Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (December 25-26, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (December 25-26, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (94): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (December 25-26, 2021) at Tallinn, Estonia.

Весь випуск
PDF
Наталія Мешко, Лана Пономаренко
ПЕРЕВАГИ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 24
PDF
Валентина Павлова, Михайло Лисиця
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБІР КАНАЛІВ ЗБУТУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Сергій Холод
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Переглядів: 9 | Завантажень: 10
PDF
Джонона Гафорзода, Сироджиддин Гурезов, Бекназар Манижаи
ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ЧАСТНОГО СТРАХОВАНИЯ
Переглядів: 955 | Завантажень: 9
PDF
Джонона Гафорзода, Нилуфар Сатторова, Джумаъхон Бурихонов
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Переглядів: 15 | Завантажень: 6
PDF
Джонона Гафорзода, Азиза Хасанова, Сабрина Рустамова
МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Переглядів: 20 | Завантажень: 9
PDF
Fatima Ortay
MAIN OBJECTIVES OF TURKISH POLICY RELATED TO THE SYRIAN CRISIS AND THE FATE OF THE KURDISH STATE
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Meruyert Tileubayeva, Dilyara Makhmudova, Sabrina Badalova, Nuray Sarsembayeva
THE EFFECT OF PSYCHOOGICAL PORTRAIT OF ALAN GARBER ON HIS MANAGERIAL WORK AS A PROVOST OF HARVARD UNIVERSITY
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Trang Vũ Phương, Nguyen Thi Ngoc Anh, Ho The Nam Phuong, Do Thi Lam Thanh
A DISCUSSION ON EVALUATION CRITERIA OF TECHNOLOGICAL CAPACITY OF THE ENTERPRISE
Переглядів: 18 | Завантажень: 8
PDF
Олена Данчева
СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 11 | Завантажень: 14
PDF
Анастасія Лонська; Євген Лісений (Науковий керівник)
ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП, ЯК СПОСІБ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 12
PDF
Анастасия Шевкоплясова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 7
PDF
Нані Давиденко; Євген Лісений (Науковий керівник)
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЕТАПИ ЇЇ РОЗРОБКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 28
PDF
Гузал Абдуллаева, Алтинбек Абдуллаев, Рустам Гадаев
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРУ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 6
PDF
Любов Водянка, Олександр Галанесі
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 16 | Завантажень: 28
PDF
Наталія Ситник, Аліна Млінцова
ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БАНКІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 6
PDF
Cristina Dolghii
PRELIMINARY STUDY OF THE THEME OF PERFORMANCE AUDIT. THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL APPROACHES
Переглядів: 22 | Завантажень: 14
PDF
Svetlana Bîrlea
EDUCATIONAL IMPACT OF USING MOODLE AS AN E-LEARNING TOOL FOR ASSESSING STUDENTS LEARNING
Переглядів: 11 | Завантажень: 9
PDF
Volodymir Bondarenko, Vitalii Shein
SYSTEM-FORMING ROLE OF GNOSTIC FUNCTION IN THE SYSTEM OF DUAL EDUCATION IN TECHNICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE
Переглядів: 6 | Завантажень: 7
PDF
O. Ivanchenko, K. Lurie, O. Melnikova
THE PERSONALITY OF A TEACHER IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN A MEDICAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
Переглядів: 15 | Завантажень: 6
PDF
Viktoriya Nikolaeva, Stella Shadrina
PREVENTION OF AUTO-DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE
Переглядів: 11 | Завантажень: 17
PDF
Odiljon Sheraliyev, Muhayyo Artikova
THE IMPORTANCE OF DIGITAL COMPETENCES IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHER
Переглядів: 13 | Завантажень: 5
PDF
Dildora Yulchiyeva
CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF A SUSTAINABLE SOCIAL AND SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE FAMILY ON THE RAISING OF CHILDREN
Переглядів: 12 | Завантажень: 15
PDF
Венера Биджиева
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Переглядів: 14 | Завантажень: 59
PDF
Юлія Бондар
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ MS OFFICE В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Л. Коваль, О. Панько
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН РЕСУРСІВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 7
PDF
Оксана Красільнікова, Ганна Кравченко
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ»
Переглядів: 7 | Завантажень: 8
PDF
Оксана Кузьмич
ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАНННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.П. ЮЩУКА
