Scientific Collection «InterConf» : INTERNATIONAL SCIENTIFIC DISCUSSION: PROBLEMS, TASKS AND PROSPECTS (February 19-20, 2022).
Scientific Collection «InterConf» : INTERNATIONAL SCIENTIFIC DISCUSSION: PROBLEMS, TASKS AND PROSPECTS (February 19-20, 2022).

Scientific Collection «InterConf», (99): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects» (February 19-20, 2022) at Brighton, Great Britain.

Весь випуск
PDF
Vusal Ahmadov
9-21
THE FINANCIAL POLICY OF OIL-EXPORTING AZERBAIJAN
Переглядів: 52 | Завантажень: 34
PDF
Hashed Alawlaqi, Elshan Gurbanov, Mahabbat Mammadov
22-29
IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON CONSTRUCTION PRODUCTION
Переглядів: 55 | Завантажень: 43
PDF
Khanim Hasanova
30-38
PROBLEMS IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP AND THEIR CHARACTERISTICS
Переглядів: 16 | Завантажень: 15
PDF
O. Mykytiuk, K. Petrenko, E. Myronkina
39-44
FRANCHISING AS A MODEL OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT
Переглядів: 64 | Завантажень: 22
PDF
Aygun Abdulova, Gunel Rustamlilar, Murad Namazov, Nazrin Hasanzada, Yusif Huseynov
45-59
INVESTMENT CLIMATE OF ALAT FREE TRADE ZONE COMPARING TO BORDERING COUNTRIES
Переглядів: 171 | Завантажень: 29
PDF
Pirnazari Alizoda
60-64
THE ROLE OF DOMESTIC AND FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Переглядів: 34 | Завантажень: 15
PDF
Assel Auzhanova
65-70
BERLIN EURASIAN CLUB IN PUBLIC DIPLOMACY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Переглядів: 22 | Завантажень: 12
PDF
Oleksii Toporkov
71-78
TOWARDS THE FACTORS INFLUENCING THE VOLUME OF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES IN EASTERN EUROPE
Переглядів: 36 | Завантажень: 14
PDF
Олена Атаєва, Ганна Трубіна
79-90
РЕАЛІЗАЦІЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ ОБОРОНИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 12
PDF
Валентина Мазуренко, Іван Руденко
91-94
ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КИТАЄМ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 10 | Завантажень: 17
PDF
Катерина Сидоренко, Карина Цикало
95-101
СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 22
PDF
Robert Papla, Dana Yeltayeva, Dmitriy Pak
102-109
STRATEGIC AGILITY IN THE CONTEXT OF SMES
Переглядів: 43 | Завантажень: 32
PDF
Nurgul Ashimova, Kapiza Tursynbaeva
110-115
THE ROLE OF SITUATIONAL APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Переглядів: 29 | Завантажень: 18
PDF
O. Ivanchenko, O. Melnikova, K. Lurie
116-122
THE PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: CAUSES, CONSEQUENCES, AND METHODS OF OVERCOMING
Переглядів: 40 | Завантажень: 31
PDF
Urszula Kempińska, Katarzyna Balcer, Mykola Rudenko
123-131
ONE STEP BEFORE RETIREMENT - FREE TIME OF WORKING ADULTS
Переглядів: 46 | Завантажень: 22
PDF
Вячеслав Охріменко, Ірина Щербак, Альона Ширшова
132-142
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ПРОТИАВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Svitlana Protska
143-153
FORMATION OF IC-COMPETENCE OF THE FUTURE MASTER OF EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL SCIENCES
Переглядів: 21 | Завантажень: 9
PDF
Korkem Ybyrayeva
154-168
THE EXPERIENCES OF TEACHERS EDUCATING YOUNG ADULTS WITH HEARING IMPAIRMENTS STUDYING IN TVET INSTITUTIONS IN KAZAKHSTAN: A COLLECTIVE CASE STUDY
Переглядів: 12 | Завантажень: 9
PDF
Lyubov Zablotska, Liudmyla Chernii, Vira Meleshchenko
169-176
DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE COMPETENCE OF UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES
