Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY (June 4-5, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY (June 4-5, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (59): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (June 4-5, 2021) at Manchester, Great Britain.

Весь випуск
PDF
Володимир Павлик
РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 20 | Завантажень: 15
PDF
Nematulla Nematov
THE ROLE OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF FARMS IN THE ORGANIZATION OF AGRICULTURAL CLUSTERS
Переглядів: 13 | Завантажень: 8
PDF
Gulmira Zufarova, Rakhatoy Atajanova
ТHEORETICAL ANALYSIS OF LABOR
Переглядів: 11 | Завантажень: 7
PDF
Диловар Аюбов, Фируза Восиева, Ситора Убайдуллоева, Мухабат Гозибекова, Джонона Гафорзода, Толибджон Самиев
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЯ РЫНКА БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Переглядів: 36 | Завантажень: 8
PDF
Олена Тарасевич, Людмила Жилінська
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів: 14 | Завантажень: 12
PDF
İrfan Kalaycı, Özkurt Hatice
TECHNOLOGY BALANCE OF PAYMENTS (TBP): A KEY CONCEPT TO UNDERSTAND THE GLOBALIZING WORLD
Переглядів: 14 | Завантажень: 20
PDF
Валерія Лимар
МІЖНАРОДНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В КИТАЇ: ГЛОБАЛЬНЕ БАЧЕННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 13
PDF
Viorica Ataman
A STUDY OF CONCEPTUAL APPROACHES OF BUSINESS INCUBATORS IN UNIVERSITIES
Переглядів: 13 | Завантажень: 39
PDF
Farid Khankishiev
THE CURRENT STATE OF THE PETROCHEMICAL INDUSTRY AND APPROACHES IN THIS DIRECTION
Переглядів: 15 | Завантажень: 69
PDF
Диана Калиева, Мадина Ракымова
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ COVID-19
Переглядів: 16 | Завантажень: 11
PDF
Диана Калиева, Дайана Шегебай
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-ИНФЕКЦИИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 20
PDF
Шоазиз Азизов, Рустам Самадов, Имомали Амаков
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Переглядів: 33 | Завантажень: 26
PDF
Goolbahor Karimova, Feruza Abidjanova
THEORETICAL BASIS OF INVENTORY ACCOUNTING BASED ON THE INTERNATIONAL STANDARD
Переглядів: 16 | Завантажень: 21
PDF
Goolbahor Karimova, Bobur Burhonov
THEORETICAL FOUNDATIONS OF LEASE ACCOUNTING BASED ON THE INTERNATIONAL STANDARD
Переглядів: 15 | Завантажень: 49
PDF
Saidjamol Mahmudov, Zafar Burhonov
THEORETICAL BASIS OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT ACCOUNTING BASED ON THE INTERNATIONAL STANDARD
Переглядів: 11 | Завантажень: 99
PDF
Zarovshan Babayeva
PERSPECTIVES OF MODERNIZATION OF BIOLOJI EDUCATION - ON THIS YEARS
Переглядів: 14 | Завантажень: 9
PDF
Zhanerke Kaysina
THE USE OF COMMUNICATIVE SKILLS IN ENGLISH LESSONS
Переглядів: 11 | Завантажень: 26
PDF
Айгерим Абдраемова
PERSON- CENTERED APPROACH AND TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN HETEROGENEOUS CLASSROOMS
Переглядів: 13 | Завантажень: 20
PDF
Элиза Ажиева
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 15 | Завантажень: 24
PDF
Наталя Алєксєєнко
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 17 | Завантажень: 14
PDF
Нигина Алиева
ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Переглядів: 12 | Завантажень: 11
PDF
Нигина Алиева
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 9
PDF
Г. Баротова
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Переглядів: 32 | Завантажень: 16
PDF
Інна Білан
ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ЕСТЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Переглядів: 49 | Завантажень: 54
PDF
Оксана Бородіна
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ДОЗВОЛИТЬ СПРОЕКТУВАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В АСПЕКТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
Переглядів: 13 | Завантажень: 41
PDF
Айнур Кабдуллина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 18 | Завантажень: 28
PDF
Жулдыз Курмамбаев, Асель Есетова
CLIL НЕГІЗІНДЕ КОГНИТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Переглядів: 18 | Завантажень: 51
PDF
Балнұр Қажыгереева
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 16 | Завантажень: 21
PDF
Катерина Логінова, Ірина Шепелева
ОСВІТА У ПОСТКОВІДНИЙ ЧАС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 31
PDF
Тетяна Лушпай
ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ І ПОВАГИ ДО СВОЄЇ КРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 17 | Завантажень: 14
PDF
Парвина Мананова, Майрамой Каюмова, Саодат Шарифходжаева, Сайёра Махмудова
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Переглядів: 47 | Завантажень: 31
PDF
Наталія Руденко, Марія Баландюк
