Scientific Collection «InterConf» : GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (May 4-5, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (May 4-5, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (54): with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (May 4-5, 2021) at Copenhagen, Denmark.

Весь випуск
PDF
Yermek Anarbayev, Toleubek Pentayev, Vasiliy Nilipovsky, Gulmira Kenzhibaeva
WAYS OF IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF AIC OF THE TURKESTAN REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Turkan Sheydai, Turkan Hatamova
EFFİCİENT USE OF OİL RESOURCES AND İNVESTMENT POLİCY İN AZERBAİJAN
Переглядів: 23 | Завантажень: 17
PDF
Дария Ковальчук
ON PLASTIC CUPS DISPOSAL IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Переглядів: 10 | Завантажень: 36
PDF
Тетяна Мостенська, Едуард Юрій
ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ ДИНАМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
Переглядів: 10 | Завантажень: 11
PDF
Шоазиз Азизов, С. Мирзоев, Диловар Аюбов, Хуснигул Ализода, Дилафруз Авғонзода
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Переглядів: 12 | Завантажень: 8
PDF
Джамиль Джахангиров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ОТРАЖАЮЩАЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Ігор Зварич, Олена Зварич
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЕКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ВПЛИВ КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ НА ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ
Переглядів: 20 | Завантажень: 20
PDF
Залмен Филер
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА НЕРЕАЛЬНО
Переглядів: 5 | Завантажень: 29
PDF
Олександр Кучмєєв
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Юлія Майстренко, Оксана Крупа, Василь Мішкой, Владислав Карімов
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНСЬКОГО ШОУ-БІЗНЕСУ
Переглядів: 11 | Завантажень: 16
PDF
Оксана Павліщук, Павло Кравець
ЕКОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Переглядів: 18 | Завантажень: 18
PDF
Arina Karnilova, Anna Tokalova
THE CONCEPT OF CITY REBRANDING AS AN EFFECTIVE MARKERING STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Переглядів: 8 | Завантажень: 41
PDF
Anastasiya Ryklina, Victoria Grinevich
IMPLEMENTATION OF ECO-MARKETING PRACTICES IN BELARUSIAN BUSINESSES
Переглядів: 7 | Завантажень: 43
PDF
Людмила Бурдонос, Віта Виноградня
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЛЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 21
PDF
Эльгиз Сеидов
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 14
PDF
Olena Murzina, Lyudmila Makyeyeva, Olena Pototska, Oleksii Sysoiev, Andrey Kablukov
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
Переглядів: 3 | Завантажень: 19
PDF
Динара Асанова
ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБРАЗОВАНИИ КАЗАХСТАНА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Переглядів: 74 | Завантажень: 45
PDF
Сапура Аширбекова, Гулмира Кадиримбетова, Амангелди Камалов
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Переглядів: 8 | Завантажень: 6
PDF
Сапура Аширбекова, Мехрибану Серимбетова, Амангелди Камалов
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
Переглядів: 41 | Завантажень: 16
PDF
Видади Оруджов
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, УТВЕРЖДЁННОЙ В 2020 ГОДУ)
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Наталія Осіпенко
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МОЛОДІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 23
PDF
Анна Савицька
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ
Переглядів: 10 | Завантажень: 31
PDF
Самандар Сафаров, Мехроджиддин Худойназоров
МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАТИКИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 25
PDF
Гюльнара Турабова
РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ ВЫБОР
Переглядів: 7 | Завантажень: 12
PDF
Анна Труфанова
СТАТУС МИСТЕЦТВА В ІНТУЇТИВІСТСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ А.ШОПЕНГАУЕРА
Переглядів: 12 | Завантажень: 36