Переглядів: 18 | Завантажень: 39
PDF
Нургул Ашимова, Акмарал Туреханова
177-188
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС - СТАДИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧЕНИКОВ
Переглядів: 75 | Завантажень: 31
PDF
Єлизавета Воронова
189-197
ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ХНАДУ
Переглядів: 15 | Завантажень: 11
PDF
Земфира Гадирова
198-201
НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 16 | Завантажень: 9
PDF
Оксана Дмитрієва
202-210
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
Переглядів: 23 | Завантажень: 20
PDF
Бекзада Кожекеева, Бекзат Камбарова
211-218
КЕНЕСАРЫ ХАННЫҢ ХАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ЖӘНЕ ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ БЕЙНЕСІ
Переглядів: 17 | Завантажень: 12
PDF
Ганна Литвин
219-224
РОЛЬ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Валентина Мазур, Анна Нікора
225-231
НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Переглядів: 25 | Завантажень: 28
PDF
Рысжан Маликова
232-238
ШEТ ТІЛІН ҮЙPEНУДE ГPAММAТИКAНЫҢ МAҢЫЗЫ МEН PӨЛІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 12
PDF
Людмила Павловська
239-245
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Мадина Сабыр
246-251
ШЕТ ТІЛДІК КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Переглядів: 9 | Завантажень: 25
PDF
Олександра Сулік
252-263
КОРЕЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З СУЧАСНОЮ ПАРАДИГМОЮ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Юрий Тарасенко, Виктория Клим, Елена Панченко
264-272
ПАРАДИГМА ТЕРМИНОЛОГИИ: КОМПИЛЯЦИЯ И/ИЛИ ПЛАГИАТ
Переглядів: 10 | Завантажень: 6
PDF
Татьяна Шелестова, Мария Ткаченко
273-285
ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Переглядів: 62 | Завантажень: 54
PDF
Лариса Ямпольська
286-298
«СПЕЦІАЛЬНИЙ УДАРНИЙ КОРПУС БОЖЕСТВЕННОГО ВІТРУ» У ВІЙНІ НА ТИХОМУ ОКЕАНІ
Переглядів: 40 | Завантажень: 32
PDF
Dmytry Malykhin
299-305
ON HIDDEN SECRETS OF HUMAN BODY
Переглядів: 15 | Завантажень: 11
PDF
Файзали Аминов, Исфандиёр Наврузов
306-319
ЧЕЛОВЕК И ЕГО СПОСОБНОСТИ В ФИЛОСОФСКИХ ДИСКУССИЯХ УШЕДШЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 10
PDF
Файзали Аминов, Мариям Шапкиева
320-333
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРИЯ ИНТЕРИОРИЗАЦИИ, ИДУЩАЯ ОТ ГЕГЕЛЯ И МАРКСА
Переглядів: 12 | Завантажень: 10
PDF
Федір Кирилюк
334-344
ФЕНОМЕН «ВИБОРНОГО САМОДЕРЖАВСТВА» В ТЕОРІЇ І НА ПРАКТИЦІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Ильёсиддин Захруддинов
345-355
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТРАДИЦИОННО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТ НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА
Переглядів: 26 | Завантажень: 7
PDF
Мар’яна Олеськів
356-370
ТУРИСТИЧНА СТАТИСТИКА: ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ
Переглядів: 18 | Завантажень: 17
PDF
Юрій Візниця
371-377
НОМІНАЦІЇ «СЛОВА РОКУ»: МАРКЕР ДИСКУРСИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В МЕДІАПРОСТОРІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Юлія Віт, Тетяна Хаджилій
378-383
МЕТАФОРИЧНЕ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЖИВОПИСУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Михайло Полюжин, Валерія Січка
384-391
THE CONVEYING OF FIXED PHRASES OF BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION INTO UKRAINIAN
Переглядів: 22 | Завантажень: 11
PDF
М. Кулинич, Н. Похил
392-404
ТЕЛЕМАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ІМІДЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ – ВИДИ, ПЕРЕВАГИ ТА СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 31
PDF
Тетяна Приступенко, Анна Сергєєва
405-410
КУЛЬТУРНИЙ КОД: ПОНЯТТЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Vladislav Manea, Elena Groian
411-426
APPLICATION OF PRE-TERM RELEASE ON PUNISHMENT IN THE CONTEXT OF HUMANIZATION OF CRIMINAL LAW
Переглядів: 26 | Завантажень: 8
PDF
Victor Moraru, Elena Groian
427-437
«PREMATURE RELASE» - IMPORTANCE AND PRACTICAL APPLICATION
Переглядів: 14 | Завантажень: 9
PDF
Ганна Анісімова, Олег Шинкарьов
438-445
ЕКОЛОГО-ПРАВОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 29 | Завантажень: 11
PDF
Вікторія Масалітіна
446-451
НЕВІДКЛАДНИЙ ОБШУК
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
В’ячеслав Нестеренко
452-456
ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 9
PDF
Інна Циганчук
457-464
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ТРУДОВИХ СПОРІВ
Переглядів: 12 | Завантажень: 12
PDF
Ana Marian
465-473
VALENTIN KUZNEŢOV: EFECTE DE CULOARE ŞI SUPRAFAŢĂ ÎN PORTRETUL SCULPTURAL
Переглядів: 10 | Завантажень: 7
PDF
Заміна Алієва
474-481
АЗЕРБАЙДЖАНС ЬКА МОДЕЛЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 27 | Завантажень: 28
PDF
Юлія Осмачко
482-490
КОМПОЗИТОРСЬКА СПАДЩИНА ЮРІЯ ФІАЛИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ УКРАЇНИ Й КАНАДИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 9
PDF
Руслан Павленко
491-497
ЗАХАР МИКИТОВИЧ СИЗОНЕНКО: БІОГРАФІЯ, ТВОРЧИЙ ШЛЯХ, СПАДЩИНА
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Марина Протас
498-509
ДИЗАЙНІЗАЦІЯ І СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АРТ-ПОВОРОТ ЯК БЕНЧМАРКІНГ ІНСТРУМЕНТАЛІЗОВАНОЇ ТВОРЧОСТІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 13
PDF
Олена Голікова
510-520
НАЙСТАРІШІ ЦЕНТРИ ВИЩОЇ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 12
PDF
Уляна Кошетар, Світлана Литвинська, Людмила Добровольська
521-527
СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 11
PDF
Евгений Александров, Татьяна Александрова, Ирина Костяник, Ярослав Моргун
528-542
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО СТАБИЛИЗАТОРА КОСМИЧЕСКОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ С ЖИДКОСТНЫМ РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Переглядів: 12 | Завантажень: 9
PDF
Cалиакын Карипбаев, Наталья Луценко
543-552
ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА РОТОРА НА ЕГО МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ И ДЕФОРМАЦИЮ
Переглядів: 10 | Завантажень: 9
PDF
Катерина Суркова, Костянтин Сурков
553-559
ДЕКОМПОЗИЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОКІВ ПОВІТРЯНОГО РУХУ
Переглядів: 23 | Завантажень: 11
PDF
Vasile Macari, Alisa Pîrlog, Natalia Pavlicenco, Ana Rotaru, Nicolai Munteanu
560-566
RESEARCH ON QUALITY AND SAFETY OF SMOKED QUAIL MEAT
Переглядів: 8 | Завантажень: 6
PDF
Юлія Паливода, Валентина Гавій, Олена Кучменко
567-573
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПОКАЗНИКИ НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ПРОРОСТКАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ
Переглядів: 46 | Завантажень: 9
PDF
Андрій Сімчук
574-589
ГЕНЕТИКА ЕКОСИСТЕМ: КОНЦЕПЦІЯ ГЕНОПЛАСТУ ТА ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 10
PDF
Aurita Butkeviciute, Valdimaras Janulis
590-594
POSTHARVEST BIOCHEMICAL CHANGES IN APPLE SAMPLES
Переглядів: 16 | Завантажень: 11