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ
Переглядів: 86 | Завантажень: 177
PDF
Наталія Сорокіна, Людмила Смовженко
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У МЕЖАХ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ МОВ»
Переглядів: 11 | Завантажень: 14
PDF
Тетяна Стукалова
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 469 | Завантажень: 260
PDF
Айгуль Утилова, Асият Дюсенбаева, Гаухар Мырзагалиева, Калка Жунуспаева
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ И ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОВАЖНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Sh. Namazova, A. Babkova
THE THIRD RENAISSANCE: ANALYSIS OF THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE MUSICAL CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE
Переглядів: 5 | Завантажень: 15
PDF
Ganna Dekusar, Natalia Davydova
GLOBALIZATION AND INFORMATION SECURITY
Переглядів: 6 | Завантажень: 14
PDF
Миралиён Абдусалимзода
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В СТРАНАХ СНГ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Переглядів: 34 | Завантажень: 27
PDF
Антон Янченко
ДО ПИТАННЯ ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ РІЗНИХ ФОРМ ТА МОДАЛЬНОСТЕЙ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПЕРІОД ЄВРОМАЙДАНУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF
Tea Kamushadze
RUSTAVI YARD C HAPELS: SACRALIZATION OR DESACRALIZATION OF PUBLIC S PACES
Переглядів: 10 | Завантажень: 11
PDF
lhama Sultanova
PRINCIPLES OF PREPARING A TAXONOMY FOR LEARNING OBJECTIVES
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Жанна Вірна, Оксана Іванашко
ВНУТРІШНІЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФОН І ЖИТТЄВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 16 | Завантажень: 32
PDF
Іван Дяків
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ КОНФЛІКТІВ В ПІДЛІТКІВ
Переглядів: 16 | Завантажень: 69
PDF
А. Кунанбаева, О. Тюменцева; С. Молчанов (Науковий керівник)
СУМЕРЕЧНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ФОНЕ СИЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Микола Овчаренко, Олексій Ліньов, Євген Вербицький
ОРГАНІЧНІ КОНВЕРСІЙНО-ІПОХОНДРИЧНІ ДЕПРЕСІЇ ВНАСЛІДОК КОНТУЗІЙ У КОМБАТАНТІВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 21
PDF
Катерина Чижик
ЕКЗІСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 19
PDF
G. Akhmetkaliyeva
AUDIOVISUAL MEANS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE HIGHER INSTITUTIONS
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Mayramoy Kayumova, Parvina Mananova, Ravzi Rajabov, Sayora Mahmudova
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRONOUN PHRASES IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Mayramoy Kayumova, Gavhar Mirzoeva, Parvina Mananova, Ravzi Rajabov, Mavlon Hamrokulov
THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE AMONG THE STUDENTS IN THE PROCESS TEACHING ENGLISH
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Gunel Mammadova
THE ROLE OF WORD COMBINATIONS IN THE ENRICHMENT OF THE VOCABULARY OF THE LANGUAGE
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Ардақ Ахмадиева
РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Анна Гванцеладзе
ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ СУПЕРІОРНОСТІ ЯК ВИЯВУ МІКРОПОЛЯ ВІДМІННОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ КОМПАРАТИВНОСТІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 26
PDF
Анель Искакова
THE USE OF SONGS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Переглядів: 6 | Завантажень: 72
PDF
Гайнигуль Исмаилова, Асел Тынысбекова
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ КРЕОЛИЗИРЛЕНГЕН МӘТІНДЕРДІ ҚОЛДАНУ
Переглядів: 13 | Завантажень: 18
PDF
Алуа Кажанова
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА CLIL
Переглядів: 33 | Завантажень: 76
PDF
Наталія Коваль
ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ В БРИТАНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОМУ ТА ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 36
PDF
Акгуль Нуржакупова
METHODS TO IMPROVE ADULT STUDENTS` SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Венера Суркеева
О РЕЧЕПОРОЖДЕНИИ БИЛИНГВОВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 6
PDF
Тетяна Чубань, Лариса Кардаш
ФРАГМЕНТИ ВИВЧЕННЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ РЕЧЕНЬ
Переглядів: 14 | Завантажень: 31
PDF
Авасбек Шерматов
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ НА УРОКАХ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 20 | Завантажень: 16
PDF
Petro Guyvan
TEMPORAL ESSENCE OF CIVIL PROTECTION LEGAL RELATIONSHIP
Переглядів: 9 | Завантажень: 5