PDF
Muhibjon Azimov
THE LEDING ROLE OF THE MASS MEDIA IN THE PROCESS OF POLITICAL MODERNIZATION
Переглядів: 3 | Завантажень: 20
PDF
Євгеній Панасенко
МУЛЬТИЛІНГВІЗМ ЯК СУКУПНІСТЬ ІДЕОЛОГІЧНИХ ДИСКУРСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Переглядів: 81 | Завантажень: 23
PDF
Dilnoza Abdurasulova
THE MAIN DIRECTIONS OF MODERN PRAGMALINGUISTICS: IDEAS AND PERSPECTIVES
Переглядів: 15 | Завантажень: 40
PDF
Mutabar Hojiboeva
SAYINGS AND PROVERBS IN THE POEMS OF SALEH IBN ABDULQUDDUS AND ABU ABDULLAH RUDAKI
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Гульмира Арипова
СЕМАНТИЧЕСКИЙ СЛОЙ ЗООНИМА «ВОЛК» И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 18 | Завантажень: 33
PDF
Шахла Гасанова
СВОЙСТВА ПРОЦЕССА КОГНИТИВНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 4
PDF
Дамира Жалалова
СЕМАНТИЧЕСКИЙ СЛОЙ ЗООНИМА «ЛИСА» И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 16 | Завантажень: 16
PDF
Мадина Мамырбаева
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Т. Шукурова
НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ XV И XVIII ВЕКАМИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Кундуз Жунусалиева, Нургуль Иманбердиева, Эльмира Сабитова
АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Переглядів: 7 | Завантажень: 23
PDF
Petro Guyvan
TEMPORAL LIMITS OF THE EXERCISE OF SUBJECTIVE CIVIL LAW. ABUSE OF RIGHTS
Переглядів: 12 | Завантажень: 15
PDF
Ярослав Бляхарський
ВИДИ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ У БУДІВНИЦТВІ
Переглядів: 34 | Завантажень: 89
PDF
Ілля Обухов
ДО ПИТАННЯ ПРИРОДИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ М’ЯКОГО ПРАВА
Переглядів: 3 | Завантажень: 14
PDF
Євген Фурса
ОПЛАТА ЗА ВЧИНЕННЯ КОНСУЛОМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ: АНАЛІЗ СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 15
PDF
Світлана Фурса, Євген Фурса
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОІ СПІВУЧАСТІ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 26 | Завантажень: 16
PDF
Евгения Бильченко
ПОЭЗИЯ В СЕМИОТИКЕ И ПСИХОАНАЛИЗЕ КИНО
Переглядів: 31 | Завантажень: 52
PDF
Samude Iskenderova
FACTORS DETERMINING THE ESTABLISHMENT OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Gulnara Sadraddinova
OTTOMAN-EGYPTIAN RELATIONS DURING THE GREEK UPRISING
Переглядів: 7 | Завантажень: 20
PDF
Ярослав Дудка
ДІЯЛЬНІСТЬ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ СЛОБІДСЬКО – УКРАЇНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ УЛОЖЕНОЇ КОМІСІЇ 1767 – 1769 РОКІВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 16
PDF
Marcel Cegodar, Ruslan Pretula
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CORRELATIONS IN CROHN DISEASE
Переглядів: 7 | Завантажень: 22
PDF
Ion Dumbrăveanu, Ana Semionov
PERCEPTION OF SEXUALITY BY YOUNG PEOPLE
Переглядів: 2 | Завантажень: 20
PDF
Platon Dumitrița, Rotaru Mihai, Gurghiș Radu
SPLEEN ABSCESS: SURGICAL MANAGEMENT
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF
Rodica Eremciuc, Ninel Revenco, Angela Cracea, Olga Gaidarji, Silvia Foca, Vladimir Iacomi
HYPOTHALAMIC DYSFUNCTIONS IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 41
PDF
Zhyldyz Isakova
THE PROBLEMS OF MIGRATION AND WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Gulnoza Kambarova
HYPERPIGMENTATION OF THE SKIN CAUSED BY UV RADIATION. THE EFFICACY OF COSMELAN TREATMENT
Переглядів: 3 | Завантажень: 72
PDF
Violeta Lambantu; Silvia Stratulat (Науковий керівник)
PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL METABOLIC IMPLICATIONS OF CAFFEINE
Переглядів: 3 | Завантажень: 50
PDF
Ana Lupașco, Vasile Culiuc
MODIFICĂRI DE LABORATOR LA BOLNAVII CU BOALĂ ARTERIALĂ PERIFERICĂ
Переглядів: 5 | Завантажень: 19
PDF
Cristina Nistreanu, Ina Palii
METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN AS A CARDIOVASCULAR RISK FACTOR
Переглядів: 23 | Завантажень: 31
PDF
Abdusattor Nosirov, Fatkhulla Bayakhmedov, Temur Narbaev
URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION IN CHILDREN: IS ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS REALLY NECESSARY?
