Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY (March 6-8, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY (March 6-8, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021) at Ottawa, Canada.

Весь випуск
PDF
Mariana Prodan
THE MAIN DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS AND THEIR EVOLUTION OVER THE TIME
Переглядів: 35 | Завантажень: 26
PDF
Тетяна Мостенська, Едуард Юрій
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 24 | Завантажень: 16
PDF
Тетяна Негрій, Сергій Негрій
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ГІРНИЧОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів: 29 | Завантажень: 23
PDF
Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Magdalena Wrońska
ASSESSMENT OF SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE POTENTIAL OF THE NATURAL ENVIRONMENTAND ECOLOGY OF COUNTIES IN POLAND
Переглядів: 20 | Завантажень: 13
PDF
Mariia Rudenko
IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN PROJECTS THROUGH INVESTMENTS FROM AMERICAN COMPANY MONDELEZ INTERNATIONAL ON THE UKRAINIAN MARKET
Переглядів: 79 | Завантажень: 51
PDF
Safar Hisham, O. Bielova
DEVELPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ‘QMS’ TOWARDS TOTAL QUALITY MANAGEMENT ‘TQM’ BASED ON PROJECT MANAGEMENT ‘PM’ FRAMEWORK
Переглядів: 11 | Завантажень: 75
PDF
Farid Khankishiev
GENERAL CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Переглядів: 35 | Завантажень: 18
PDF
L. Shymanovska-Dianich, Rangra Nishant
SUSTAINABILITY MANAGEMENT IS THE FUTURE
Переглядів: 80 | Завантажень: 25
PDF
Людмила Бурдонос
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Переглядів: 98 | Завантажень: 78
PDF
Максуд Рустамов, Азиза Турсунова
АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 13
PDF
Максуд Рустамов, Зулфия Умарова
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 9
PDF
Vladimir Guțu
NON-FORMAL EDUCATION BETWEEN FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
Переглядів: 49 | Завантажень: 42
PDF
Svitlana Arkhypova, Lesya Smerechak, Sofiya Stavkova
REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY: KINESIO TAPING METHOD, SPIDER METHOD, TERRENKUR
Переглядів: 91 | Завантажень: 48
PDF
Kumush Jumanova, Muhabbat Yusupova
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF TEACHING ENGLISH IN PRIMARY CLASSES
Переглядів: 165 | Завантажень: 81
PDF
Dobrinka Millousheva-Boykina
ONE IDEA FOR CREATING MATHEMATICAL PROBLEMS USING THE SUBSTITUTION METHOD
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Carolina Ţurcanu
CONCEPTUAL ASPECTS OF EXTRACURRICULAR EDUCATION, CULTURE AND SOCIETY FIELD
Переглядів: 16 | Завантажень: 8
PDF
Нурлан Абишев, Дарина Махметова, Самал Мамилина
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 23 | Завантажень: 15
PDF
А. Ажиев, Г. Узакбаева
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ СОРОДИЧИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
Переглядів: 75 | Завантажень: 23
PDF
Світлана Антощук, Тетяна Лук’янчикова
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП УЧНІВ
Переглядів: 167 | Завантажень: 83
PDF
Бахытжамал Арзанбаева, Юлдуз Иминова
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Переглядів: 48 | Завантажень: 23
PDF
Софія Благун
ВИКОРИСТАННЯ BOOKWIDGETS ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ
Переглядів: 17 | Завантажень: 18
PDF
Степан Величко, Ігор Величко, Сергій Ковальов
РОЗРОБКА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СПЕКТРОМЕТРА З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИНЕРГЕТИКИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 15
PDF
Вікторія Герман, Наталія Громова
