Scientific Collection «InterConf» : EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH IN MODERN SCIENCE (March 26-28, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH IN MODERN SCIENCE (March 26-28, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (47): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (March 26-28, 2021) at Kishinev, Moldova.

Весь випуск
PDF
Levkovich Lavan Limor
THE 7s MCKINSEY EXCELLENCE MODEL
Переглядів: 5 | Завантажень: 202
PDF
Тетяна Мостенська, Юрій Едуард
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВИБІР ТИПУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Gulmira Zufarova, Rakhatoy Atajanova
DISTRIBUTION AND REDISTRIBUTION OF LABOR IN AGRICULTURE
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Gulmira Zufarova, Dildora Zaylobidinova, Nuriddin Zaylobidinov
THE ROLE OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY
Переглядів: 1 | Завантажень: 9
PDF
Alexandru Iachim
EVOLUȚIA ȘTIINȚEI ECONOMICE ȘI PROVOCĂRILE ÎNCEPUTULUI DE MILENIU
Переглядів: 8 | Завантажень: 21
PDF
Валентина Антонюк
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Переглядів: 23 | Завантажень: 16
PDF
Олена Кущенко, Олександра Спорихіна
АНАЛІТИКА ВПЛИВУ COVID-19 НА НАЙБІЛЬШИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ ЧАЮ
Переглядів: 1 | Завантажень: 13
PDF
Людмила Куранда
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 49
PDF
Лідія Аврамчук, Андрій Заквацький
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 16
PDF
Andriana Cernei
EDUCAȚIA PENTRU SUSTENAILITATE LA INFORMATICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA (EDUCATION FOR SUSTAINABILITY AT THE COMPUTER SCIENCE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA)
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Dasman El-Fahel
INCENTIVES AND REWARDS FOR TEACHERS (THE CASE OF ISRAELI EDUCATION SYSTEM)
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Bazarova Gulnora, Mukaddas Ibrohimova
EDUCATION OF YOUTH IS A REQUIREMENT OF THE TIME
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Hilola Haydarova
IMPROVING THE VIRTUAL LITERACY OF PARENTS THROUGH DIGITAL MEDIA
Переглядів: 1 | Завантажень: 23
PDF
Nohaa Alokili
EDUCATION SYSTEMS OF MINIORITIES IN THE WORLD
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Alina Slobodaniuc
THE SOCIOLINGUISTIC DIMENSION IN THE TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT OF VERBAL COMMUNICATION COMPETENCE IN FRENCH FOR SPECIFIC PURPOSES
Переглядів: 1 | Завантажень: 18
PDF
Симела Абдуллаева
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКСИКИ ИКТ В ГРАММАТИЧЕСКОМ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТАХ
Переглядів: 0 | Завантажень: 4
PDF
Бактыгуль Абдыханова, Индира Дюсекенева
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ
Переглядів: 1 | Завантажень: 3
PDF
А. Айтпаева, О. Желанова
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Переглядів: 2 | Завантажень: 29
PDF
Галина Бойко
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ПЕДАГОГА
Переглядів: 6 | Завантажень: 17
PDF
Вячеслав Гусєв, Дар’я Хапченкова, Ольга Філімановська
ПОНЯТТЯ Й ЗАСОБИ АКТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 48
PDF
Камиль Ибрагимов
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 2
PDF
Г. Мейірова, А. Рахметова
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Переглядів: 0 | Завантажень: 12
PDF
Олена Онаць
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Лідія Попович
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 9
PDF
Ben Hamoo Miriam
STAGES, PROCESS AND CONSTITUTIVE EVENTS IN IMMIGRANT INEGRATION IN ISRAEL
Переглядів: 0 | Завантажень: 6
PDF
Тетяна Куранда, Олена Кочеткова
СТАН КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Аліна Медведь
ЦИФРОВА ОСВІТА ГРОМАДЯН, ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Pappas Georgios
