Scientific Collection «InterConf» : CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY’S SCIENTIFIC POTENTIAL (November 21-22, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY’S SCIENTIFIC POTENTIAL (November 21-22, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (87): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Concepts for the development of society’s scientific potential» (November 21-22, 2021). Prague, Czech Republic.

Весь випуск
PDF
Victoria Grosul, Marуna Usova
6-11
DIGITAL TRANSFORMATION AS A SOURCE OF NEW RISKS FOR THE ENTERPRISE
Переглядів: 42 | Завантажень: 24
PDF
Мехди Фарид Закир
12-18
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ
Переглядів: 19 | Завантажень: 9
PDF
Victor Ciobanu; Maria Hamuraru (Науковий керівник)
19-25
THE IMPACT OF COVID-19 ON THE EVOLUTION OF TOURISM IN 2020 IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Переглядів: 25 | Завантажень: 11
PDF
Maria Hămuraru, Alina Cojocaru
26-37
COMPARATIVE ASPECTS REGARDING THE TAXATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Переглядів: 40 | Завантажень: 13
PDF
Elena Kosheleva, Ilya Galibin
38-42
MODELING OF THE CLUSTER STRUCTURE IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
Переглядів: 17 | Завантажень: 5
PDF
Надія Бочарова
43-55
ЯК РЕФОРМУВАТИ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 16
PDF
Kateryna Sochka
56-65
LOCAL BUDGETS IN UKRAINE: CURRENT TRENDS AND ISSUES
Переглядів: 25 | Завантажень: 10
PDF
Тетяна Слєсар, Євгенія Шара
66-71
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 13
PDF
Fidan Bayramova
72-81
BASICS OF PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY
Переглядів: 21 | Завантажень: 23
PDF
Angelina Roliak
82-87
FORMAL ASSESSMENT IN THE ENGLISH LANGUAGE COURSE FOR STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES
Переглядів: 26 | Завантажень: 11
PDF
Valeriya Volkova
88-96
COMMUNICATION CULTURE IN A FOREIGN LANGUAGE FOR INTERNATIONAL RELATIONS: CREATION AND DEVELOPMENT METHODS
Переглядів: 24 | Завантажень: 9
PDF
S. Zaskaleta, M. Smuhliakova
97-103
ACTIVIZATION OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITIES OF STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
Переглядів: 29 | Завантажень: 11
PDF
Анна Алтухова, Олександра Колаєва
104-110
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 25 | Завантажень: 10
PDF
Світлана Задоя
111-116
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ БАНДУРНОГО МУЗИКУВАННЯ
Переглядів: 20 | Завантажень: 7
PDF
Ксенія Сіненко
117-122
МЕДІАСЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 18
PDF
Софья Хандуле
123-127
ОБ ОБЪЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ФОРМАХ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ ЕЕ ПРЕДМЕТА (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Переглядів: 18 | Завантажень: 8
PDF
G. Lovetsky, V. Kosushkin, M. Aleksandrov
128-143
FROM ELECTRONIC PROCESSES IN LIVING AND INANIMATE NATURE TO SOCIALLY SIGNIFICANT
Переглядів: 18 | Завантажень: 15
PDF
Viktoria Predko
144-149
PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF HARDINESS DEVELOPMENT FOR OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Переглядів: 30 | Завантажень: 21
PDF
Олена Штепа
150-157
ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЯДРА ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 36 | Завантажень: 18
PDF
Масъуда Икрамова, Шахноза Сангинова
158-163
УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНАТИВОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Переглядів: 24 | Завантажень: 9
PDF
Аліна Легейда, Тетяна Ярхо, Тетяна Ємельянова, Галина Бобрицька
164-170
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗДОБУВАЧІВ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 19 | Завантажень: 8
PDF
Валентина Невойт
171-178
КОРЕНЬ КАК СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО СЛОВА (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА С КОРНЕМ –ХОД-)
Переглядів: 18 | Завантажень: 7
PDF
Mariana Pavlencu, Vitalie Costișanu
179-189
COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
Переглядів: 51 | Завантажень: 18
PDF
Анна Хмара
190-196
ДОМАШНЕЕ И САЛОННОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ОТ XVIII в. ДО НАШИХ ДНЕЙ: К ПРОБЛЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 7
PDF
Павло Хмара
197-202
СПОРІДНЕНІСТЬ ТА СПАДКОЄМНІСТЬ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЖАНРІВ У ТВОРЧОСТІ ІТАЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ-КЛАСИЦИСТІВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 11
PDF
Vladimir Cazacov, Dan Lotocovschi, Adriana Goiman, Ana Nastas
203-208
HIPERTENSIUNE PORTALĂ STÂNGĂ PRIN CHIST HIDATIC LIENAL