PDF
Valeriia Lymar
INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Переглядів: 15 | Завантажень: 26
PDF
Анастасія Басай
МЕДІАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Переглядів: 50 | Завантажень: 65
PDF
Алла Бежевець, Альона Гребенчук
ПАТРОНАТ ЯК ФОРМА ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Переглядів: 44 | Завантажень: 29
PDF
Алла Бежевець, Юлія Довгань
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Переглядів: 91 | Завантажень: 189
PDF
Алла Бежевець, Анастасія Коломієць
ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ, РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
Переглядів: 62 | Завантажень: 176
PDF
Алла Бежевець, Ірина Крутікова
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ ТА РЕЙДЕРСТВО
Переглядів: 20 | Завантажень: 34
PDF
А. Бежевець, А. Монаршук
НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ДИТИНУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 28
PDF
Віталій Гуменюк
ЗАХИСТ ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ І ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Переглядів: 19 | Завантажень: 14
PDF
Олександр Дмитренко; Володимир Курило (Науковий керівник)
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ БУЛІНГУ ЯК АСОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Дімітрій Коіч
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОНОМІЇ КОРІННИХ НАРОДІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 11
PDF
Наталія Пархоменко
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАКОНИ У ЗАРУБІЖНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ І ПРАКТИЦІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 29
PDF
Мухаммадджон Сохибзода, Джамшед Рашидов, Джасур Акбарализода
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
PDF
Тетяна Моторна
ІДЕЯ ПОГЛЯДУ В САКРАЛЬНІЙ І ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ СФЕРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Р. ВАГНЕРА ТА О. МЕССІАНА)
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Максим Сасько
ОПЕРИ «ЛУЛУ» ТА «ВОЦЦЕК» АЛЬБАНА БЕРГА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІУМУ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 11 | Завантажень: 10
PDF
Наталія Сторонська
МИСТЕЦЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО В УМОВАХ ТРАДИЦІЙ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 15
PDF
S. Ahmedova, M. Asrarov, M. Pozilov, A. Sarabekov, A. Matchanov, S. Mirzakulov
EFFECT OF HELICHRYSUM MARACANDICUM POLYPHENOLS ON THE AMOUNT OF ENZYMES IN THE BLOOD AND THE PROCESS OF MEMBRANE LIPID PEROXIDATION (LPO) IN TOXIC HEPATITIS
Переглядів: 4 | Завантажень: 16
PDF
Aziz Ilyasov, Gulnoza Sharapova, Murod Yuldashov
FORMATION OF IMMUNE (LIMPHOID) STRUKTURES OF THE ANAL CANAL OF RATS
Переглядів: 12 | Завантажень: 10
PDF
Ala Ambros, Mihaela Coșpormac
MARKERS OF ACUTE RENAL PATHOLOGY
Переглядів: 37 | Завантажень: 17
PDF
Eugeniu Beschieru, Sergiu Revencu, Sergiu Balan, Aliona Rotaru
NON-INVASIVE IMAGISTIC METHODS IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC PANCREATITIS
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Lubov Bratkova, Svitlana Prochorova, Karina Soboleva, Anastasia Morozan
FEATURES AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Surayyo Djurabekova, Asel Parmanova
INFLUENCE OF HORMONAL CHANGES IN THE BODY OF WOMEN WITH EPILEPSY ON REPRODUCTIVE FUNCTION (LITERATURE REVIEW)
Переглядів: 25 | Завантажень: 27
PDF
Aygun Ibrahimova, Nuru Bayramov
LIVER FUNCTION TESTS IN OBESE PATIENTS AFTER ABDOMINAL SURGERY – A PROSPECTIVE STUDY
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Roman Kravchenko; Alexander Dudnichenko (Науковий керівник); Yu. Avdosiev, O. Luzan, J. Ivashchik
THYMUS TUMORS. SELECTIVE TREATMENT USING INTRA-ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Xingwen Meng, Jianchun Chen, Nataliia Oshmianska
RELATIONSHIP BETWEEN SMOKING AND HYPERURICEMIA IN GOUT PATIENTS
Переглядів: 5 | Завантажень: 21
PDF
Sergey Putrov, Nazarii Leshko
THE ESSENCE OF PHYSICAL THERAPY IN ISCHEMIC STROKE
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Нуритдин Абдуллаев, Эльвира Зулфикарова, Карина Каукербекова
ПРЕЦИПИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЕПРЕССИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Переглядів: 21 | Завантажень: 20
PDF
Ганна Бухало
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ ДО 2035 РОКУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 40
PDF
Ірина Дзевульська, Олександр Маліков
ІСТОРИЧНІ ВІХИ КАФЕДРИ ОПИСОВОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 33
PDF
М. Жанабаева
ВАЖНОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПМСП В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ СOVID-19 (ОБЗОР)
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Ербол Жангазинов
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Переглядів: 36 | Завантажень: 38
PDF
Гайнигуль Исмаилова, Алина Садуакасова
ШЕТ ТІЛІ МЕН ШЕТ ТІЛІ МӘДЕНИЕТІН ИГЕРУДЕ МУЛЬТИМЕДИЯНЫҢ РӨЛІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ҚОСЫМШАЛАР АРҚЫЛЫ МӘДЕНИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ОРТАНЫ АЛЫПТАСТЫРУ
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Зинаида Карагац, Ирина Арабаджи
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ ЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО ТРАКТА
Переглядів: 7 | Завантажень: 23
PDF
Мария Прилуцкая, Алмагүл Күмісбекова
РОЛЬ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ИНСУЛЬТА
Переглядів: 4 | Завантажень: 5
PDF
Нелли Ревенко, Елена Долапчиу
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТА ОБЩЕЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ И ОКРУЖНОСТЕЙ ТЕЛА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА У ДЕТЕЙ
Переглядів: 9 | Завантажень: 6
PDF
Асыл Сагындыкова
МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 36
PDF
Гульнур Садвакасова, Алихан Джусипов
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ В ДИАГНОСТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 15
PDF
Жайна Сейткулова
ПРИМЕНЕНИЕ УЗ-ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Oksana Malynka, Richard Tomlins, Mariana Malynka
STRATEGIC PRIORITIES OF THE UKRAINIAN STATE ENVIRONMENTAL POLICY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Переглядів: 9 | Завантажень: 14
PDF
Viktor Melnikov, Yermek Isenov
STATE AND POSSIBILITIES OF COAL-FIRED POWER PLANTS MODIFICATION FOR INCREASING GENERATION EFFICIENCY
Переглядів: 7 | Завантажень: 16
PDF
Абдулахат Кадыров, Мазбут Собитов
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРАЕВОЙ ОБЛАСТИ МУЛЬТИКРЕМНИЯ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЛОКАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Shakhnoza Ashurova
COAGULATION-FLOCULATION PROPERTIES OF DISPERSIONS FORMED BY ALUMINUM-CONTAINING COAGULANTS AND COMPOSITIONS BASED ON THEIR BASED IN THE PROCESSES OF PURIFICATION OF WASTE WATER OF SERICULTURE
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Vladimer Tsitsishvili, Nanuli Dolaberidze, Manana Nijaradze, Nato Mirdzveli, Zurab Amiridze, Bela Khutsishvili, Ketevan Virsaladze, Tekla Kapanadze
PROPERTIES OF GEORGIAN HEULANDITE-CLINOPTILOLITE AND ITS APPLICATION FOR PRODUCTION OF BACTERICADAL ADSORBENTS
Переглядів: 20 | Завантажень: 23
PDF
Руслана Панасюк
ВПЛИВ ДОБРИВА НІТРОАМОФОСКА-М НА ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНОСТІ У РОСЛИН СОЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 15
PDF
Олександр Поп’як
ЗАКОНОМІРНОСТІ НАГРІВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВОМУ ПОЛІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 10
PDF
Тетяна Желєва, Наталія Камсуліна
ВИКОРИСТАННЯ КРОХМАЛЮ В М’ЯСНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Alexander Bakutov
MODERN CONTACTLESS DISPLAY SYSTEMS
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF
Valerii Letiuk
LASER MEASURING SYSTEMS IN THE PRODUCTION OF STEAM TURBINE BLADES
Переглядів: 7 | Завантажень: 14
PDF
Ibrahim Ismael, Jasim Khalid
DRIVE THREE PHASE INDUCTION MOTOR USING PLC
Переглядів: 32 | Завантажень: 66
PDF
Kifayat Mammadova, Amrah Aydın
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR PLANNING THE TRAJECTORY OF MOVEMENT OF A MOBILE AUTONOMOUS ROBOT IN A THREE-DIMENSIONAL ENVIRONMENT BASED ON A FUZZY LOGIC APPARATUS
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Farida Islamova
THE IMPORTANCE OF VIRTUALIZATION AND GRID SYSTEM IN CLOUD TECHNOLOGIES
Переглядів: 5 | Завантажень: 23
PDF
Тамара Савчук, Вадим Мороз
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3D-ВИМІРНОГО ДРУКУ СКЛАДНОГО ОБ’ЄКТУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Дарья Белова, Никита Козырев
РОЛЬ МЕТОДОВ ВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Эркен Тешаев, Муса Жалалдинов, Чынгыз Турабыев
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ВЫНОСЕ В НАТУРУ ГЛАВНЫХ И ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ВЫСОТНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ
Переглядів: 15 | Завантажень: 21
PDF
Ольга Мартинюк, Валентина Печена, Світлана Шнякіна
ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЖІНОК 21-35 РОКІВ
Переглядів: 34 | Завантажень: 80
PDF
Марина Абрамова
МІСЦЕ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОСВІД ЇХ ЗМІЦНЕННЯ В ІНШИХ КРАЇНАХ
Переглядів: 12 | Завантажень: 12
PDF