Scientific Collection «InterConf» : THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS (February 19-20, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS (February 19-20, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021) at Rome, Italy.

Весь випуск
PDF
Olena Dymchenko, Olha Rudachenko
11-15
KEY PROBLEMS OF DETERMINING AND REALIZING THE BUSINESS ENTITIES POTENTIAL
Переглядів: 71 | Завантажень: 72
PDF
Мунира Имрамзиева
16-25
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ
Переглядів: 47 | Завантажень: 74
PDF
Габиль Манафов, Талех Акберов
26-34
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Переглядів: 40 | Завантажень: 76
PDF
Фидан Сафарова
35-49
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН В ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ И РАЗВИТИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Переглядів: 103 | Завантажень: 163
PDF
Victoria Nebrat, Olga Kudlasevych
50-56
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COOPERATION: HISTORICAL EXPERIENCE OF UKRAINE
Переглядів: 76 | Завантажень: 72
PDF
Гахраман Байрамов
57-73
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
Переглядів: 101 | Завантажень: 107
PDF
Марина Патинська-Попета
74-79
УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
Переглядів: 105 | Завантажень: 103
PDF
Azer Musaev
80-89
EFFECTİVE MODELS OF SCİENCE AND BUSİNESS COLLABORATİON İN THE MODERN PERİOD
Переглядів: 51 | Завантажень: 70
PDF
Элчин Эйвазов
90-108
РОЛЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Переглядів: 52 | Завантажень: 106
PDF
Emiliya Duneva
109-130
MODERN INFORMATION CHANNELS AS A MEANS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF COMMUNICATION IN A REAL ESTATE AGENCY
Переглядів: 82 | Завантажень: 108
PDF
Lilia Sargu, Yulia Valeeva
131-148
THE PROBLEM OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE OF THE REFORMED HOUSE MANAGEMENT IN THE WORKS OF A.N. ENGELGARDT AS A TOOL FOR SOLUTIONS UNDER THE CONDITIONS OF ECONOMIC UNCERTAINTY
Переглядів: 113 | Завантажень: 61
PDF
Ольга Вовчанська, Лілія Іванова
149-156
ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 118 | Завантажень: 124
PDF
Ольга Семенда
157-162
ЗМІНИ В ПОВЕДІНЦІ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ
Переглядів: 168 | Завантажень: 161
PDF
Гюльтекин Мамедова
163-175
ПУТИ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА
Переглядів: 41 | Завантажень: 67
PDF
Любов Молдаван
176-191
КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Переглядів: 62 | Завантажень: 72
PDF
Abdulkhalig Mammadli
192-210
GLOBAL UNIVERSITY RATING INDICATORS AND SUGGESTION FOR ESTABLISHMENT OF ENTREPRENEUR UNIVERSITIES IN AZERBAIJAN
Переглядів: 172 | Завантажень: 118
PDF
Alokili Nohaa
211-217
INTEGRATION OR SEGREGATION IN SOCIETIES (The case study of Education system in Israel)
Переглядів: 48 | Завантажень: 71
PDF
Diana Bîclea
218-226
THE CONE OF EXPERIENCE IN TEACHING MATHEMATICS SYNCHRONOUSLY AND ASYNCHRONOUSLY
Переглядів: 652 | Завантажень: 265
PDF
Madina Kabylova
226-236
INTERACTION OF TEACHERS OF LANGUAGE SPECIALTIES IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Переглядів: 146 | Завантажень: 73
PDF
Tatiana Lașcu
237-245
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE DISCURSIVE APPROACH OF THE LITERARY TEXT IN THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE ENGLISH CLASSROOM
Переглядів: 44 | Завантажень: 56
PDF
Olena Murzina, Olena Raznatovska, Olena Pototska, Olena Kozhan