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Abdusattor Nosirov, Temur Narbaev, Fatkhulla Bayakhmedov
CLINICS AND TREATMENT OF HYPERPARATHYROID CRYSIS IN CHILDREN WITH UROLITHIASIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 17
PDF
Diana Pașa, Daniel Farîma
ПОРАЖЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
Переглядів: 5 | Завантажень: 25
PDF
Nicoleta Pricop, Corina Șcerbatiuc-Condur, Radu Gurghiș, Igor Mișin
RADIOLOGICAL CONCLUSIONS IN GALLSTONE ILEUS
Переглядів: 3 | Завантажень: 17
PDF
Valentyna Psarova, Nataliia Kyrychenko, Irina Moiseyenko, Zhanna Spivak
PECULIARITIES OF HEMODYNAMIC DISORDERS IN HYPERTENSIVE PATIENTS DEPENDING ON BODY WEIGHT AND METABOLIC COMORBIDITY
Переглядів: 5 | Завантажень: 14
PDF
Alexandru Pușne
PRENATAL IMAGING DIAGNOSIS OF COARCTATION OF AORTA
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Ninel Revenco, Dina Bujor, Adela Horodisteanu-Banuh, Ana-Mihaela Balanuta, Olesea Grin, Dorina Savoschin
ANTIBIOTIC USE FOR ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN - DESCRIPTIVE STUDY REGARDING PARENT’S KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES
Переглядів: 5 | Завантажень: 32
PDF
Natalia Rulevschi, Daniela Purice
SAVANTUL ROMÂN, BACTERIOLOGUL ION CANTACUZINO
Переглядів: 6 | Завантажень: 30
PDF
Eugeniu Simionică, Ana Frunze
THE MITOGEN ACTIVATED PROTEIN KINASES FAMILY AND THEIR ROLE IN PROGRESSION AND INVASION OF CANCER CELLS
Переглядів: 6 | Завантажень: 21
PDF
Olga Tagadiuc, Marinela Homițchi
DEREGLĂRILE DE COAGULARE ÎN INFECȚIA CU SARS-COV-2
Переглядів: 12 | Завантажень: 24
PDF
Zinovia Zorina, Tatiana Țapeș
VARIABLE ANATOMY OF THE DUODENUM ”ANATOMY IS DESTINY”. SIGMUND FREUD
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Георгий Волков, Лучия Аворник, Игорь Чумейко
УПРОЩЁННЫЙ ИНДЕКС ГИГИЕНЫ (OHI-S). ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Переглядів: 8 | Завантажень: 103
PDF
Ігор Волков, Наталія Кателевська, Ольга Косілова
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЖИВАННЯ ЦУКРОЗАМІННИКІВ ОСОБАМИ МОЛОДОГО ВІКУ
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
Ева Гудумак (Науковий керівник); Кристина Хубенку-Фарыма
ПСЕВДОКИСТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТЕР. ДИАГНОСТИКА.ЛЕЧЕНИЕ
Переглядів: 11 | Завантажень: 6
PDF
Пулат Зуфаров, Мирвасит Каримов, Абдужаббор Ахматходжаев, Шахло Арипджанова, Дилором Абдусаматова, Феруза Комолова
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Виорел Морару, Виктория Ройбу
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ. СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Переглядів: 6 | Завантажень: 2
PDF
Надія Нор
ЛІКУВАННЯ ДОНОРСЬКИХ РАН У ХВОРИХ З ГЛИБОКИМИ ОПІКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛІВКОВИХ РАНОВИХ ПОКРИТТІВ
Переглядів: 79 | Завантажень: 35
PDF
Мухтар Нысанбай
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РУБЦОВЫМ СТЕНОЗЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ТРАХЕИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕНТА
Переглядів: 10 | Завантажень: 9
PDF
Анастасія Сизоненко
ОГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ RCOG, NICE ТА ПОРТАЛУ UPTODATE ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ІНТЕРПРИТАЦІЇ МАРКЕРУ СА-125
Переглядів: 2 | Завантажень: 12
PDF
Максуд Исоков, Расулхан Алимов, Фаррух Содиков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕГМАТИТОВЫХ РУД С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Nursultan Faiz, Marat Satayev, Oleg Nikonov
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MONITORING SYSTEM OF THE ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT NEAR RESIDENTIAL ECOLOGICAL AREAS
Переглядів: 8 | Завантажень: 18
PDF
Galiya Omarova, Farjad Goolboden
CHANGES IN THE WATER RESERVE OF THE AMU DARYA RIVER AND ITS ROLE IN THE ARAL SEA BASIN
