОСЛОЙНЫМИ ТЕНЗОРНЫМИ СЕТЯМИ
Переглядів: 84 | Завантажень: 48
PDF
Анатолій Слюсаренко
ІНТЕГРОВАНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ НА МОРСЬКИХ СУДНАХ І В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 48
PDF
Ярослав Тарасенко
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПРОПАГАНДИСТА
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Дилфуза Унгбоева, Дилафруз Қодирова
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ БУДУЩЕЕ РАЗВИВАЮЩИХ СТРАН
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Петро Бичевий, Катерина Мішук
ПІДСИЛЕННЯ ГІДРОІЗОЛЮЮЧОГО РЕСУРСУ БІТУМНО-КАУЧУКОВИХ МАСТИК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНТАКТОВАНИХ ЗОН НА ПОВЕРХНІ ОСНОВ ПОКРИТТЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Мирзахид Миралимов, Жахонгир Турғунпўлатов, Рамазон Кулмаматов
РАСЧЕТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Олександра Сільник
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ФОНОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ЛЬВОВА ПІДАВТРІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ
Переглядів: 22 | Завантажень: 29
PDF
Лідія Хом’як, Богдан Лукашук
ФУНКЦІОНАЛ СКЛА В СУЧАСНОМУ ОФОРМЛЕННІ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Михайло Яковенко
ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ ТА РОЗВИТОК ДЕФОРМАЦІЙ В ЧАСІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПІДПІРНОЇ СТІНИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 25
PDF
Сергій Віцько, Ольга Митник
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ОСОБИСНІСНОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 21
PDF
Peternelj Boštjan
TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN BONSAI ARMIES – DIFFICULTIES BY ADOPTING A COMMON MILITARY DOCTRINE FOR WARFARE IN 21. CENTURY
Переглядів: 3 | Завантажень: 17
PDF
Сергій Поплавець, Олексій Колмогоров, Олександр Дроль, Олексій Тітов, Назар Шамрай, Олексій Бабіч
ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЙ МОДЕЛІ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
Переглядів: 17 | Завантажень: 12
PDF