246-254
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS OF FUTURE DOCTORS
Переглядів: 45 | Завантажень: 59
PDF
Svitlana Nykyporets, Nataliia Hadaichuk, Svitlana Medvedieva
255-261
SCRIBING TECHNIQUE FOR TEACHING A FOREIGN LANGUAGE FOR STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Переглядів: 63 | Завантажень: 73
PDF
Nasibakhon Rasulova, Dilorom Salieva
262-270
FUZZY LOGIC IN CREATING ADAPTIVE INTELLIGENT LEARNING
Переглядів: 103 | Завантажень: 140
PDF
Оksana Zhukova
271-279
SOFT SKILLS AND HARD SKILLS AS THE BASIS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF EMPLOYEES IN CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
Переглядів: 263 | Завантажень: 145
PDF
Жанна Акпарова, Бибинур Аралбаева
280-289
КАЗАХСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Переглядів: 96 | Завантажень: 119
PDF
Світлана Алєксєєва
290-296
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Переглядів: 258 | Завантажень: 148
PDF
Гахраман Байрамов, Алирза Мамедов, Наргиз Алиева
297-314
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Переглядів: 51 | Завантажень: 76
PDF
Марина Велущак
315-320
ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ В УНІВЕРСИТЕТАХ США
Переглядів: 29 | Завантажень: 60
PDF
Галина Горшкова
321-333
ОБҐРУНТУВАННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТОВАНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ
Переглядів: 88 | Завантажень: 132
PDF
Юлія Демченко, Олена Нікітіна
334-342
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 390 | Завантажень: 336
PDF
Ольга Єфімова, Світлана Жицька, Наталія Химай, Анастасія Браєвська
343-348
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ
Переглядів: 126 | Завантажень: 87
PDF
Юлія Зайцева, Оксана Корносенко, Ірина Тараненко
349-355
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТИЛЮ СПІВРОБІТНИЦТВА І СПІВТВОРЧОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 30 | Завантажень: 62
PDF
Людмила Кашуба, Віталіна Стрілець
362-368
НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У КОМПЕНСАЦІЇ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ
Переглядів: 97 | Завантажень: 188
PDF
Павло Кіндрат, Наталія Сяська, Вадим Кіндрат, Наталія Кіндрат
362-368
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Переглядів: 58 | Завантажень: 0
Наталка Котелянець
369-376
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ
Переглядів: 141 | Завантажень: 157
PDF
Михайло Матвієнко, Марсель Хасанов
377-384
ПОГЛЯДИ НА УМОВИ ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ»
Переглядів: 119 | Завантажень: 121
PDF
Елена Пометун, Нестор Гупан
385-393
ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Переглядів: 81 | Завантажень: 70
PDF
Ольга Прокопова, Оксана Ляска
394-400
РЕФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ
Переглядів: 59 | Завантажень: 75
PDF
Ірина Радзієвська, Галина Степанова
401-407
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТІВ З ФІЗІОЛОГІЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ І БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 34 | Завантажень: 62
PDF
Лариса Теремінко, Олена Гурська
408-414
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів: 44 | Завантажень: 73
PDF
Odiljon Ernazarov
415-419
HARMONY AND DIFFERENCES BETWEEN RELIGIOUS STUDIES AND RELIGIOUS EDUCATION
Переглядів: 46 | Завантажень: 71
PDF
Антонина Зарипова
420-425
ГЕНЕАЛОГИЯ ЦИФРОВОГО БУДДИЗМА
Переглядів: 38 | Завантажень: 63
PDF
Дурдона Шокирова
426-431