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В КУРСАХ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА» І «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
Переглядів: 37 | Завантажень: 41
PDF
Жанна Закрасняна
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА З АКАДЕМІЧНОГО ВОКАЛУ В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧА ТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Ақнұр Кеңесова; З. Баданбекқызы (Науковий керівник)
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 15
PDF
Данагуль Кенжегалиева
СТУДЕНТТЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА PRAAT ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ
Переглядів: 25 | Завантажень: 26
PDF
Наталія Кононец
ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»
Переглядів: 23 | Завантажень: 12
PDF
Костянтин Корсак, Юрій Корсак, Олена Корсак, Лариса Ляшенко, Анатолій Похресник, Наталія Бойчук, Олена Бойчук
ІМПЕРАТИВ НООТЕХНОЛОГІЙ І НООНАУК У ПОСТПАНДЕМІЧНОМУ СВІТІ
Переглядів: 56 | Завантажень: 32
PDF
Світлана Нестуля
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»
Переглядів: 13 | Завантажень: 21
PDF
Олена Омельчук, Михайло Матвієнко, Лариса Масенко
ПОГЛЯДИ НА ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ОСВОЄННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ» СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 43 | Завантажень: 35
PDF
Александр Слепков, Татьяна Бушина
О СОЗДАНИИ НОВОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ»
Переглядів: 24 | Завантажень: 19
PDF
Уткир Толипов, Салимбой Болтабоев, Алишер Аметов
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА
Переглядів: 15 | Завантажень: 16
PDF
Надія Чабанович
КОГНІТИВНО- ПРОФЕСІЙНИЙ ТА ОСОБИСТІСТНО-САМОРЕГУЛЯЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРІВ-АНЕСТЕЗІОЛОГІВ-РЕАНІМАТОЛОГІВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 16
PDF
Шавкат Шарипов, Гуломжон Шарифов, Нурмухаммад Абдуллаев, Дурдона Абдусаматова, Бекзод Рахманов, Хасан Насимов
РАДИАЦИОННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ АЦЕТИЛЕНОВЫХ МОНОМЕРОВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 7
PDF
Assem Sagatova
NATIONAL FEATURES AS A SPIRITUAL PROPERTY OF A PERSON
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Muhammadamin Karimov
THE CONCEPT OF TOLERANCE IN ISLAM
Переглядів: 4 | Завантажень: 41
PDF
Анна Лапутько
ПИТАННЯ ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ ТА БІОЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 16
PDF
Ігор Кобзев, Віктор Косенко, Микола Латинін, Олександр Мельников
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД
Переглядів: 31 | Завантажень: 40
PDF
Абдусобир Саидов, Миркомол Мирбобоев, Шерзад Алметов
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Переглядів: 33 | Завантажень: 25
PDF
Larysa Ivanova
PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECT OF THE PHENOMENON OF "ALIENATION" OF A PERSON
Переглядів: 4 | Завантажень: 25
PDF
Татьяна Голубева
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ШИЗОФРЕНИИ ИЛИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Переглядів: 8 | Завантажень: 6
PDF
Ольга Джеджера
ДИСТАНЦІЙНА ЕМОЦІЙНА ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 60 | Завантажень: 34
PDF
Катерина Єрмоленко
СОЦІАЛЬНА КРЕАТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ У ПОДАЛЬШІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 21 | Завантажень: 30
PDF
Олена Кіпаренко
НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРУДНОЩІВ ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 40
PDF
Abdellah Bellali
