Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (June 25-26, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (June 25-26, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (64): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (June 25-26, 2021) at Tallinn, Estonia.

Весь випуск
PDF
Ганна Левченко
ГАЛУЗЕВІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Переглядів: 54 | Завантажень: 22
PDF
Сафарали Хусайнов, Мехрангез Самиева, Бунафша Аламова, Бибиджамол Додшоева, Нозимии Манучехри, Салимахон Расулова
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ
Переглядів: 20 | Завантажень: 9
PDF
Rustambek Imomov
ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF GROWING LEMONS IN BACKYARD PLOTS
Переглядів: 19 | Завантажень: 11
PDF
Вячеслав Степанов
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВАХ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ СИНГУЛЯРНОСТИ
Переглядів: 39 | Завантажень: 23
PDF
Татьяна Золотарёва, Гулбара Алимова, Диана Исаева
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Переглядів: 49 | Завантажень: 39
PDF
Ірина Андрющенко
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Переглядів: 30 | Завантажень: 20
PDF
Elena Petreanu
IDEAS ON THE LEGAL ENVIRONMENT APPLICABLE TO INTERNAL AUDIT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Переглядів: 18 | Завантажень: 43
PDF
Гульчехра Баротова
КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
Переглядів: 30 | Завантажень: 18
PDF
Марина Васильєва
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СІЛЕЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПОЛЬЩІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
Переглядів: 23 | Завантажень: 19
PDF
Джонона Гафорзода, Бахтиёр Бокилов, Фируза Азимова, Сафарали Хусайнов
РОЛЬ ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ С. АЙНИ В СИСТЕМЕ ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Переглядів: 45 | Завантажень: 20
PDF
Віра Грядуща
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТІ – НОВІ ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ (ДОСВІД БІНПО)
Переглядів: 82 | Завантажень: 47
PDF
Любовь Застынчану
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Переглядів: 28 | Завантажень: 28
PDF
Мариана Карп
ВЫСШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗ ГЛИНЫ ШАБЛОННЫМ МЕТОДОМ
Переглядів: 25 | Завантажень: 12
PDF
Неля Кінах, Наталія Рубльова
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Переглядів: 47 | Завантажень: 253
PDF
Ірина Онищенко
МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 159
PDF
Ігор Паєта
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 12
PDF
Софія Потюк
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 77 | Завантажень: 55
PDF
Олга Рошка
ТВОРЧЕСТВО МОЛДАВСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ КЕРАМИСТА ЭСФИРЫ ГРЕКУ (1919 – 1991 ГГ.)
Переглядів: 26 | Завантажень: 10
PDF
Людмила Хмельникова, Ганна Маслак
ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРОВАНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ФРАНКОМОВНИМ СТУДЕНТАМ - ПРОВІЗОРАМ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ І КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ
Переглядів: 33 | Завантажень: 16
PDF
Игорь Кудинов, Павленко Ива Павленко Ива
КРЕАТИВНЫЙ УЧЕТ КАК ФАКТОР ПОРЯДОЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 9
PDF
Євген Форнальчик
АВТОМОБІЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ, ЗУМОВЛЕНІ НЕЮ
Переглядів: 23 | Завантажень: 6
PDF
Алла Заслужена
Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СУБ’ЄКТИВНОГО ОБРАЗУ ПРОФЕСІНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
Переглядів: 32 | Завантажень: 14
PDF
Микола Овчаренко, Олексій Ліньов, Євген Вербицький
КВАЗИПСИХОТИЧНІ ЕПІЗОДИ ПРИ ОРГАНІЧНИХ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДАХ У КОМБАТАНТІВ
Переглядів: 28 | Завантажень: 17
PDF
Aliye Alizade
NIZAMI GANJAVI AS A RELIABLE TREASURER OF THE PEARL CULTURE (BASED ON THE MATERIALS OF “LEYLI AND MAJNUN”)
Переглядів: 19 | Завантажень: 8
PDF
Guzal Anarkulova
EXPERIENCE EFFECTIVE TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE BY WAY OF A CONTEXTUAL APPROACH
Переглядів: 21 | Завантажень: 14
PDF
Oleh Kachynskyi
IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TO THE TEACHING OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN
Переглядів: 12 | Завантажень: 12
PDF
Раъно Бобокалонова, Фарзона Рустамова
МУХАММАД СОДИКХОДЖА ГУЛШАНИ И ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СТИЛЕЙ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Переглядів: 28 | Завантажень: 14
PDF
Діна Душа, Ірина Пінчук; Анастасія Мельник (Науковий керівник)
НІМЕЦЬКОМОВНА РЕКЛАМА АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ: МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ І СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів: 24 | Завантажень: 46
PDF
Евгения Бильченко
СТРАТЕГИИ ПИАРА В ПОЭЗИИ: ЖИЗНЬ ПОЭТА КАК НЕНАРОЧНЫЙ ПРОМОУШЕН
Переглядів: 41 | Завантажень: 13
PDF
Alexandru Cuznetov, Olga Tretiacov
DISCUSSIONS ON HOLDING CONCEPTUALIZATION, AS A GROUP OF FOR-PROFIT LEGAL ENTITIES
Переглядів: 47 | Завантажень: 26
PDF
Svetlana Slusarenco, Veronica Pozneacova
THE CONCEPT OF SOCIAL CONTRACT IN THE JEAN-JACQUES ROUSSEAU'S POLITICAL PHILOSOPHY
Переглядів: 32 | Завантажень: 48
PDF
Ніна Білоусова
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ КУЛЬТУРИ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ
Переглядів: 71 | Завантажень: 17
PDF
Джонона Гафорзода, Сорбон Абдусамадзода, Давлатхон Назаров
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Переглядів: 66 | Завантажень: 33
PDF
Tatiana Bîzgu
ARTA VESTIMENTARĂ DIN MOLDOVA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Переглядів: 83 | Завантажень: 24
PDF
Сабина Омарова, Гюнель Мамедли, Ругия Джабраилова
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ПРОРОСТКАХ СОРТОВ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM DURUM L.)
