Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT (November 18-19, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT (November 18-19, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (86): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021) at Geneva, Switzerland.

Весь випуск
PDF
Gulnora Bekimbetova, Azizbek Madambekov
MINING AND EXPORT OF PRECIOUS METALS IN UZBEKISTAN
Переглядів: 36 | Завантажень: 25
PDF
Liliya Filipishyna, Yurii Safarian
DIGITAL ECONOMY AND TRANSFORMATION OF BUSINESS ENVIRONMENT
Переглядів: 12 | Завантажень: 33
PDF
Mikhaylo Peresypkin
ON THE ISSUE OF IMPROVING THE TRAINING OF SPECIALISTS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Lyudmila Saprykina
REVIEW OF METHODS FOR MODELING THE ENTERPRISE’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGING PROCESSES BASED ON FUZZY LOGIC
Переглядів: 37 | Завантажень: 15
PDF
Джонона Гафорзода, Мохбиби Арбобова
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Переглядів: 12 | Завантажень: 8
PDF
Ольга Горняк, Денис Пустовіт
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF
Анна Шот, Тетяна Сподарик
ПОДАТКОВА ПІЛЬГА ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID 19
Переглядів: 13 | Завантажень: 23
PDF
Elena Kosheleva, Ilya Galibin
MODELING OF THE CLUSTER STRUCTURE IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
Переглядів: 12 | Завантажень: 6
PDF
Elturan Yusifov
THE ROLE AND PLACE OF ECONOMİC DİSTRİCTS İN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF AZERBAİJAN
Переглядів: 33 | Завантажень: 20
PDF
Erkinov Shakhzod Bakhodir O’g’li, Tukhtabaev Sanjar Alisher O’g’li
THE IMPACT OF E-COMMERCE IN THE SYSTEM OF DIGITAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Переглядів: 26 | Завантажень: 20
PDF
Olena Lytvynenko
DEVELOPMENT OF A MODERN COMPETITIVE MODEL OF CHINA
Переглядів: 10 | Завантажень: 18
PDF
Ada Ștahovschi, Olesea Bucuci
GEOECONOMIC ASPECTS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS
Переглядів: 12 | Завантажень: 6
PDF
Ольга Гусенко, Карина Рудюк
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 153 | Завантажень: 224
PDF
Віктор Замлинський, Анатолій Лiвiнський
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 12
PDF
Катерина Козак, Богдан Мироненко
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Переглядів: 24 | Завантажень: 18
PDF
Ірина Миколайчук, Ніна Сичова, Cофія Пархоменко
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Шейдаи Туркан Али, Сафарли Зияда Гафиз
ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Переглядів: 16 | Завантажень: 34
PDF
Юлія Коваленко, Крістіна Філіпішина
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 24
PDF
Дмитро Бакаляр
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 9
PDF
Тетяна Добрунік, Анастасія Пірус
ПОРІВНЯННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ П(С)БО ТА МСФЗ
Переглядів: 6 | Завантажень: 20
PDF
Сергей Коротаев, Сергей Ещенко
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ ПРИ ДРОПШИППИНГЕ : ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Переглядів: 13 | Завантажень: 14
PDF
Bulnur Birlesbek
EVALUATION TECHNIQUES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Переглядів: 17 | Завантажень: 9
PDF
Satigul Nurkeyeva
IMPLEMENTATION OF LANGUAGE COMMUNICATION THROUGH MOTIVATIONAL CONVERSATION SITUATIONS
Переглядів: 10 | Завантажень: 7
PDF
Foteini Tsiavea
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE NEED TO APPLY SOCIAL WORKERS TO SCHOOL UNITS
Переглядів: 20 | Завантажень: 8
PDF
Galina Zhotabayeva
THE USE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGHSCHOOL
Переглядів: 15 | Завантажень: 25
PDF
Оксана Дудіна, Лариса Стрельченко
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІКАРЯ
Переглядів: 57 | Завантажень: 11
PDF
Наталія Дудко
ЗНАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 10 | Завантажень: 23
PDF
Камиль Ибрагимов
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 24
PDF
Лариса Ляшенко, Ніна Соловей
ЛІКВІДАЦІЯ МІФУ ПРО ТОТОЖНІСТЬ РОСІЯН ТА УКРАЇНЦІВ НА ОСНОВІ ДОСЯГНЕНЬ АРХЕОМЕТРІЇ І ПАЛЕОГЕНЕТИКИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Ірина Онищенко, Анастасія Сівачук
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 22
PDF
Олена Отравенко, Віталій Олійник
АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРИ В БАСКЕТБОЛ
Переглядів: 21 | Завантажень: 50
PDF
Ганна Созикіна, Наталія Саєнко
ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Тетяна Стукалова
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Переглядів: 236 | Завантажень: 118
PDF
Umidjon Musaev
VIEWS ON THINKING: ANCIENT GREECE AND THE WEST
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Тамара Кірик, Костянтин Корсак
ПРО СЕМАНТИЧНІ ТА ІНШІ УТРУДНЕННЯ В РОЗВИТКУ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Bayan Maqsed Al Safi
THE POLITICAL PARADIGM SHIFT IN IRAQ AND THE SOCIO-RELIGIOUS DILEMMA
Переглядів: 8 | Завантажень: 17
PDF
Олександр Герасименко
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ В ПОЛІТИЦІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Роман Грицко, Іван Фуртак
СУЧАСНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 18
PDF
Ольга Шевчук
ФЕНОМЕН ВИБОРЧОГО ПРАВА ТА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 24
PDF
Vitalii Lavrinenko
TO THE QUESTION OF NEW PARADIGMS IN MODERN PSYCHOLOGICAL SCIENCE JUSTIFICATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Оксана Марциняк-Дорош, Любов Возняк
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ НАСИЛЬСТВА ЗІ СТОРОНИ ПАРТНЕРА
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Оксана Марциняк-Дорош, Вікторія Коваль-Іщук
САМООЦІНКА ЯК ЧИННИК АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Переглядів: 37 | Завантажень: 34
PDF
Оксана Марциняк-Дорош, Алла Мірошкіна
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ У ПРОФЕСІЇ ЛОГІСТІВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Александра Орлов, Ирина Орлова, Анастасия Жарикова
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И ИХ ФАКТОРЫ
Переглядів: 21 | Завантажень: 12
PDF
Анастасія Пятак
ЗНАЧЕННЯ КОГНІТИВНИХ ФІЛЬТРІВ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ БЛАГОПОЛУЧЧІ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 43
PDF
Анна-Марія Якименко
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЮНАКІВ ІЗ РІЗНИМ САМОСТАВЛЕННЯМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Targul Alizadeh
BRITISH MEDIA DISCOURSE AS AN INDICATOR OF THE INFLUENCE OF BREXIT PROCESS TO MODERN ENGLISH LANGUAGE, REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Мавзуна Азимова
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОМ И В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 16 | Завантажень: 15
PDF
Тамара Апполонова, Гулкайыр Кайыпова
СТРУКТУРНОЕ ПОЛЕ ЖАНРА ПОСЛОВИЦ
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Людмила Боть, Артем Кандиба
ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ У КУРСІ «ФАХОВА УКРАЇНСЬКА МОВА»
Переглядів: 2 | Завантажень: 12
PDF
Шалала Мамедова
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Тетяна Осіпова
ДИСКУРСИВНА ДИНАМІКА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Тахмина Салимова
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖАЮЩИХ «ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА» В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 11 | Завантажень: 16
PDF
Лілія Удовіченко
ПОТРЕБА ВИОКРЕМЛЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Мунзифа Ҷӯраева
МУНОСИБАТҲОИ ҲАМЗАМОНӢ ДАР ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Сауле Жаркеева
ВАЛЕРИАН ПРАВДУХИН И ПРИУРАЛЬЕ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Mustafo Farmonov