SYNONYMS DENOTING THE TERM “DENTIST”
Переглядів: 6 | Завантажень: 11
PDF
Risola Mukhammadieva, Tatyana Bushuy
NOMINATIVE AND CULTURAL ASPECTS OF ANTHROPONYMS
Переглядів: 56 | Завантажень: 91
PDF
Kadir Satvaldiyev
GENERAL CONCEPTS OF ARTISTIC INTERPRETATION, AS WELL AS INTERPRETATION OF RUSSIAN WRITERS OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
Переглядів: 13 | Завантажень: 2
PDF
Gulnar Yunusova
SURREALISM IN "KAFKA ON THE SHORE" NOVEL OF HARUKI MURAKAMI
Переглядів: 5 | Завантажень: 67
PDF
Майрамой Каюмова, Равзи Раджабов, Парвина Мананова, Саодат Шарифходжаева
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Переглядів: 18 | Завантажень: 6
PDF
Парвина Мананова, Майрамой Каюмова, Равзи Раджабов, Сайёра Махмудова
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 34 | Завантажень: 92
PDF
Сайёра Махмудова, Парвина Мананова, Мавлон Хамрокулов, Шахноза Мирзоева
РОЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Переглядів: 44 | Завантажень: 12
PDF
Равзи Раджабов, Гавхар Мирзоева, Сайёра Махмудова, Ситора Касирова
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Переглядів: 15 | Завантажень: 13
PDF
Тетяна Чубань, Лариса Кардаш
ВПЛИВ ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ НА ПЕРФЕКТИВАЦІЮ
Переглядів: 6 | Завантажень: 5
PDF
Lamiya Nasirova
SACRED AND SACRAL NUMBERS IN THE EPIC OF “THE SECRET HISTORY OF THE MONGOLS”
Переглядів: 10 | Завантажень: 15
PDF
Ahmed Mahmood
A REVIEW OF EUROPEAN MEDIA AND CENTRAL ASIA
Переглядів: 17 | Завантажень: 8
PDF
Iulian Moraru
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF COMPETING TRADEMARKS DISPARAGEMENT
Переглядів: 15 | Завантажень: 20
PDF
Cezara-Elena Polisca
THE RIGHT TO EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. THE CASE OF G.L. V. ITALY
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Михайло Денисовський, Наталія Воробець
КОНТРАБАНДА ТОВАРІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ
Переглядів: 62 | Завантажень: 127
PDF
Сергей Олейников
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СРЕДЕ
Переглядів: 20 | Завантажень: 21
PDF
Сергій Ситник, Віталій Андреєв
ЗМІНИ СТРУКТУРИ НОСІЯ ПРИ НАНЕСЕННІ РЕЛЬЄФНИХ ЗНАКІВ ШТАМПОВАНИМ МЕТОДОМ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Виорика Стрелчюк
ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕЖДУ СУПРУГAM И И БЫВШИМИ СУПРУГАМИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 3
PDF
Лариса Нехвядович, Гелла Фрадкина
ПЕЙЗАЖ В СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАЗАХСКИХ ХУДОЖНИКОВ XXI ВЕКА
Переглядів: 32 | Завантажень: 40
PDF
Mirzozoda Farkhundai Subhon, Mehrovar Khojaev
RESEARCHER OF HISTORY AND CULTURE OF THE TAJIK PEOPLE
Переглядів: 27 | Завантажень: 33
PDF
Темур Ибайдуллаев
КЛАССИФИКАЦИЯ УЗБЕКСКОГО ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА (В РАЗРЕЗЕ АНАЛИЗА ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ)
Переглядів: 10 | Завантажень: 30
PDF
Юлія Яковенко
СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ У 1920- РОКАХ
Переглядів: 167 | Завантажень: 145
PDF
Raya Haqverdiyeva
IDENTIFICATION OF SILENT MUTATIONS OF THE HEXA GENE IN TWO AZERBAİJAN PATIENTS
Переглядів: 28 | Завантажень: 15
PDF
Lala Huseynova, Gulnara Valiyeva
DISTRIBUTION OF THE MEFV GENE MUTATIONS IN AZERBAIJAN
Переглядів: 34 | Завантажень: 17
PDF
Olga Mukhtarova
METHODS OF MOLECULAR GENETICS IN ANIMAL HUSBANDRY
Переглядів: 24 | Завантажень: 21
PDF
Абдулло Мадаминов, Бадриддин Мирзоев, Алишер Сафаров
БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ PRANGOS PABULARIA LINDL. И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Переглядів: 10 | Завантажень: 13