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Алла Кучер
РОЗРОБКА І МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОРІВНЕВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «МИЛОВАРІННЯ» У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»
Переглядів: 9 | Завантажень: 7
PDF
Ирина Мареева
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОВ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Переглядів: 10 | Завантажень: 5
PDF
Павло Мулеса, Ганна Кепша, Вікторія Лазарик
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ «MATIFIK»
Переглядів: 33 | Завантажень: 7
PDF
Татьяна Сазанович
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СМЫЧОК»
Переглядів: 11 | Завантажень: 6
PDF
Інеса Скачко
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 18
PDF
І. Стаднійчук
ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ
Переглядів: 9 | Завантажень: 6
PDF
Тетяна Стукалова
РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 17 | Завантажень: 22
PDF
Курбанай Ташмуратова
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 17
PDF
Олена Ярема
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НУШ
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Аліна Воргач
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Дарина Воргач
ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА І. ФРАНКА
Переглядів: 22 | Завантажень: 14
PDF
Дмитрий Малыхин
ФИЗИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Олена Алейнікова, Вікторія Годз
ДОСКОНАЛА ДЕМОКРАТІЯ: ВЛАДА І ГРОМАДЯНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Ірина Ніколіна, Каріна Ткачук
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 14
PDF
A. Aznabakiyeva, А. Beimisheva
FEATURES OF STATE POLICY IN THE FIELD OF MIGRATION REGULATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Переглядів: 18 | Завантажень: 12
PDF
Zhansaya Bolat
THE PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT
Переглядів: 4 | Завантажень: 17
PDF
Zhanna Karimova, Symbat Kaldybek
THE EMERGENCE AND MODERN REPRESENTATIONS OF GENDER STEREOTYPES IN THE KAZAKH MEDIA
Переглядів: 6 | Завантажень: 22
PDF
Yuri Kravtsov, Alla Yakunina
SOCIAL REALITY IN THE LIGHT OF PHENOMENOLOGICAL SOCIOLOGY
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Фирӯз Миров
ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШ ВА РУШДИ СОТСИОЛОГИЯ ДАР ТОҶИКИСТОН
Переглядів: 28 | Завантажень: 8
PDF
Олена Абатурова
ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ ЯК ІСТОРИЧНОЇ ТА СТРУКТУРНОЇ КОНСТАНТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Анна Биюмена
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАМКАХ ГАЗЕТНОГО МАКРОТЕКСТА
Переглядів: 7 | Завантажень: 6
PDF
Марина Гладко
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА В ТЕЛЕДИСКУРСЕ
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Мария Давыдова
ELLIPTICAL ECHO-QUESTION AS A WAY TO STOP COMMUNICATION
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Світлана Бородіца
ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПРОЗИ СОФІЇ АНДРУХОВИЧ
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Mihail Cociorva
PARTICULARITIES OF IMPRISONMENT OF JUVENILE OFFENDERS
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Gheorghe Costachi, Matei Lazăr
IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL LEGISLATIV CA FORMĂ DE REALIZARE A DEMOCRAȚIEI PARTICIPATIVE
Переглядів: 56 | Завантажень: 10
PDF
Gheorghe Costachi, Victor Sandu
REFLECȚII ASUPRA TIPOLOGIEI DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI
Переглядів: 20 | Завантажень: 12
PDF
M. Ibrohimzoda
CRIMINOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY OF MINORS, THEIR CRIMINAL ACTIVITY
Переглядів: 12 | Завантажень: 7
PDF
Mykola Lomakin
FORMATION OF ELECTION COMMISSIONS IN UKRAINE THROUGH THE PRISM OF EUROPEAN EXPERIENCE
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Saltanat Mamyrova
IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE BORDER SECURITY OF KAZAKHSTAN
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Светлана Георгиева
ИДЕЯ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В ОБРАЗОВАНИИ ОСУЖДЕННЫХ
Переглядів: 18 | Завантажень: 17
PDF
Олеся Дубович
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 18
PDF
Анастасія Левченко
ЗАХИСТ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Олег Панасюк, Ирина Богдан
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА ПО МЕТОДОЛОГИИ PRO DEXTRO
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Ж. Баймуханова
ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ И РЕЖИССЕРСКИЕ ИДЕЙ В ПРИЗМЕ НОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (2010-2015 ГГ.)