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Galiya Omarova, Hashim Abdul Hai Mohammad
SETTLEMENT OF WATER ISSUES AND COOPERATION IN CENTRAL ASIA
Переглядів: 8 | Завантажень: 40
PDF
Viktor Melnikov, Yermek Isenov
STUDY OF THE DYNAMIC NETWORK-CONNECTED SOLAR ELECTRIC GENERATING SYSTEM SIMULINK-MODEL
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Mахбуб Казымов
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ РЕК НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Переглядів: 2 | Завантажень: 25
PDF
Андрій Чейлитко, Олексій Стецюра
АНАЛІЗ СТАНУ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 50 | Завантажень: 52
PDF
Yurii Yavorskyi, Alexander Dudka
IMPACT OF TIME SHOCK-VIBRATION TREATMENT ON THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF MIXTURE SiO2 + Al2O3
Переглядів: 5 | Завантажень: 1
PDF
Pavel Kozlov, Ekaterina Tyupina
IMPACT OF WATER-CEMENT RATIO ON DURABILITY AND STRUCTURE OF WHITE CEMENT AS A MATRIX FOR IMMOBILIZATION OF RADIOACTIVE WASTE
Переглядів: 3 | Завантажень: 20
PDF
Nagı Yaqubov, Aytan Sultanova, Nargız Valıyeva, Bahar Huseynova
(SRIN2SE4)1-X (SRSE)X (X = 0.015; 0.025; 0.035) PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF SOLID SOLUTION ALLOYS
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Низами Акперов, Интизар Ахмед
ТЕРПЕНЫ И ТЕРПЕНОИДЫ – КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Переглядів: 158 | Завантажень: 158
PDF
Aleksandre Chalatashvili, Zaza Baazov, Mzia Gagolishvili
DEVELOPMENT OF NATURAL FOOD COLORING MANUFACTURING TECHNOLOGY FROM BLACK HAWTHORN, RICH IN BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS
Переглядів: 12 | Завантажень: 40
PDF
Anatoly Veiberov
THE OCCURRENCE OF MICROBIAL SPOILAGE IN BAKERY PRODUCTS AND WAYS OF PREVENT
Переглядів: 5 | Завантажень: 64
PDF
Надія Дзюба, Олена Буняк, Маргарита Ваймер
ПУДИНГИ – КОРИСНІ ДЕСЕРТИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 16
PDF
Нозимжон Кабулов, Жахонгир Боймирзаев
ЧАСТНЫЕ МОДЕЛИ СУШКИ НЕПОДВИЖНОГО СЛОЯ МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ В СУШИЛКЕ КОНВЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 2
PDF
Oleksij Fomin, Alyona Lovska, Andrij Rybin
SUBSTANTIATION OF IMPROVEMENTS FOR THE BEARING STRUCTURE OF AN OPEN CAR WHEN UNLOADING WITH GRAB BUCKET
Переглядів: 1 | Завантажень: 12
PDF
Bahodir Kholkhodjayev, Bekhzod Jumanazarov
REGULAR RECURRENT ALGORITHM FOR ADAPTIVE CONTROL OF A LINEAR DYNAMIC OBJECT
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Iryna Kyrychenko, Denys Semko
PERFORMANCE TESTING, ITS USABILITY AND TECHNIQUES
Переглядів: 1 | Завантажень: 16
PDF
Nozima Musaboyeva
INFRASTRUCTURE OF D2D COMMUNICATION IN 5G IOT NETWORKS
Переглядів: 10 | Завантажень: 32
PDF
Nozima Musaboyeva
THE ROLE OF D2D COMMUNICATION IN 5G TECHNOLOGIES
Переглядів: 5 | Завантажень: 39
PDF
Oleksandr Shmatko, Heorhii Kasilov
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE COMPONENTS FOR A VEHICLE DRIVING STYLE ASSESSMENT SYSTEM
Переглядів: 2 | Завантажень: 26
PDF
Олена Ахієзер, Галина Грінберг
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ WEB-ПРОСТОРУ І ВИЛУЧЕННЯ ЗНАНЬ З ІНТЕРНЕТУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Гүлзат Джусупбекова, Нурсултан Тойлыбаев, Гулзинат Ордабаева
SPL СҰРАУЛАРЫ ЖӘНЕ ЛОГТАРДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Тетяна Барсукова, Жанна Антіпова
ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС ЯК ІННОВАЦІЙНА ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 33
PDF
Марина Абрамова
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ОБСЯГАМИ ВИТРАТ НА ПОТРЕБИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ТА ДЕЯКИМИ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НАЙБЛИЖЧИХ ДО УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 7
PDF
Олександр Федорков
ФЕМІНІЗМ, НЮДИЗМ ТА ГЕНДЕР ЯК ВИЯВИ СОЦІОПСИХОЛОГІЇ
Переглядів: 11 | Завантажень: 9
PDF