PDF
Gulrukh Abdullaeva, Shavkat Berdiev, Nargiza Rakhimova
METHODS FOR DIAGNOSING CANCER
Переглядів: 28 | Завантажень: 8
PDF
Nilufar Adilova
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ENDOTHELIAL AND CARDIOVASCULAR SYSTEM AS ARESULT OF METABOLIC SURGERY IN OBESE PATIENTS
Переглядів: 7 | Завантажень: 11
PDF
Greta Balan, Olga Burduniuc
SYNERGISTIC ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME CHEMICAL COMPOUNDS COMBINED WITH SPIRULINA EXTRACTS
Переглядів: 9 | Завантажень: 26
PDF
Eugeniu Beschieru, Ahmed Zubeidat
ANALYSIS OF RISK FACTORS OF PRIMARY LIVER CANCER
Переглядів: 25 | Завантажень: 10
PDF
Natalia Bivol, Cristina Cerguță
ALIMENTAȚIA ȘI NUTRIȚIA ÎN PREVENIREA CANCERULUI
Переглядів: 4 | Завантажень: 33
PDF
Angela Ciuntu, Jana Bernic
IMPORTANCE OF METABOLITES OF NITRIC OXIDE AND ARGINASE IN NEPHROTIC SINDROME IN CHILDREN
Переглядів: 5 | Завантажень: 23
PDF
Ala Fulga, Valeriana Pantea, Lilia Andronache, Olga Tagadiuc, Valentin Gudumac
THE RED BLOOD CELLS GLUTATHIONE REDUCTASE ACTIVITY IS INFLUENCED BY TARAXACUM OFFICINALE
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF
Anna Ivats-Chabina, Olena Korolchuk
TO THE QUESTION OF HEALTHCARE IN UKRAINE DURING THE EPIDEMIC: DIFFICULTIES, CHALLENGES AND SOLUTIONS
Переглядів: 38 | Завантажень: 10
PDF
Yokuthon Kamalova, Shahlo Sobirova, Zilola Mavlanova
THERAPEUTIC GYMNASTICS AS AN IMPORTANT PART OF FACIAL NERVE NEURITIS REHABILITATION
Переглядів: 15 | Завантажень: 10
PDF
Tatiana Malcova, Radu Gurghis, Ion Gagauz, Gheorghe Rojnoveanu
CURRENT MANAGEMENT OF PANCREATIC TUMORS IN EMERGENCY PATIENTS: THE CLINICAL EXPERIENCE OF NICOLAE ANESTIADI DEPARTMENT OF SURGERY
Переглядів: 9 | Завантажень: 18
PDF
Z. Mavlyanova, G. Burxanova, M. Hursandov
GENERAL PRACTITIONER'S TACTICS FOR CONVULSIVE SYNDROME IN CHILDREN
Переглядів: 52 | Завантажень: 23
PDF
Valeriana Pantea, Ala Fulga, Lilia Andronache, Inna Șveț, Aurelian Gulea, Victor Tsapcov, Valentin Gudumac
SH-PROTEIN GROUPS IN SPLEEN TISSUE ARE INFLUENCED BY NEW THIOSEMICARBAZONE DERIVATIVES
Переглядів: 4 | Завантажень: 14
PDF
Monika Ruszała, Aneta Zamojska, Agnieszka Wańkowicz, Marek Gogacz
CANCER– A DISEASE OF THE BODY OR THE SOUL? NEUROTIC DISORDERS EXPLAINED THROUGH CARCINOPHOBIA
Переглядів: 36 | Завантажень: 31
PDF
B. Shagazatova, D. Artikova, N. Yuldasheva, D. Urunbaeva
FEATURES OF LUNG DAMAGE IN TYPE 2 DIABETES
Переглядів: 20 | Завантажень: 16
PDF
Mykola Shved, Iryna Yastremska, Taras Dobrianskyi
WAYS TO IMPROVE HEMODYNAMIC DISORDERS AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION COMBINED WITH METABOLIC SYNDROME
Переглядів: 10 | Завантажень: 16
PDF
Аъзам Ахтамов, Азим Ахтамов, Темур Тешаев
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Азиза Джурабекова, Ксения Шмырина, Гульмира Тогаева
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Переглядів: 15 | Завантажень: 15
PDF
Камилла Жураева, Аделия Жураева
ИСПРАВЛЕНИЕ ГИНГИВАЛЬНОЙ УЛЫБКИ ПРИ ПОМОЩИ БОТУЛОТОКСИНА ТИПА А
Переглядів: 19 | Завантажень: 112
PDF
Даврон Ибрагимов, Турабек Ганиев, Фаёз Юнусов, Исомиддин Халилов, Голубжон Каримов, Ботир Сувонов, Сардор Лапасов
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СКУЛОВОЙ КОСТИ СО СМЕШЕННИЕМ ОТЛОМКОВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 16
PDF
Мирвосит Каримов, Пулат Зуфаров, Аблуджалол Якубов, Шахло Арипджанова, Наргиза Пулатова
ПРИМЕНЕНИЕ СТУПЕНЧАТОЙ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 24
PDF
Элмурод Курбанов
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ
Переглядів: 7 | Завантажень: 10
PDF
Абдухалим Муминов, Мансур Матлубов, Рустам Юсупбаев