CRITICAL REVIEW OF LANGUAGE DEFINITIONS TO HIGHLIGHT ASPECTS OF LANGUAGE FUNCTION THAT ARE NOT COVERED BY THESE DEFINITIONS
Переглядів: 0 | Завантажень: 40
PDF
Ботиржон Ахмедов
ОСОБЕННОСТИ МИМИЧЕСКИХ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ХАРАКТЕРНЫХ МУЖЧИНАМ
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Кямаля Нуриева
МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА СКОРБИ В ЭПОСАХ АЛЬП ЭР ТОНГА И БЕОВУЛЬФ
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Олександра Рибчук
ПРОВІДНА РОЛЬ КОНТЕКСТУ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ПОВНИХ ОМОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ФРАНЦУЗЬКОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ
Переглядів: 104 | Завантажень: 16
PDF
Lukáš Cisko
PROVIDING FINANCIAL AID FOR MITIGATION OF CONSEQUENCES OF THE ECONOMIC CRISIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Володимир Бабійчук
«ВАРТІСТЬ СТАТИСТИЧНОГО ЖИТТЯ», ЯК ПЕРСПЕКТИВНА КАТЕГОРІЯ В ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ АТРАКЦІОНОМ
Переглядів: 4 | Завантажень: 14
PDF
Віталія Гута
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Переглядів: 50 | Завантажень: 11
PDF
Єгор Дьомін
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 25
PDF
О. Мельник, Д. Волкова
ЗНАЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Олександр Череміс
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ ЯК ПІДСТАВА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Акерке Ягмусова, Динара Кожанова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Переглядів: 1 | Завантажень: 10
PDF
Наталія Бєлова
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Pavel Gamurari
CREAȚIA VOCAL-SIMFONICĂ A COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA PE VERSURILE POEȚILOR CONTEMPORANI
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Тетяна Балбус
ОРНАМЕНТАЛЬНІ І СЮЖЕТНІ РОЗПИСИ УКРАЇНСЬКИХ СКРИНЬ
Переглядів: 7 | Завантажень: 42
PDF
Камилла Терещенко
ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Arzu Khalilzade
ECOLOGICAL AND CULTURAL PROBLEMS OF KARABAKH
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Аббас Сеидов, Лейла Рустамова
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПАМЯТНИКОВ НЕОЛИТА АЗЕРБАЙДЖАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ НАХЧЫВАНСКОЙ АР)
Переглядів: 1 | Завантажень: 7
PDF
Ж. Сейлханова; Ж. Аубакирова (Науковий керівник)
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЛАЛЫҚ КЕЛБЕТІНІҢ ДАМУЫ (ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ МЫСАЛЫНДА)
Переглядів: 1 | Завантажень: 12
PDF
Севда Cулейманова
УНИЧТОЖЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕНАСЛЕДИЕ КАРАБАХА
Переглядів: 0 | Завантажень: 9
PDF
G. Arazov
TIME IN MATHEMATICAL MODELLING OF THE THEORY OF EVOLUTION OF VARIABILITY IN NONLINEAR DYNAMICAL SYSTEMS
Переглядів: 0 | Завантажень: 10
PDF
Олена Троїцька, Роман Бакарджиєв, Катерина Соломахіна
ОЦІНКА КОНТАМІНАЦІЇ ЛАКТОЗОПОЗИТИВНОЮ КИШКОВОЮ ПАЛИЧКОЮ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. ДНІПРО З РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЛІВОБЕРЕЖЖЯ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Dono Alimova
ASSESSMENT OF BUCCAL EPITHELIUM COLONIZATION IN PATIENTS WITH RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
D. Alimova, O. Bekzhanova
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF APHTHOUS STOMATITIS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Переглядів: 0 | Завантажень: 13
PDF
Tatiana Calalb, Cornelia Fursenco, Maria Gonceariuc
THE SECRETORY STRUCTURE POTENTIAL OF CHEMICAL COMPOUNDS BIOSYNTHESIS AND ACCUMULATION IN SOME NEW LAVENDER GENOTYPES
Переглядів: 2 | Завантажень: 17
PDF
Laura Leahu
TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND OBESITY, PSYCHOGENIC RISKS
Переглядів: 0 | Завантажень: 20
PDF
Valentin Martalog, Valentina Trinchineț
ASPECTE DE DIAGNOSTIC AL CANCERULUI ESOFAGIAN
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