ОТНОШЕНИЕ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ К АЛКОГОЛЮ
Переглядів: 25 | Завантажень: 69
PDF
Юлія Калюжна
432-438
ПАНДЕМІЯ COVID-19, КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ДЕГРАДАЦІЮ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Переглядів: 73 | Завантажень: 92
PDF
Ірина Свистун
439-444
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРОЦЕС ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)
Переглядів: 85 | Завантажень: 106
PDF
Руслан Ільченко, Віталій Заіка, Володимир Моргун
445-455
ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАДАПТАЦІЯ ПОСТНАРКОЗАЛЕЖНИХ ЗА МЕТОДОМ МЮРРЕЙ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ВРІВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 53 | Завантажень: 79
PDF
Алла Ковтун, Тетяна Гетьман
456-464
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВВЕДЕННЯ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ЗДО
Переглядів: 60 | Завантажень: 79
PDF
Vəfa Allahverdiyeva (Mahmudova)
465-472
1920-1930-CU İLLƏR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN MORFOLOJİ NORMASI VƏ ONUN ASPEKTLƏRİ
Переглядів: 45 | Завантажень: 81
PDF
Corina Iordan
473-485
DEFINITION OF TRANSLATION, TRANSLATION STRATEGY, TRANSLATION PROCEDURE, TRANSLATION METHOD, TRANSLATION TECHNIQUE, TRANSLATION TRANSFORMATION
Переглядів: 482 | Завантажень: 305
PDF
Georgios Pappas
486-493
THE ROLE OF SOCIAL CLASS AND SOCIAL NETWORK IN SHAPING LINGUAL DIVERSITY
Переглядів: 100 | Завантажень: 82
PDF
Ірина Соколець, Наталія Ханикіна
494-511
МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РАДОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА УГОРСЬКІЙ МОВАХ
Переглядів: 54 | Завантажень: 72
PDF
Евеліна Лучко
512-526
СВОЄРІДНІСТЬ МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ У ПОВІСТЯХ ДЖОНА КІТСА «ГІПЕРІОН» ТА «ПАДІННЯ ГІПЕРІОНА»
Переглядів: 43 | Завантажень: 178
PDF
Шодмон Сайдализода
527-538
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУГ ЛАХОРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XI И НАЧАЛЕ XII ВЕКОВ
Переглядів: 29 | Завантажень: 67
PDF
Ольга Полумисна
539-545
СТЕРЕОТИПНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: НА ШЛЯХУ ДО ЗМІН
Переглядів: 31 | Завантажень: 90
PDF
Marcel Boșcaneanu
546-555
COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS OF CONTRAVENTIONAL, CRIMINAL LIABILITY IN THE FIELD OF PROTECTION OF AQUATIC RESOURCES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION
Переглядів: 40 | Завантажень: 56
PDF
Vasile Fotescu
556-568
FORME DE RELAŢII SI INTERACŢIUNE ALE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Переглядів: 162 | Завантажень: 139
PDF
Айсель Аббаслы
569-582
КОРПОРАТИВНАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Переглядів: 43 | Завантажень: 63
PDF
Дарига Оспанова
583-587
ВОПРОСЫ МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Переглядів: 239 | Завантажень: 124
PDF
Анна Мариян
588-595
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СКУЛЬПТУРНЫХ ПОРТРЕТАХ ЛАЗАРЯ ДУБИНОВСКОГО, СОЗДАННЫХ В 30-50-е гг. ХХ ВЕКА
Переглядів: 34 | Завантажень: 61
PDF
Лариса Нехвядович, Гелла Фрадкина
596-607
СПЕЦИФИКА СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КАЗАХСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Переглядів: 52 | Завантажень: 93
PDF
Віолетта Радомська, Маріанна Дубова–Страшевська
608-613
МИСТЕЦЬКА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Переглядів: 31 | Завантажень: 59
PDF
Solmaz Azimova
614-622