PDF
Вікторія Гупаловська, Христина Комісар-Цар
595-605
СЕСКУАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ТА СЕКСУАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК
Переглядів: 22 | Завантажень: 14
PDF
Лидия Ени, Дорина Чебан
606-609
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТЫ “ДЕВИТ С” В ДЕВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦЫЙ ЗУБНОЙ ПУЛЬПЫ
Переглядів: 14 | Завантажень: 6
PDF
Василь Яцків, Ян Гирла, Сергій Фрімет, Стелла Мереуца
610-622
CУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ
Переглядів: 17 | Завантажень: 11
PDF
Zoya Yemets, Olha Miroshnikova
623-628
VARIABILITY AND INHERITANCE OF FAT MILK IN SIMMENTAL COWS
Переглядів: 13 | Завантажень: 18
PDF
T. Hajiyev, H. Baghiro, B. Bagirova, A. Hashimova
629-635
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RELIEF ELEMENTS ON THE EROSION PROCESS BASED ON GIS TECHNOLOGIES
Переглядів: 19 | Завантажень: 11
PDF
Garib Mammadov, Pirverdi Samadov
636-640
SYSTEM ANALYSIS, AN IMPORTANT METHOD FOR STUDYING THE TRANSFORMATION OF SOLAR ENERGY FOR INDIVIDUAL ECOSYSTEM BLOCKS
Переглядів: 11 | Завантажень: 10
PDF
Sara Mammadova
641-651
THE AGROECOLOGICAL FERTILITY MODEL OF THE SUB VEGETATIVE SOILS OF LANKARAN PROVINCE
Переглядів: 12 | Завантажень: 6
PDF
Uliana Naumenko, Svitlana Vasylenk
652-658
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LITHIUM RESOURCE BASE IN UKRAINE
Переглядів: 694 | Завантажень: 48
PDF
Sona Osmanova
659-664
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF TRADITIONAL AND MODERN AGRO-ECOLOGICAL STUDIES OF GRAIN-SUITABLE SOILS IN AZERBAIJAN
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
T. Hajiyev, A. Guliyev, S. Surkhayli, H. Baghirov
665-670
IMPACT OF EROSION ON THE ECOLOGICAL SITUATION OF MOUNTAIN-BLACK AND MOUNTAIN-BROWN SOILS
Переглядів: 15 | Завантажень: 7
PDF
Serhii Ivaniuta
671-678
PRIORITY DIRECTIONS OF ADAPTATION OF UKRAINE'S WATER RESOURCES TO CLIMATE CHANGE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
Переглядів: 14 | Завантажень: 22
PDF
Zh. Tergenbaeva, A. Sumbembayev
679-682
CURRENT STATE OF POPULATIONS OF DAPHNE ALTAICA (THYMELACEAE) IN KAZAKH ALTAI
Переглядів: 10 | Завантажень: 9
PDF
Тамара Мыслыва, Оксана Левшук
683-689
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ МОРКОВЬЮ СТОЛОВОЙ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В ПРЕДЕЛАХ АГРОСЕЛИТЕБНЫХ ЛАНДШАФТОВ Г. ГОРКИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
Парахат Оразов
690-696
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ, РАБОТАЮЩИХ «МОКРЫМ» СПОСОБОМ
Переглядів: 16 | Завантажень: 14
PDF
Любомир Царик, Петро Царик, Любов Янковська, Ігор Кузик
697-705
ОЦІНКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ЗЕМЕЛЬНИМИ УГІДДЯМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 11
PDF
Владимир Филатов, Ирина Пицина
706-712
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ
Переглядів: 7 | Завантажень: 9
PDF
Natalija Karaieva, Maksym Cheipesh
713-718
STATISTICAL ANALYSIS OF TERRITORY SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS DYNAMICS: SHEWHART CONTROL CHARTS
Переглядів: 15 | Завантажень: 8
PDF
Aleksey Mazilov, Valeriy Mushnikov, Dar’ya Skorobagatko, Olga Yaremko
719-728
SOME QUESTIONS OF BETA-RADIATION PROTECTION BUILDING FOR OVERALLS
Переглядів: 13 | Завантажень: 15
PDF
Valentin Nastasenko
729-740
SCHWARZSCHILD SPHERE AND NASTASENKO SPINNERET
Переглядів: 20 | Завантажень: 9
PDF
Anatoly Zelensky
741-752