TECHNOLOGIES USED TO IMPLEMENT HIGH-SPEED DATA TRANSFER IN MOBILE NETWORKS
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
Ciochină Simion
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONCEPTS OF MANIPULATION IN THE MEDIA
Переглядів: 37 | Завантажень: 42
PDF
Тетяна Чумак
ВКЛАД МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 30
PDF
Aurel Băieșu, Corneliu Doni
SIGNING TENDER OFFER WITH UNRECOGNIZED ELECTRONIC SIGNATURE IN THE HOME-STATE OF CONTRACTING AUTHORITY
Переглядів: 7 | Завантажень: 7
PDF
Eugen Butucea
PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA IZVOARELOR DREPTULUI
Переглядів: 19 | Завантажень: 17
PDF
Victor Sandu
NATURA JURIDICĂ A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI
Переглядів: 170 | Завантажень: 43
PDF
Анатолій Лепешко
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ТЕРМІНУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА РОЗГЛЯД ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЇ
Переглядів: 5 | Завантажень: 21
PDF
G. Arazov
TIME OF SYMBOLIC SIMULATIONS OF THE THEORY OF POPULATIONS OF FAMILIES OF SMALL BODIES IN NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Камила Алиева
ДВА МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАЦИЙ БЕТА-ГЛОБИНОВОГО ГЕНА И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Переглядів: 9 | Завантажень: 12
PDF
Alexander Artemov, Eduard Buryachkovsky
APOPTOSIS AS A MECHANISM OF AGING. METHODOLOGY FOR SOLVING THE PROBLEM IN THE THEORETICAL PLANE
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Igor Igor, Lucia Avornic
SEALING OF OCCLUSAL FISSURES: AN ELEMENT OF DENTAL CARIES PROPHYLAXIS
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Tamara Hacina, Natalia Ungurean
SUBEPICARDIAL FAT PADS
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Kseniia Hoshko
STUDY OF THE MANIFESTATIONS OF HERPES INFECTION IN DENTAL PRACTICE
Переглядів: 12 | Завантажень: 14
PDF
Svetlana Melnic, Cristina Poștaru, Diana Uncuța, Nicolae Chele
THE IMMEDIATE AND DELAYED LOADING OF DENTAL IMPLANTS
Переглядів: 11 | Завантажень: 15
PDF
Anghelina Panfili, Svetlana Melnic, Vasile Poștaru, Cristina Gheorghe
METHODS OF PROSTHETIC TREATMENT OF DENTAL CORONARY LESIONS
Переглядів: 14 | Завантажень: 6
PDF
Tеtiana Peresypkina, Halina Нolubnycha, Olena Nosova, Antonina Butenko
ON THE ISSUE OF PROVIDING MEDICAL CARE TO SCHOOLCHILDREN
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Алла Дзиза, Анастасія Плотнікова
ВИКОРИСТАННЯ РАДІОХВИЛЬОВОГО МЕТОДА В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ОТОЛАРИНГОЛОГА
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
Михаил Диков
РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СТЕФАНОВА ПОТОКА В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ В ОКСИГЕНАТОРЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Бекболат Жетписбаев, Асем Мусайнова, Сауле Рахыжанова, Данияр Темирбеков, Малика Шакирова, Айдана Бижуманова
МИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИМФОИДНЫХ КЛЕТОК В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF
Ольга Цодікова, Анастасія Заблуда
ВПЛИВ ШТАМІВ LACTOBACILLI REUTERI НА СТАН МІКРОЕКОЛОГІЇ РОТОГЛОТКИ У ДІТЕЙ
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Аида Эшмурзаева
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ rs1805087 MTR И РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Переглядів: 14 | Завантажень: 10
PDF
Людмила Лазарєва, Володимир Постоєнко, Лариса Акименко, Ганна Постоєнко
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПАДЕВОГО МЕДУ УКРАЇНИ
Переглядів: 30 | Завантажень: 37
PDF
Василь Ігнатишин, Каталін Гойдош
МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ ТА СЕЙСМОТЕКТОНІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОГИНІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 16