MUHAMMAD TAHIR VAHID’S WORK «ABBASNAMA» AS A SOURCE FOR STUDYING THE HISTORY OF THE SAFAVID STATE OF AZERBAIJAN DURING THE REIGN OF SHAH ABBAS II
Переглядів: 45 | Завантажень: 57
PDF
Mamuka Natsvaladze
623-645
UNKNOWN ANATOMY OF GEORGIAN DIPLOMATIC ASSASSINATIONS
Переглядів: 105 | Завантажень: 109
PDF
Zarifa Nazirli, Amrah Bayramov
646-665
THE ARMENİANS DISCLAIMER ACTIVITY POLICY DURİNG THE FİRST WORLD WAR
Переглядів: 71 | Завантажень: 82
PDF
Durdona Rasulmuhamedova
666-673
AMIR TEMUR AS AN OUTSTANDING PERSONALITY
Переглядів: 98 | Завантажень: 82
PDF
Екатерина Майорова, Виктория Серебрянникова
674-688
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ДАЛЬНОСТИ РЕЙСОВ И ЛЕТНОГО ЧАСА В СИСТЕМЕ АВИАПЕРЕВОЗОК
Переглядів: 53 | Завантажень: 104
PDF
Lala Huseynova, Raya Haqverdiyeva
689-693
PATHOGENETIC POTENTIAL OF THE MUTATIONS OF PAH GENE
Переглядів: 69 | Завантажень: 68
PDF
Altyn Issokova, Zhaksibay Tleubayev
694-699
PROFESSIONAL VALUE OF THE SCHOOL GREENHOUSE
Переглядів: 32 | Завантажень: 63
PDF
Анастасия Григоренко, Ирина Кураченко
700-706
ИЗУЧЕНИЕ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ КАК ФАКТОРА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Переглядів: 29 | Завантажень: 69
PDF
Сожида Умркулова, Дильфуза Саидова, Сабохат Максудова
707-711
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ КЛЕЩЕЙ HYALOMMA ANATOLICUM НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК АОРТЫ КРЫСЫ
Переглядів: 27 | Завантажень: 59
PDF
Davron Ibragimov, Shukhrat Boymuradov, Usmon Gaffarov, Zukhra Iskhakova, Farangiza Valieva, Навруз Исматов, Firdavs Kuchkorov
712-720
IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS IN COMPLEX TREATMENT WITH COMBINED INJURIES OF THE FACE BONES
Переглядів: 52 | Завантажень: 70
PDF
Farrukh Ismatov, Davron Ibragimov, Usmon Gaffarov, Zukhra Iskhakova, Farangiza Valieva, Firdavs Kuchkorov
721-732
ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS
Переглядів: 44 | Завантажень: 55
PDF
Mukhlisakhon Kurbanova, Furkat Shamsiev, Rano Musajanova, Maksudjon Pulotjonov
733-737
THE IMPORTANCE OF C-REACTIVE PROTEIN AND CYTOKINES IN THE DIAGNOSTICS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN
Переглядів: 28 | Завантажень: 64
PDF
Masrur Mukhammadiev, Abdurakhim Avazov, Akhtamkhan Elmurodov, Numonjon Khaydarov
738-753
INDICATORS OF ORGAN DEFICIENCY DEVELOPMENT IN ACUTE PANCREATITIS
Переглядів: 58 | Завантажень: 80
PDF
Alexei Plesacov, Ivan Vladanov, Vitalii Ghicavii
754-767
SURGICAL TREATMENT OF LARGE BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: TRANSVESICAL ADENONECTOMY VS THULIUM: YAG LASER VAPOENUCLEATION OF THE PROSTATE
Переглядів: 50 | Завантажень: 73
PDF
Sanjar Ruziboev, Gennady Khaydarov, Abdurakhim Avazov, Masrur Mukhammadiev
768-773
TREATMENT OF ACUTE ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION WITH MINI-INVASIVE METHODS
Переглядів: 62 | Завантажень: 62
PDF
Zh. Ryspaeva, G. Tanysheva, Z. Ahmedzianova, A. Kapenova
774-781
REDUCTION OF BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE, DESCENDANTS OF THOSE IRRADIATED AS A RESULT OF NUCLEAR TESTS
Переглядів: 34 | Завантажень: 58
PDF
Svetlana Diacova, Mikhayela Shiman
782-788
METODELE OTOSCOPICE ÎN OTOLOGIA PEDIATRICĂ
Переглядів: 52 | Завантажень: 80
PDF
Andrei Serbulenco, Magdalena Ursu
789-795
PARTICULARITĂȚILE MEDICO-LEGALE ALE INTOXICAȚIILOR CU SUBSTANȚE PSIHOACTIVE NOI
Переглядів: 57 | Завантажень: 100
PDF
Ivan Vladanov, Alexei Plesacov, Vitalii Ghicavii
796-803
REVIEW OF DIAGNOSTIC OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT OF DETECTION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER
Переглядів: 39 | Завантажень: 67
PDF
Гульнара Абилкасимова, Асылжан Баев, Айжан Итемирова
804-808
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОТИВОГРИБКОВОЙ МАЗИ РОЗЕОФУНГИН-АС
Переглядів: 50 | Завантажень: 80
PDF
Ірина Гарагуля, Дмитро Хасхачих, Тетяна Демченко, Діана Казбінова
809-816
ВИПАДОК РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ ВАГІТНОЇ
Переглядів: 40 | Завантажень: 82
PDF
Валерия Долгих, Камилла Жураева, Аделия Жураева
817-822
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМОЛИФТИНГА В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ АЛЬВЕОЛИТА ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ ЗУБА
Переглядів: 37 | Завантажень: 60
PDF
Ш. Кинаятова, Л. Абыкенова, Е. Ерланкызы, А. Абдыхамидова, А. Бегелдинов
823-832
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ ПОЛИПОВ У ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
Переглядів: 44 | Завантажень: 85
PDF
Віталій Кондратюк, Аліна Стахова
833-852
ВПЛИВ СПІРОНОЛАКТОНУ У СКЛАДІ ТРИВАЛОЇ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДОБОВИЙ ПРОФІЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА РЕЗИСТЕНТНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ У ПОЄДНАННІ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
Переглядів: 64 | Завантажень: 69
PDF
Феруза Саломова, Дурдона Хакимова, Наргиза Ярмухамедова
853-865
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ
Переглядів: 110 | Завантажень: 70
PDF
Nizamatdin Mamutov, Polat Reymov, Viktor Statov, Yakhshimurad Khudaybergenov, Mamanbek Reymov, Azizbek Orazbaev
866-875
INDICATIVE SIGNIFICANCE OF MICRO-FOCAL PROCESSES OF THE AMU DARYA DELTA TERRITORIES FOR EARLY DETECTION OF ECOSYSTEM TRANSFORMATION TRENDS
Переглядів: 73 | Завантажень: 78
PDF
Мар’яна Сіщук, Юрій Кацуляк, Роман Бродович
876-895
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОКРЕМИХ ХВОЙНИХ ЛІСОВИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ЇХ АДАПТАЦІЇ
Переглядів: 42 | Завантажень: 79
PDF
Людмила Хохлова, Дмитро Лукашов
896-911
ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ РОЗПОДІЛЬЧОГО КАНАЛУ Р-1 КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 165 | Завантажень: 95
PDF
Земфира Алиева
912-916
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Переглядів: 187 | Завантажень: 107
PDF
Аkbota Serikkyzy, A. Baimakhan, A. Makhanova, Baimakhan Baimakhan, G. Baimakhanova
917-933
TO DETERMINE THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE SOIL OF LANDSLIDE SLOPES FROM THE DEGREE OF POROSITY AND HUMIDITY
Переглядів: 118 | Завантажень: 74
PDF
Tetiana Obikhod
934-939
APPLICATION OF THE TRIANGULATED CATEGORY TO THE EXPLANATION OF FULLY-CHARM TETRAQUARK MASS
Переглядів: 31 | Завантажень: 55
PDF
Yuriy Pavlovsky, Ivan Oseredchuk
940-946
THE NATURE OF THE MAGNETORESISTANCE OF SI0,95GE0,05 WHISKERS IRRADIATED WITH NEUTRONS
Переглядів: 39 | Завантажень: 56
PDF
Абдулахат Кадыров, Далер Касымов
947-953
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ПРИ ОДНОРОДНОМ НАГРЕВЕ ИЗОТИПНОГО МИКРОЗЕРНИСТОГО КРЕМНИЕВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Переглядів: 58 | Завантажень: 60
PDF
С. Отажонов, К. Ботиров, М. Халилов, Н. Юнусов, М. Абдумаликова
954-961
СПЕКТРЫ ПОГЛОШЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PВTE С ИЗБЫТКОМ ТЕЛЛУРА