METHODOLOGY OF SOLVING DIFFERENTIAL EQUILIBRIUM EQUATIONS OF MATHEMATICAL PLATE THEORY
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Олена Лупаренко
753-762
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ СУПЕРПОЗИЦІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛИХ КОЛИВАНЬ НЕОДНОРІДНОЇ ПРЯМОКУТНОЇ ОБЛАСТІ З ВНУТРІШНІМ ОТВОРОМ
Переглядів: 11 | Завантажень: 9
PDF
Oleksii Fesenko, Olena Babich, Oksana Savvova, Maryna Yeshchenko, Oksana Tiurina
763-770
BIOCOMPATIBLE GLASS-CERAMIC SCAFFOLDS FOR BONE ENDOPROSTHETICS
Переглядів: 15 | Завантажень: 7
PDF
Islam Mustafayev, Mehpara Ismayilova, Farida Nurmammadova
771-776
EVIDENCE OF RADIOCATALYTIC ACTION OF BENTONITE CLAY IN PETROLEUM FORMATION: THE ROLE OF DEHYDRATION REACTION IN HYDROCARBONS GENERATION
Переглядів: 11 | Завантажень: 8
PDF
Jeyran Sultanova, Huseyn Mamedov, Habiba Shirinova
777-781
INVESTIGATION HFEMW ABSORPTION PROPERTIES OF POLYMER NANOCOMPOSITES BASED ON PP AND IRON NANOPARTICLES
Переглядів: 16 | Завантажень: 16
PDF
Владимир Каплуненко, Николай Косинов
782-807
ЗАКОНЫ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗА
Переглядів: 56 | Завантажень: 23
PDF
Sima Talibi
808-811
THE MODERN RESEARCHS ON GROUNDWATER RESOURCES OF MOIST SUBTROPICAL SOILS OF AZERBAIJAN
Переглядів: 15 | Завантажень: 7
PDF
Володимир Ліскович
812-816
ТРИВАЛІСТЬ СУХОСТІЙНОГО ТА СЕРВІС–ПЕРІОДІВ У КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ ТА ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД
Переглядів: 30 | Завантажень: 14
PDF
Ігор Борозенець, Олексій Несміян
817-825
ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЕРГОНОМІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Ольга Заяц, Віталій Харута
826-842
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРШРУТНИХ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Жамолиддин Жаббаров
843-848
ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗМОВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Ігор Карпов, Євген Буров
849-855
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЙ
Переглядів: 18 | Завантажень: 11
PDF
Behnam Boobani, Juris Grants, Iveta Boge
856-869
EFFECTS OF OUTDOOR ACTIVITY, ELECTRO PHOTONIC IMAGING TECHNIQUE ON STRESS LEVEL AND MENTAL TOUGHNESS ON LATVIAN TAEKWONDO ATHLETES
Переглядів: 56 | Завантажень: 36
PDF
Nataliia Nesterenko, Oleksandra Kriukovska, Andrii Porohnyavyi
870-878
PLANNING OF TRAINING LOADS OF SPEED-POWER ENDURANCE OF FOOTBALL PLAYERS IN THE ANNUAL CYCLE OF TRAINING
Переглядів: 33 | Завантажень: 15
PDF
Наталія Базилевич, Віталій Поліщук, Ігор Юрченко
879-897
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 16
PDF
Марина Костюк, Наталія Мазур
898-905
ІННОВАЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Переглядів: 55 | Завантажень: 29
PDF
Євгеній Стрикаленко, Олег Шалар, Регіна Андрєєва, Віктор Гузар
906-914
ВІДМІННОСТІ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГРАВЦІВ У ФУТБОЛ І ФУТЗАЛ
Переглядів: 8 | Завантажень: 16
PDF
Генадій Гишко, Володимир Явтушенко, Іван Медінець, Анна Моргунова, Альона Моргунова
915-929
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРІЛЬБИ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
Переглядів: 14 | Завантажень: 17
PDF
Олександр Кулєшов, Олексій Коломійцев, Андрій Гордієнко, Олексій Болюбаш, Олег Батурін, Сергій Клівець, Вячеслав Третяк
930-946
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВОГНЮ УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
Переглядів: 27 | Завантажень: 14
PDF