PDF
Altinay Naimanova, Saule Akhmetova, Nikolai Maksimiuk
ECOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL SURVEY OF ALMATY REGION SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Ольга Дементьєва, Анастасія Бондаренко, Ольга Кузьміч, Олена Кушніренко
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ КВІТНИКАРСТВА У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Наталія Щербатюк
ВИРОЩУВАННЯ КОРОПА В СТАВКАХ
Переглядів: 58 | Завантажень: 16
PDF
Oleksiy Iegorov, Olga Iegorova
ASYMMETRICAL MODES OF OPERATION OF LOW-VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS
Переглядів: 29 | Завантажень: 16
PDF
Viktor Melnikov, Yermek Isenov, Alexander Kislov, Victor Kibartas, Yulia Kibartene, Yelena Zigangirova
PROBLEMS OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE POWER SUPPLY SYSTEM FOR OWN NEEDS OF FERROALLOY PRODUCTION
Переглядів: 15 | Завантажень: 12
PDF
Абдулахат Кадыров
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 10
PDF
Eduard Bereslavskii
ABOUT SOME PROBLEMS OF FILTRATION THEORY
Переглядів: 6 | Завантажень: 1
PDF
Т. Мамедов
ЗАДАЧА О НОРМАЛНОМ УДАРЕ ПРИТУПЛЕННЫМ КЛИНОМ ПО ВЯЗКО-УПРУГОЙ НИТИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
Gulnar Alyshanly, Sulhiyya Kalantarova, Arif Haydarov
THE ROLE OF FRIEDEL PHASE SALT IN THE ADSORPTION OF SILICA FROM ALUMINATE SOLUTIONS
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Жасур Махмаёров, Жасур Фармонов, Баходир Абдуллаев, Шокир Рахимкулов, Муроджон Самадий
ПРИМЕНЕНИЕ И МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА СУЛЬФАТА ЦИНКА
Переглядів: 11 | Завантажень: 22
PDF
Тетяна Роїк, Юлія Віцюк
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ РОТАЦІЙНИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
Petro Kyrychok, Kateryna Chepurna, Maksim Korobka
INFLUENCE OF PRINTING SPEED ON GRAPHIC ACCURACY OF PRINTS IN PAD PRINTING
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Надія Дзюба, Олена Буняк, Вікторія Кожевнікова
ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНА СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНИХ ПРОДУКТІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Олена Соколовська, Людмила Валевська, Артем Зубрицький
АНАЛІЗ ЗЕРНОВОГО СЕКТОРА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Тетяна Суткович, Наталія Олійник
ТЕХНОЛОГІЯ ФРУКТОВО-ЯГІДНОГО МАРМЕЛАДУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БАР
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
M. Abdullayeva, S. Pulatova
APPLICATION OF MODERN SPEECH RECOGNITION TECHNOLOGIES BY CREATING A LINGUISTIC SIMULATOR FOR IMPROVING LANGUAGE COMPETENCE
Переглядів: 22 | Завантажень: 9
PDF
Олександра Морська
КРЕАТИВНЕ РЕЗЮМЕ ДИЗАЙНЕРА
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Alla Khokhla, Iryna Kazmir
INDICATORS OF THE LEVEL OF STUDENT’S MOTOR ACTIVITY DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Переглядів: 15 | Завантажень: 14
PDF
Larysa Pustolyakova, Mykola Zadorozhny, Vitaliy Ziva, Sergey Pavlichenko
PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS, IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND THEIR MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE
Переглядів: 6 | Завантажень: 4
PDF
Анатолій Галімов, Валентина Крупа, Раїса Кшановська
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ
Переглядів: 81 | Завантажень: 45
PDF
Сергій Поплавець, Андрій Шатров, Дмитро Печура, Олександр Дроль, Костянтин Сюлєв
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО НАДІЙНОСТІ КЕРОВАНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ
Переглядів: 28 | Завантажень: 13
PDF
Павло Трофименко, Владислав Юрченко
ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОМПЛЕКСІВ ДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF