Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH (August 26-28, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH (August 26-28, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (72): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (August 26-28, 2021) at Hamburg, Germany.

Весь випуск
PDF
Юлія Шейко
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 44 | Завантажень: 29
PDF
Шафа Алиев, Мурад Мурадлы, Лала Велиева
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОГО ЗАНГЕЗУРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА
Переглядів: 36 | Завантажень: 48
PDF
Володимир Король
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
Переглядів: 14 | Завантажень: 22
PDF
Володимир Павлик
ІНСТРУМЕНТАРІЙ З АНАЛІЗУ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД
Переглядів: 12 | Завантажень: 10
PDF
Галина Рижкова
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Musa Abbaszade
COİNTEGRATİON RELATİONS BETWEEN THE GROSS DOMESTİC PRODUCT OF AZERBAİJAN, RUSSİA AND KAZAKHSTAN
Переглядів: 11 | Завантажень: 17
PDF
Abdulaziz Djalilov
IMPACT OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE ON THE ECONOMY GROWTH AND PPP IMPLEMENTATION
Переглядів: 11 | Завантажень: 26
PDF
Pavlo Dziuba
PORTFOLIO PARADIGM OF INTERNATIONAL INVESTING
Переглядів: 16 | Завантажень: 18
PDF
Elnura Huseynova
IMPACT OF THE PANDEMIC ON INTERNATIONAL LABOR MOBILITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Переглядів: 12 | Завантажень: 28
PDF
Шафа Алиев, Самад Наджафлы, Гюльбас Рустамова
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Переглядів: 40 | Завантажень: 29
PDF
Ольга Гусенко
АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ
Переглядів: 23 | Завантажень: 29
PDF
Абдукарим Бегов
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Переглядів: 12 | Завантажень: 7
PDF
Mykhailo Kalenyk
USE OF ELEMENTS OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS IN THE COURSE OF METHODS OF TEACHING PHYSICS
Переглядів: 19 | Завантажень: 19
PDF
Maria Karantoni, Dimitrios Karantonis
EDUCATION OF DEAF CHILDREN
Переглядів: 16 | Завантажень: 28
PDF
Dimitrios Karantonis, Maria Karantoni
CASE STUDY OF A CHILD WITH THE AUTISM
Переглядів: 23 | Завантажень: 28
PDF
Lyailya Mazhitova, Gulnara Nauryzbayeva
NEW APPROACHES TO TEACHING PHYSICS UNIVERSITY STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Переглядів: 11 | Завантажень: 9
PDF
Bronislava Rubinska
THE DEFINITION OF THE TERM «CONTENT OF TEACHING» AND «CONTENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES» IN PILOSOPHY AND PEDAGOGICS
Переглядів: 17 | Завантажень: 29
PDF
Xie Lifeng
CRITERIA FOR THE PERFORMING WILL DEVELOPMENT IN FUTURE MUSICAL ART TEACHERS – CHOIRMASTERS
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Людмила Алексєєнко-Лемовська
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 42
PDF
Олена Анісімова
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 19
PDF
Христина Балагурак
РОЛЬ ТЕХНІКИ «ГРИЗАЙЛЬ» У ВИВЧЕННІ ЖИВОПИСУ
Переглядів: 12 | Завантажень: 7
PDF
Чуньцзе Ван
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ К ПРИМЕНЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНО-ШУМОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Ольга Замашкіна
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦСПР ЩОДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У ВАЖКІЙ ЖИТТЄВІЙ СИТУАЦІЇ
Переглядів: 20 | Завантажень: 7
PDF
Лілія Куліненко
ІНТЕГРАТИВНА ПРИРОДА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
Переглядів: 27 | Завантажень: 118
PDF
Ніна Савченко, Ернест Муртазієв
РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Бахора Умарова
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ФОРМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
Олена Швець
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРІВ: ПОГЛЯД НІМЕЦЬКИХ НАУКОВЦІВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 28
PDF
Людмила Шелестова
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 35
PDF
Ilyosjon Siddikov
EDUCATION - THE PRINCIPAL VALUE OF MEDIEVAL MUSLIM CIVILIZATION
Переглядів: 15 | Завантажень: 21
PDF
Наталья Кисель
ПОСТАКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ МЕТАМОРФОЗ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Переглядів: 18 | Завантажень: 51
PDF
Konstantin Belozyorov
A LOOK AT EVERYDAY LIFE AND EVERYDAY LOOK: ABOUT CHANGES AND AESTHETICIZATION OF EVERYDAY LIFE
Переглядів: 13 | Завантажень: 18
PDF
Володимир Демченко
КАНОНІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК КРИЗИ ПРАВОСЛАВ’Я
Переглядів: 11 | Завантажень: 5
PDF
Олена Башта, Олена Джурик, Віктор Романенко
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ «ПОВІТРЯНЕ СУДНО-ЕКІПАЖ-СЕРЕДОВИЩЕ» НА БАЗІ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ С-ПРОСТОРУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 14
PDF
Dilfuzahon Kazakbayeva
THE WORDS WITH THE SEMANTICS OF «EAR» PRAGMATIC PROPERTIES IN THE UZBEK LANGUAGE
Переглядів: 24 | Завантажень: 26
PDF
Munira Yusupova, Dilfuza Okilova
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Переглядів: 12 | Завантажень: 22
PDF
Оксана Тарасенко
ВІЙСЬКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Переглядів: 284 | Завантажень: 150
PDF
Омуркан Шаимкулова
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ФИЛОЛОГИИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 11
PDF
Алла Козлова
ТЕМА ДЕТСТВА В ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЕГА МИТЯЕВА
Переглядів: 4 | Завантажень: 14
PDF
Нуриджахон Курбонхонова
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИФОЛОГИИ О ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Тетяна Чумак
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИБІР ЯК ГОЛОВНА ДОМІНАНТА ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 25
PDF
Гулмо Шозиёева
ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУР (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ШЕКСПИРА И А. ФИРДОУСИ)
Переглядів: 12 | Завантажень: 9
PDF
Andreea Corsei, Alina Bulancea
LEZAREA ONOAREI ŞI DEMNITĂŢII: NOŢIUNI FUNDAMENTALE
Переглядів: 30 | Завантажень: 7
PDF
Gheorghe Costachi
DEMNITATEA UMANĂ CA VALOARE SUPREMĂ GARANTATĂ CONSTITUȚIONAL (ABORDARE COMPARATIVĂ)
Переглядів: 28 | Завантажень: 18
PDF
Irina Iacub
POLITICA VICTIMOLOGICĂ: CONCEPT ȘI CONȚINUT
Переглядів: 10 | Завантажень: 26
PDF
Alena Yarmak
THE СATEGORY FORMAT IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Переглядів: 6 | Завантажень: 7
PDF
Марианна Грама (Тимотин)
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ ОБ ОСКОРБЛЕНИИ И КЛЕВЕТЕ В СРАВНИТЕЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Лилия Гырла
ОСКОРБЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?
