INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS
INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

Scientific Collection «InterConf», (15): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (April 26-28, 2020) in Melbourne, Australia.

 
Весь випуск
PDF
Anatoly Zhigir
ASSESSMENT OF INSOLVENCY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Переглядів: 2 | Завантажень: 27
PDF
А. Исмагулова, Б. Абдулаева, С. Масакова
МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА И ПОСТРОЕНИЯ LOGIT-МОДЕЛИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Вікторія Кузіна
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЛОДОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 24
PDF
Максим Петренко
ВАЛЮТНИЙ КУРС В УМОВАХ ВІЛЬНОГО ФЛОАТИНГУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 22
PDF
Wang Jing, Valerii Danylenko
GENERAL PRINCIPLES OF LIVESTOCK FARMS LOGISTICS
Переглядів: 5 | Завантажень: 19
PDF
Maryna Petchenko, Yuliia Romanusha
THE GENDER ANALYSIS OF THE UKRAINIAN FIELD OF EDUCATION
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Клара Шакирова
НЕДОСТАТКИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Переглядів: 2 | Завантажень: 24
PDF
Ольга Смагло
ТНК ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Переглядів: 38 | Завантажень: 156
PDF
Svitlana Korol, Anastasiya Klochko
SOFT SKILLS AND HARD SKILLS: WHAT ARE IMPORTANT TO THE ACCOUNTANT?
Переглядів: 11 | Завантажень: 155
PDF
Світлана Король, Діана Коломієць
ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 75
PDF
Liudmyla Lakhtionova, Nataliia Muranova, Oleksandr Bugaiov
А GENERAL ASSESSMENT OF THE RUSSIAN VENTURE COMPANY’S EQUITY ACCORDING TO ITS FINANCIAL STATEMENT: A UKRAINIAN METHODOLOGY OF ANALYSIS
Переглядів: 9 | Завантажень: 11
PDF
Zhibek Kaisar
THE ROLE OF INTERNET RESOURCES IN DEVELOPING AUDITORY SKILLS OF STUDENTS
Переглядів: 11 | Завантажень: 32
PDF
Марина Фидирко, Жанна Антипова
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ИННОВАЦИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 15
PDF
Валентина Білик, Катерина Василенко, Вікторія Руднєва
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ГІПОДИНАМІЇ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 88
PDF
Оксана Базилевська, Валентина Чигрина
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ З КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.
Переглядів: 4 | Завантажень: 33
PDF
В’ячеслав Буцький, Лариса Буцька
ПЕРСПЕКТИВИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ За
Переглядів: 4 | Завантажень: 14
PDF
Інеса Шеремет, Катерина Василенко, Крістіна Левік
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів та виробів
Переглядів: 8 | Завантажень: 53
PDF
Анна Кошель
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 35
PDF
Юлія Могильна
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ «КРАЇНА ПРОФЕСІЙ ТА ЗАХОПЛЕНЬ «ФРАНСІЛЬВАНІЯ»»
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Ірина Мосякова
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК «ШКОЛИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ»
Переглядів: 3 | Завантажень: 50
PDF
Вікторія Прокопчук
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 7 | Завантажень: 30
PDF
Марія Сокаль
ПРО МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ В ОПРАЦЮВАННІ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 63
PDF
Тетяна Яковишина
ПЕДАГОГІЧНА АРТ-ТЕРАПІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 95
PDF
Valentina Ishchenko
REALIZATION OF THE IMPACT FUNCTION OF THE NEWS TEXTS OF THE ONLINE PUBLICATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 55
PDF
Тетяна Кулікова, Лариса Мокра, Василь Деркач
СИСТЕМА МЕТАФОР ТА ЇХ РІЗНОВИДИ В РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО «ПОВІЯ»
Переглядів: 4 | Завантажень: 61
PDF
Любов Стовбур
СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ ЕПІТЕТІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО
Переглядів: 11 | Завантажень: 55
PDF
Assel Bexeitova
PERSONS SUBJECT TO PERFORMANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF
Volodymyr Ivantsov
CORRELATION OF THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW AND STATE POLICY
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Cisko Lukáš
SELECTED LEGAL ASPECTS OF CYBER SECURITY IN THE EUROPEAN UNION
Переглядів: 2 | Завантажень: 42
PDF
Wang Yanan
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СХОЖИЕ ЧЕРТЫ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 45
PDF
Цвітана Баранова
ВПЛИВ ВВЕДЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ НА МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ В УКРАЇНІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 45
PDF
Наталя Дмитренко
ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Азамат Шойбеков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЫСЕЛЕНИИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 32
PDF
Анастасія Корчагіна
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ОТРИМАНИХ ІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ І РОЗКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Переглядів: 7 | Завантажень: 12
PDF
Н. Максатов, Г. Онланбекова
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА, КАК ВНЕСУДЕБНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ
Переглядів: 20 | Завантажень: 43
PDF
Наталія Овсяннікова
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ САМОІЗОЛЯЦІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 25
PDF
Катерина Решетник, Ірина Оніщенко, Роман Сімонян, Нікіта Бондар
ПРИРІСТ БІОМАСИ ГРИБА FLAMMULINA VELUTIPES ЗА ДІЇ LED ЛАЗЕРІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Катерина Решетник, Діана Петришина, Марина Шундель
ДОСЛІДЖЕННЯ РОСТОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЇСТІВНОГО ГРИБА FLAMMULINA VELUTIPES
Переглядів: 8 | Завантажень: 28
PDF
Катерина Решетник, Тетяна Башиєва, Ясміна Ануфрієва, Дар'я Харчук
ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕРЕВОРУЙНІВНИХ ГРИБІВ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ М. ВІННИЦЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 16
PDF
Марта Матущак, Олександра Горошко, Олександр Захарчук
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ІМУНОСТИМУЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
Переглядів: 8 |
Парчами Газае Сепиде
NOVEL ANTI-ALLERGIC DRUGS
Переглядів: 7 | Завантажень: 32
PDF
Светлана Крапівко
МІОКАРДИТ ЯК УСКЛАДНЕННЯ СУЧАСНОЇ ТЕРАПІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Олег Парсентьев
АНАЛИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ, ОБРАЗОВАННЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НАГРУЗКИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 12
PDF
Гулшад Курбанбаева, Айнагул Нурыллаева
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЦЕССА РАФИНАЦИИ МАСЕЛ И ЖИРОВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 59
PDF
Юрий Федюшко, Иван Сили, Ольга Назаренко
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ СВЧ ДЛЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Переглядів: 7 | Завантажень: 9
PDF
Сергій Дуденко, Ігор Дзеверін, Микола Деменко, Дар'я Третяк
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ "КАСКАД"
Переглядів: 4 | Завантажень: 16
PDF
Олексій Коломійцев, Юрій Рябуха, Вероніка Калачова, Вячеслав Третьяк
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ПРОЦЕДУР ШКАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І СУПРОВОДЖЕННІ РОЗПОДІЛЕНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 10 | Завантажень: 84
PDF
М. Яценко
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНИКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 18
PDF
Дмитро Білан
СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ, СБУ, БР І НГУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 29
PDF