Переглядів: 14 | Завантажень: 9
PDF
Марина Макарчук, Анастасія Сасс
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ВИСОКОВРОЖАЙНОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Переглядів: 33 | Завантажень: 4
PDF
Felicia Lupascu-Volentir, Gabriela Soric, Ana Popescu, Anatolie Negara, Elena Cosciug, Liviu Volentir
ASSESSMENT OF OSTEOPOROSIS IN THE FRAGILITY PHENOTYPE AT THE ELDERLIES
Переглядів: 27 | Завантажень: 19
PDF
Olexander Maslov, Sergey Kolisnyk, Yulia Kolisnyk
DETERMINATION THE TOTAL CONTENT OF CATECHINS IN GREEN TEA LEAVES
Переглядів: 21 | Завантажень: 20
PDF
Александр Янковский
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ТРЕМОРА
Переглядів: 19 | Завантажень: 7
PDF
Ekaterina Hubich, Elena Slysheva
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC APPROACH TO THE “GREEN ECONOMY” OF THE WORLD
Переглядів: 21 | Завантажень: 21
PDF
Махмудбек Шойимкулов
ВКЛАД ОМАР ХАЙЯМА В РАЗВИТИИ ТОЧНЫХ НАУК
Переглядів: 14 | Завантажень: 21
PDF
Тетяна Семко, Ольга Іваніщева
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ СУШІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Переглядів: 24 | Завантажень: 11
PDF
Abdurakhim Khojiev, Samad Azimov, Alisher Khojiev
INCREASING THE RESOURCE OF THE SAW GIN FEEDER
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF
Альона Ловська, Олексій Фомін, Андрій Рибін
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ ТА МІЦНОСТІ РАМИ НАПІВВАГОНА З ЗАМКНЕНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ ХРЕБТОВОЇ БАЛКИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 35
PDF
Насиб Насибов, Вагиф Ширалиев
К ДИНАМИКЕ ДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА
Переглядів: 9 | Завантажень: 4
PDF
Фуад Дашдамиров, Аллахверди Шарифов
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ИХ ОЦЕНКА
Переглядів: 16 | Завантажень: 32
PDF
Д. Мосьпан, В. Мосьпан, Д. Кухаренко, А. Ковалева
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КЛАСИФИКАЦИИ И ОБРАБОТКЕ МАММОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Переглядів: 9 | Завантажень: 23
PDF
Ганна Лукашук, Євген Неклеса
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПРИ ВИПАЛЮВАННІ ВАПНЯКУ В ШАХТНІЙ ПЕЧІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 19
PDF
Олена Бобир, Людмила Харченко-Баранецька
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОГО ПЛАВАННЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 10
PDF
Володимир Дачковський, Михайло Левченко
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАНИХ ОРГАНІВ З ЕВАКУАЦІЇ ПОШКОДЖЕНИХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 31 | Завантажень: 17
PDF
Сергій Поплавець, Руслан Кушпета, В’ячеслав Чепурний
ПОГЛЯДИ ДО ПОБУДОВИ ГЕОПРОСТОРОВИХ БАЗ ДАНИХ В ГЕОГРАФІЧНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ОБ’ЄКТОВНО – ІЕРАРХІЧНОГО ПІДХОДУ
Переглядів: 14 | Завантажень: 20
PDF
Андрій Мойсіяха
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ
Переглядів: 15 | Завантажень: 8
PDF
Вікторія Давидова
ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 4
PDF