Переглядів: 21 | Завантажень: 14
PDF
Svitlana Reshetchenko, Tetiana Tkachenko
CHARACTERISTICS OF DANGEROUS METHEOROLOGICAL PHENOMENA ON THE TERRITORY OF UKRAINE
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Олексій Шевченко
ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ЗАПАЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 10
PDF
Инесса Гончарова, Елена Сабадаха, Алина Арашкова
БИОПОВРЕЖДЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ГРИБАМИ РОДА ASPERGILLUS
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
Dilnavoz Adizova
ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND CHRONIC HEART FAILURE: FEATURES IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS
Переглядів: 3 | Завантажень: 14
PDF
M. Karimov, А. Eshmurzayeva
ASSOCIATION OF THE POLYMORPHIC VARIANT OF THE IL 17A GENE (rs2275913) WITH RHEUMATOID ARTHRITIS DEVELOPMENT
Переглядів: 12 | Завантажень: 12
PDF
Nozimakhon Salieva
CLINICAL AND SONOGRAPHIC FEATURES IN CONGENITAL DYSPLASIA AND RACHITIC HYPOPLASIA OF THE PELVIS JOINT BONES IN CHILDREN
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Sofiia Markova
THE EFFECT OF USING OXALIC ACID ON BEES DURING THE TREATMENT AND PREVENTION OF VARROA MITES
Переглядів: 11 | Завантажень: 94
PDF
Ulker Abdurahmanova
INVESTIGATION OF TRIPLE COMPOUND INGATE2
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
Виктор Банный
ВОЛОКНИСТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НАПОЛНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Переглядів: 14 | Завантажень: 11
PDF
Жасур Фармонов, Камар Серкаев, Муроджон Самадий
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЬНЯНОГО МАСЛО
Переглядів: 7 | Завантажень: 4
PDF
Михайло Лисенко
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ ЗІ СТАЦІОНАРНИХ КАМЕР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДТП
Переглядів: 15 | Завантажень: 16
PDF
В’ячеслав Нікічанов
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ШАРУ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОРОЖНИНОЮ ЗА ЗАДАНИХ НА ГРАНИЧНИХ ПОВЕРХНЯХ УМОВ ГЛАДКОГО КОНТАКТУ
Переглядів: 13 | Завантажень: 5
PDF
С. Сапаров
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Владимир Тодчук
НОВЫЕ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ОСЕВЫХ КРИТИЧЕСКИХ СИЛ ШАРНИРНО ОПЕРТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Barno Fayzullayeva, Laylo Qadirova
MANUAL ON OPTICAL FIBER
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Дмитро Кириченко, Раїса Рубльова, Дмитро Ольховіков, Дмитро Чуйков
АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОГЛЯДОМ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ У РЕЖИМІ ПОШУКУ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 14
PDF
Irina Furtat, Yurii Furtat
ON DIFFERENT APPRACHES TO THE MODELING OF COMPLEX OBJEXTS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Oleksandr Melnyk, Viktoriia Kozarevych
COMPUTER SIMULATION OF CIPHER NANODEVICES
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Малика Абдуллаева
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕТЕКЦИЯ ГРАНИЦ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 17 | Завантажень: 12
PDF
Олександр Волков, Юрій Богачук, Микола Комар
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Ірада Джалладова, Ніна Батечко
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ПОЛІТИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Переглядів: 8 | Завантажень: 23
PDF
Андрій Бубела, Володимир Поляков
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ЩЕБНЕВИХ ДРЕНУВАЛЬНИХ ШАРІВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 4
PDF
Світлана Кривуц
КОНЦЕПЦІЯ БІОМІМЕТИЧНОГО ДИЗАЙНУ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 14 | Завантажень: 21
PDF
Ольга Мартинюк, Валентина Печена
ОЦІНКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ВЛАСНИМ ЗДОРОВ’ЯМ
Переглядів: 10 | Завантажень: 9
PDF