Переглядів: 17 | Завантажень: 7
PDF
Matas Inkenas, Emilis Cekanauskas
EVALUATION OF COMPLICATIONS BETWEEN TYPE II AND III FRACTURES ACCORDING TO GARTLAND CLASSIFICATION IN PEDIATRIC SUPRACONDYLAR HUMERUS FRACTURE
Переглядів: 16 | Завантажень: 14
PDF
Monika Stanciauskaite, Daiva Majiene, Liudas Ivanauskas, Kristina Ramanauskiene
214-218
TOTAL PHENOLIC CONTENT AND CHEMICAL COMPOSITION OF LITHUANIAN BALSAM POPLAR BUDS (POPULUS BALSAMIFERA L.) ETHANOLIC AND AQUEOUS EXTRACTS
Переглядів: 28 | Завантажень: 16
PDF
Олексій Велігоцький, Роман Савицький
219-224
ВПЛИВ COVID-19 НА СТАН ХРОНІЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ РАН РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ
Переглядів: 18 | Завантажень: 9
PDF
Ярослав Войтів
225-230
СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ ПОРОЖНИСТИХ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Переглядів: 19 | Завантажень: 9
PDF
Юлия Петрова, Айгуль Тугелбаева, Райфа Иванова, Майя Горемыкина
231-245
СВЯЗЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ И АУТОИММУННЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Переглядів: 18 | Завантажень: 11
PDF
Наталия Русу-Радзикевич
246-255
НЕКРОЗ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ФОНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Переглядів: 19 | Завантажень: 10
PDF
Huynh Nguyen Dinh Quoc, Dang Xuan Truong, Tran Thi Bao Tram
256-266
INTRODUCTION OF EIO MODEL IN TLS METHOD TO CALCULATE THE COORDINATES TRANSFORMATION BY HELMERT’S FORMULA
Переглядів: 30 | Завантажень: 8
PDF
Василь Ігнатишин, Тібор Іжак, Адальберт Ігнатишин, Моніка Ігнатишин
267-286
ГЕОФІЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ В 2020 РОЦІ: СЕЙСМОТЕКТОНІЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 16 | Завантажень: 7
PDF
Serhii Ivaniuta
287-293
ASSESSMENT OF CURRENT THREATS TO ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ZONE OF MILITARY CONFLICT IN EASTERN UKRAINE
Переглядів: 21 | Завантажень: 15
PDF
Євгенія Копиця, Марія Огієнко
294-306
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 35 | Завантажень: 17
PDF
Василь Кузавков, Людмила Погребняк, Сергій Погребняк
307-315
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПАСИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 20 | Завантажень: 19
PDF
Alona Zorgach
316-326
DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE COMPETITIVENESS ANALYSIS
Переглядів: 57 | Завантажень: 18
PDF
Тетяна Суткович, Вікторія Юшкова, Тарас Бородай
316-326
ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ ЯБЛУК ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИХОДУ СОКУ
Переглядів: 16 | Завантажень: 9
PDF
Леся Мороз, Андрій Угриновський, Наталія Попович
332-337
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ ПЛАСТА НА НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ З МЕТОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДБОРУ
Переглядів: 17 | Завантажень: 20
PDF
Мирон Чернець, Анатолій Корнієнко
338-345
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРИГУВАННЯ ЗАЧЕПЛЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ НА КОНТАКТНІ ТИСКИ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ
Переглядів: 13 | Завантажень: 5
PDF
Александр Кохович
346-352
ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Переглядів: 15 | Завантажень: 8
PDF
Ольга Тузенко, Олена Балалаєва, Ігор Сагіров
353-362
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОЛИСТОВОЇ ПРОКАТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ REACT
Переглядів: 7 | Завантажень: 18
PDF
Евгений Чичкарев, Анастасия Сергиенко, Елена Балалаева
363-380
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И СЕТЕЙ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ЧИСЕЛ И БУКВ РУССКОГО И ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТОВ
Переглядів: 48 | Завантажень: 23
PDF
Ганна Шпакова, Андрій Шпаков, Ірина Глущенко
381-388
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОДЕВЕЛОПМЕНТУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 23 | Завантажень: 15
PDF
Наталія Базилевич, Микола Волківський, Олександр Тонконог
389-407
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ СТЕП- АЕРОБІКОЮ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 21 | Завантажень: 37
PDF
Інна Бодренкова, Дмитро Петров
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 16
PDF
Володимир Явтушенко, Олександр Шевченко, Дмитро Козлов, Михайло Туленко, Анна Моргунова, Альона Моргунова
413-423
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРІЛЬБИ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ПРИЦІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Переглядів: 31 | Завантажень: 13
PDF