Переглядів: 18 | Завантажень: 18
PDF
Вікторія Бугайова
ВАЖЛИВІСТЬ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У РЕЖИСЕРСЬКІЙ АРТ-ПРАКТИЦІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Марія Ісмайлова
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ НОВОЇ ТИПОГРАФІКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГРАФІЧНИХ РОБІТ ПІТЕРА ЗВАРТА
Переглядів: 9 | Завантажень: 10
PDF
Алина Соловьёва, Азат Хакимов
ЭЛЕМЕНТЫ ЗВУКОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ФИЛЬМА
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF
Михайло Гаврилюк
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ ЯК ІСТОРИК»
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Гюнель Мамедова
ОТКАЗ ОТ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Інна Позднякова
МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ МЕЩЕРЯКОВ ТА ПАВЛО ІВАНОВИЧ ЛЕБЕДЄВ-ПОЛЯНСЬКИЙ – ПЕРШІ ОЧІЛЬНИКИ ГОЛОВЛІТУ РСФРР
Переглядів: 17 | Завантажень: 5
PDF
Виктория Курамова
ДАРВИНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБИЛИЕМ ЕГО СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
Переглядів: 18 | Завантажень: 12
PDF
Serhii Baiurka, Svitlana Karpushyna
DETECTION AND IDENTIFICATION OF PAROXETINE AND ITS BIOTRANSFORMATION PRODUCTS IN URINE BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY AND MASS SPECTROMETRY
Переглядів: 7 | Завантажень: 12
PDF
Barno Shagazatova, Feruza Mirkhaidarov
VIOLATIONS OF CARBOHYDRATE METABOLISM IN HIV INFECTED PATIENTS
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Tamara Turcanu, Lucia Andries
THYMOMEGALY IN CHILDREN - IMMUNE RISK PROFILE
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Yaroslav Zemlianiy
CARDIAL REMODELING IN PATIENTS WITH ACUTE Q- MYOCARDIAL INFARCTION IN THE PRESENCE OF PULMONARY HYPERTENSION
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Нилуфар Ахмедова, Барно Собирова
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ДЕТЕЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
А. Бидахметова, Ж. Муслимханова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР НА ТЕМУ «ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Переглядів: 12 | Завантажень: 32
PDF
Наталія Кателевська, Ігор Волков
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19
Переглядів: 13 | Завантажень: 8
PDF
Яніна Кутасевич, Ірина Олійник, Абдалла Алія Ель-Саед Ель-Седик
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКАНТОЛІТИЧНИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА ВУЛЬГАРНИЙ ПЕМФІГУС
Переглядів: 21 | Завантажень: 7
PDF
У. Лотоцька-Дудик, Н. Крупка
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Лілія Побєлєнська, Галина Божок, Костянтин Побєлєнський
ВИКОРИСТАННЯ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ В ЯКОСТІ АД'ЮВАНТІВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КРІОДЕСТРУКЦІЇ У СИСТЕМІ, ЩО МОДЕЛЮЄ ЕКСТРАКЛІТИННИЙ МАТРИКС
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Кёнуль Фейзиева
ГЛАЗНЫЕ ПАТОЛОГИИ ВИРУСНОГО - КОРОНАВИРУСНОГО И ГЕРПЕСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Natalia Kibenko, Elena Shcherbak, Nikolay Bezugly, Victoria Borovkova, Liliia Myronenko, Irina Busygina, Polina Yurko
USE OF IMMUNOBIOLOGICAL PREPARATIONS IN ANIMAL HUSBANDRY
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Yktiyar Sarybayev, Mukhtar Zhanbyrbaev, Karlygash Altayeva, Kunsulu Kurbanova
INDICATION OF BRUCELLES BY POLYMERASE-CHAIN REACTION (PCR) IN COMPARISON WITH THE COMMON METHODS OF LABORATORY DIAGNOSIS OF BRUCELLOSIS IN TURKESTAN REGION
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Наталія Колич
МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ У ПОРОСЯТ ЗА МІКОПЛАЗМОЗУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 13
PDF
Еліна Шнуренко
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАБОРУ МАСИ ТІЛА У КУРЕЙ-БРОЙЛЕРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 15
PDF
Oksana Tyshchenko, Volodymyr Tyshchenko
RAVINES OF KHARKIV REGION AS LOCI OF MEADOW STEPPES PHYTODIVERSITY
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Ажумакан Жамалов, Динара Бухарбаева
МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Роман Ігнатюк, Олександр Рижий, Володимир Пахаренко, Ігор Івасюк, Ігор Мінькевич
АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Валентин Могила, Максим Ковтанець, Тетяна Ковтанець, Марина Вакулік
ПІДВИЩЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Переглядів: 7 | Завантажень: 6
PDF
Ірина Ситнікова, Оксана Зборик
АНАЛІЗ ЯКОСТІ МЕДУ З ПАСІК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ВМІСТОМ ПРОЛІНУ
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
Nadyrbek Yusupbekov, Shukhrat Gulyamov, Nasiba Khojieva, Sirojiddin Ergashev
EXERGET ANALYSIS OF ENERGY TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Абдулахат Кадыров
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА И ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ РАДИАЦИИ СОЛНЦА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Kyndyzai Nauryzova
METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY OF SCHOOLCHILDREN IN THE SUBJECT OF MATHEMATICS
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
А. Саъдуллаев, Н. Узаков
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ С НАНОКЛАСТЕРАМИ МАРГАНЦА
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Shulliya Kalantarova
DETERMINATION OF COPPER IN SOLUTIONS BY SORPTION ON ZEOLITES
Переглядів: 6 | Завантажень: 4
PDF
Руслан Климась
ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ТЕМПЕРАТУРИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Саодат Садирова, Самандар Усмонов
БИМОДАЛЬНЫЕ СМОЛЫ ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Алма Еспаева, Жанель Тогасова
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF
Orujov Tarkhan Zakir
GLOBAL TRANSPORT LOGISTICS
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Алма Еспаева, Саят Дуанбеков, Ердана Кеңес
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 13
PDF
Алма Еспаева, Ердана Кеңес, Саят Дуанбеков
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАСКРОЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Азамат Ешмухаметов, Әйгерім Аманова
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ SMART FARMING СИСТЕМЫ НА БАЗЕ IOT
Переглядів: 9 | Завантажень: 28
PDF
Азамат Ешмухаметов, Эвелина Великодная
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РОБОТА НА ОСНОВЕ 3D-ПЕЧАТИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 37
PDF
Азамат Ешмухаметов, Никита Павлов
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ КОНТИНУУМ-РОБОТА И СФЕР ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 23
PDF
Сергій Пискунов, Анастасія Нестеренко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛАТЕРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІТАКА З УРАХУВАННЯМ РОЗМІЩЕННЯ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 10
PDF
Сергій Подлєсний
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО ВІБРОСТЕНДУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Dilshod Mirzayev, Mukhammad Islomov, Almurod Eshonqulov
THE COGNITIVE RADIO(CR) AND INTERNET OF THINGS(IOT)
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Сергій Глухов, Лев Сакович, Олександр Бабій
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ НОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 9 | Завантажень: 23
PDF
Максим Гайдар
МЕТОДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Гульшара Тажикова, Гульнар Абдибаттаева
АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОУРОКОВ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ФОРМЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 16
PDF
Шахноза Асророва, Динара Назарова
ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ЗОН УЗБЕКИСТАНА
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Mohiro Umarova
THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS IN SECONDARY SCHOOLS BASED ON NEW TECHNOLOGIES
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Gheorghe Volcu, Irina Volcu
STRATEGII DE PROIECTARE A LUCRULUI INDIVIDUAL PENTRU STUDENȚII SPECIALIZAȚI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Переглядів: 16 | Завантажень: 12
PDF
Орест Лойко
БОКС У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів: 16 | Завантажень: 16
PDF
Данііл Шаров, Марія Присяжна
CROSSFIT – ВИБІР ДЛЯ СУЧАСНИХ СПОРТСМЕНІВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Сергій Поплавець, Олександр Рибкін, Іван Медінець, Олександр Возний, Вадим Лясковський, Олексій Колмогоров, В’ячеслав Чепурний
ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РОЗПІЗНАВАННЯ МАСКУЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ
Переглядів: 19 | Завантажень: 10
PDF