B. Nazarov, N. Mamasoliev
CHARACTERISTICS OF GLAUCOMA DISTRIBUTION IN A CHANGING AND STRONG CONTINENTAL CLIMATE
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
B. Nazarov, N. Mamasoliev
FORMATION, CLINICAL CURRENT AND PREVENTION OF GLAUCOMA IN A CHANGING AND STRONG CONTINENTAL CLIMATE
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Parascovia Ursu, Olga Balteanu, Aurelia Spinei
CARIES RISK ASSESSMENT IN SCHOOL CHILDREN USING CARIOGRAM SOFTWARE
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
Еліна Апазіді, Регіна Макаренко, Христина Чайка
ОСНОВИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА МУКОВІСЦИДОЗ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Олена Бабкіна, Олександр Волобуєв, Федір Логвинов, Сергій Логвинов
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА НЕНАЛЕЖНОГО НАДАННЯ (ДЕФЕКТІВ) СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Віталій Кондратюк, Аліна Стахова
ОСОБЛИВОСТІ АТЕРОГЕНЕЗУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ У ПОЄДНАННІ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
Анна Горчанок, Оксана Кузьменко, Людмила Литвищенко, Олена Косяненко - Титарьова
МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КІЗ ЗААНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 32
PDF
А. Кровикова, К. Мехтиева
КАРИОТИПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С НАРУШЕНИЯМИ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Станіслав Піщан, Альона Гончар, Людмила Литвищенко
ПРОДУКТИВНОСТІ ЯКОСТІ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ ЗА РЕФЕРЕНЦІЙОВАНУ ТА ПОВНУ ЛАКТАЦІЮ
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
П. Мавлянов, С. Бакиев, Г. Мавлянов
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ КРЕМНИСТЫХ ВОД (ПРИТАШКЕНТСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН, УЗБЕКИСТАН)
Переглядів: 1 | Завантажень: 4
PDF
Абдулахат Кадыров, Зайнура Алибоева
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМО- ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Surayyo Akbarova, Marguba Akbarova, Dilnoza Qushaqova
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR THE MIXED PARABOLIC EQUATION WITH A DISCONTINUOUS BONDING CONDITION IN AN UNBOUNDED DOMAIN
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
Х. Муминов, Б. Султонов, О. Холмирзаев
РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ В ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЕ ИЗ СПЕКТРА МЕЖЗОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ АМОРФНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 1
PDF
Daria Trefilina, Irina Parfenova, Elizaveta Maltseva
COORDINATION COMPOUNDS OF CYCLIC THIOUREAS WITH PALLADIUM(II) CHLORIDE
Переглядів: 1 | Завантажень: 14
PDF
Marat Tulepov, Malika Toreshova
THE STUDY OF THERMOPHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SAMPLES OF BRIQUETTES WITH MULTI POLYMER BINDER IN THE COMBUSTION PROCESS
Переглядів: 1 | Завантажень: 16
PDF
Abdulbosid Olimjonov, Khuriyatkhon Abdullaeva
TECHNOLOGY OF GROWING SCENIC PAVLONIAN SAPLINGS
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Андрій Бутенко, Каріна Бичко, Артем Лугченко, Артем Стоцький, Альона Тригубенко
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІНІМАЛІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ПРЯМОЇ СІВБИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Владимир Остапенко, Николай Приходько
ПЧЕЛОВОДСТВО В АСПЕКТЕ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Неоніла Кунда, Богдана Чеберяк
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 20 | Завантажень: 20
PDF
Євгеній Кириченко, Ірина Мерилова
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ЗА ПРИНЦИПАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Ганна Макушина
ВНЕСОК ВЧЕНИХ ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ В ІСТОРІЮ СВІТОВОЇ НАУКИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 0
PDF