Переглядів: 50 | Завантажень: 68
PDF
Вохоб Расулов, Рустам Расулов, Ислом Муминов, Хуснитдин Неъматов
962-969
К ТЕОРИИ МЕЖДУЗОННОГО ДВУХФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В УЗКОЗОННОМ КРИСТАЛЛЕ
Переглядів: 42 | Завантажень: 61
PDF
Z. Nizomov, M. Asozoda, A. Olimi, A. Karimzoda
970-978
MOLECULAR MECHANISM OF RELAXATION ABSORPTION OF ULTRASONIC WAVES IN AN AQUEOUS SOLUTION OF CALCIUM ACETATE
Переглядів: 39 | Завантажень: 73
PDF
Тетяна Фурс, Ольга Гулай, Василина Шемет
979-986
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕТОНАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ БЕНЗИНІВ У КОНТЕКСТІ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 88 | Завантажень: 163
PDF
Ulkar Akbarova
987-995
WAYS TO INCREASE PRODUCTIVITY ON THE ERODED LANDS IN LANKARAN
Переглядів: 42 | Завантажень: 54
PDF
Bohdan Hulko
996-1000
GROWTH AND PRODUCTIVITY OF FOUR PEAR VARIETIES IN THE NURSERY, DEPENDING ON CLONAL QUINCE ROOTSTOCKS IN THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Переглядів: 53 | Завантажень: 63
PDF
Низами Гафаров
1001-1008
НЕОБХОДИМОСТЪ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА АГРАРНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Переглядів: 39 | Завантажень: 75
PDF
Эльсевар Фарзалиев, Владимир Голубев
1009-1013
ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ БИОПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ
Переглядів: 33 | Завантажень: 65
PDF
Ievgev Zaitsev, Anatolii Levytskyi, Victoria Bereznychenko
1014-1021
DEVELOPMENT SHAFT RUN-OUT MEASUREMENT TRANSDUCERS FOR POWERFUL GENERATORS FAULT CONTROL SYSTEM WITH CAPACITIVE COPLANAR CONCENTRIC SENSOR
Переглядів: 115 | Завантажень: 84
PDF
Evgen Ryabokon, Oleg Batourin, Oleksandr Porokhonchuk, Andrii Shulezhko, Ihor Hurin, Volodymyr Viunnyk
1022-1030
SOME METHODS OF CREATING SIGNS OF RADAR TARGETS THAT CAN BE USED TO DESIGN TRAINING TARGETS
Переглядів: 69 | Завантажень: 63
PDF
Gulnara Kanbarova
1031-1048
FEATURES (XIII-XIV CENTURIES) ILKHANATE PERIOD ARCHITECTURE STYLE
Переглядів: 41 | Завантажень: 85
PDF
Eduard Slobodaniuc
1049-1060
DEVELOPMENT OF THE NETWORKS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT FACILITIES AND OF THE TECHNICAL-MATERIAL BASE ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Переглядів: 39 | Завантажень: 61
PDF
Жанна Антіпова, Тетяна Барсукова, Людмила Шурхал
1061-1067
ВОЛЕЙБОЛ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО РОЗВІТКУ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 266 | Завантажень: 123
PDF
А. Веселовський, А. Чепелюк, Г. Зварич
1068-1077
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 55 | Завантажень: 83
PDF
Georgios Pappas
1078-1109
CASE STUDY: THE APPROACH OF MILITARY UNIT COMMAND WITH THE QUALITY MODEL OF THE EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIC PLANNING
Переглядів: 91 | Завантажень: 85
PDF
Вадим Лукьянчук, Иван Николаев, Иван Теребуха, Дмитрий Фоменко, Денис Запара, Денис Калугин, Вячеслав Третьяк
1110-1114
ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ СТАРЕНИЕМ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ СИСТЕМ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Переглядів: 88 | Завантажень: 94
PDF
Сергій Поплавець, Генадій Гишко, Олексій Колмогоров, Вадим Лясковський, В’ячеслав Чепурний, Дар’я Третяк
1115-1126
ІНТЕГРУВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ХІМІЧНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ
Переглядів: 75 | Завантажень: 86
PDF