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ У ЖЕНШИН С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ К МОМЕНТУ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 17
PDF
Ольга Мунтян, Максим Мунтян, Анатолій Яровенко
ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ ДАНИХ
Переглядів: 18 | Завантажень: 28
PDF
Леонид Никифоров
ВИДЫ ПОДСЕМЕЙСТВА РЯСКОВЫЕ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 9
PDF
А. Никомбаева
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ СОТРУДНИКОВ ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКЕ
Переглядів: 10 | Завантажень: 4
PDF
Наргиза Ортикова, Жасур Ризаев, Бехзод Мелибаев
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Переглядів: 47 | Завантажень: 30
PDF
Володимир Фурдик, Олена Наконечна
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ЕВАКУАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК З УРАХУВАННЯМ СТАНДАРТІВ НАТО
Переглядів: 27 | Завантажень: 44
PDF
G. Mkrtchyan
EXTERIOR AND CONSTITUTIONAL FEATURES AND COMPARATIVE ANALYSIS OF LIVING WEIGHT IN DOGS OF DECORATIVE BREEDS
Переглядів: 21 | Завантажень: 16
PDF
Жанат Батанова, Інжу Искаков
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «IMMUNAN» ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ЖИВОТНЫХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 15
PDF
Рахман Пириев
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ: СРАВНЕНИЕ БОЛЕЕ РАННИХ И НЕДАВНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Переглядів: 55 | Завантажень: 29
PDF
Олексій Жилін
ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ У РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 34
PDF
Х. Матжанова, М. Орел, Т. Матжанов
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЛОНЧАКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПУСТЫНЕ АРАЛКУМ
Переглядів: 5 | Завантажень: 17
PDF
Р. Темирбеков, А. Мусаев, И. Исраилова
СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРПОВЫХ РЫБ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 15
PDF
Абдулахат Кадыров, Борис Абдурахманов
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕМНИЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 11
Абдурахманов Борис
Бахрамжан Расаходжаев, Санжар Махмудов, Усмонжон Ахмаджонов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ГЕЛИОТЕПЛИЦАХ С ТРАНСФОРМИРУЕМЫМ КОРПУСОМ
Переглядів: 33 | Завантажень: 16
PDF
Olga Myloslavska, Olena Savchenko, Ekaterina Kychka
DOPING CO EFFECT ON MAGNETIC PROPERTIES OF YTTRIUM IRON FERRITE GARNET
Переглядів: 7 | Завантажень: 25
PDF
Салим Отажонов, Нодир Алимов, Кодир Ботиров, Нурзод Юнусов, Шахнозахон Ибрагимова, Улугбек Мамаджонов
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ФОТОДЕТЕКТОР НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ P - CDTE - SIO2 - SI С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 34
PDF
Pavel Kozlov, Artem Pryadko, Ekaterina Tyupina
INVESTIGATION OF STRENGTH PROPERTIES OF «WHITE» HARDENED CEMENT AS A MATRIX FOR IMMOBILIZATION OF RADIOACTIVE WASTE
Переглядів: 19 | Завантажень: 7
PDF
Naqi Yaqubov, Ayten Sultanova, Ilaha Hamzayeva
PREPARATION AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF COMPOUNDS SrIn2Se4, SrInSe2
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Павел Кудрявцев
ТОРМОЖЕНИЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В МЯГКОМ КОНДЕНСИРОВАННОМ ВЕЩЕСТВЕ
Переглядів: 11 | Завантажень: 10
PDF
Алишер Самадов, Нурзод Носиров, Бахтияр Жалолов
ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ХВОСТОВ ЧАДАКСКОЙ ЗИФ
Переглядів: 38 | Завантажень: 29
PDF
Улькер Акперова
ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ НА ФИЗИО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПСЕВДОПОДЗОЛЬНЫХ ЖЁЛТЫХ ЗЕМЕЛЬ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Вікторія Шевчук, Галина Мудрак
ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ГРУНТІВ ЗАДІЯНИХ ПІД ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
Переглядів: 29 | Завантажень: 253
PDF
Farrukh Makhmudov, Sanavar Azimova, Maksim Rebezov
RESEARCH OF QUALITY AND SAFETY OF GRAIN IN NORTH-KAZAKHSTAN REGION
Переглядів: 11 | Завантажень: 2
PDF
Азимжон Ахмедов, Элдор Рахматов
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПЧАТНИКА НА СОСТАВ ПОЛУЧАЕМЫХ СЕМЯН
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF
Eteri Hart, Vadim Hudramovich
PROJECTION-ITERATIVE MODIFICATIONS OF THE VARIATIONAL-GRID METHODS FOR PROBLEMS OF NONLINEAR SOLID MECHANICS AND STRENGTH OF INHOMOGENEOUS STRUCTURAL MEMBERS
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Николай Штырев
ОЦЕНКА ТВЕРДОСТИ, ПРОЧНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ КИНЕТИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 18
PDF
Kifayat Mammadova, Rufana Aliyeva
STRUCTURAL-PARAMETRIC SYNTHESIS OF A FUZZY SYSTEM FOR CONTROLLING THE OPERATION OF A FILTER BLOCK
Переглядів: 12 | Завантажень: 4
PDF
Dildora Muhamediyeva, Sokhibjan Muminov
INVARIANCE PROPERTIES OF SOLUTIONS OF TASK FOR A QUASILINEAR EQUATION
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Dildora Muhamediyeva
METHODS OF THE SOLVING OF TASKS IN A HETEROGENEOUS ENVIRONMENT
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Sergey Ivanov
FORMATION OF COMPUTATIONAL THINKING BASED ON HYBRID PROGRAMMING (DRAGON + GOLANG)
Переглядів: 5 | Завантажень: 30
PDF
Dilnoz Muhamediyeva, Usmon Khasanov
APPLICATION OF FUZZY METHODS FOR THE ESTIMATE OF ALTERNATIVE SOLUTIONS
Переглядів: 7 | Завантажень: 9
PDF
Dilnoz Muhamediyeva
ALGORITHM OF SETTINGS PARAMETERS OF MEMBERSHIP FUNCTION
Переглядів: 5 | Завантажень: 3
PDF
Nataliia Syzonets
FRIENDLY ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Переглядів: 4 | Завантажень: 40
PDF
Vadym Volotka, Oleksandr Shloma, Nikita Stambulzhi
THE FUTURE BELONGS TO INDUSTRY 5.0
Переглядів: 139 | Завантажень: 44
PDF
Світлана Переяславська, Віталій Шевченко, Ольга Смагіна
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ OCR
Переглядів: 84 | Завантажень: 325
PDF
Аліна Лисиця
АНАЛІЗ СИСТЕМ АНАЛІТИКИ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА СУТНОСТЕЙ
Переглядів: 16 | Завантажень: 44
PDF
Асия Турениязова, Элмурат Бабаджанов, Кудрат Аскаров
АКТУАЛЬНОСТЬ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Переглядів: 7 | Завантажень: 27
PDF
Сергій Базарний
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПОСОБІВ ДІЙ З ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ОПЕРАЦІЇ
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Володимир Дачковський, Анатолій Сиротенко, Сергій Копашинський
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЦЬ ТА КІЛЬКОСТІ ПОЛЬОВИХ СКЛАДІВ З МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 19
PDF
Володимир Кивлюк
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИМ МАЙНОМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 12
PDF
Олександр Наконечний
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ ТИЛУ У СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 68
PDF
Ігор Овчаренко, Віктор Гудима, Анатолій Островський
ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ ДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ КЕРОВАНИХ БОЄПРИПАСІВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 15
PDF