CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS
CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS

Scientific Collection «InterConf», (13): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (April 6-8, 2020) in Washington, USA.

Весь випуск
PDF
Lukáš Cisko
EDUCATION OF EMPLOYEES AS A PRESUMPTION FOR MAINTAINING THE COMPETITIVENESS OF COMPANIES IN THE MARKET
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Світлана Лавриненко, Антоніна Зелінська
ЕКОІННОВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК ЧИННИК ДОСЯГНЕННЯ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 8 | Завантажень: 22
PDF
Olha Zhuk, Antonina Tomashevska
THE INCREASING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE IN THE CRISIS PERIOD
Переглядів: 3 | Завантажень: 26
PDF
Olena Budіakova, Olena Shaposhnikova
THE ROLE OF REGULATORY POLICY IN THE MODERN ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Dossou Yedehou Leandre, Tatiana Khvatova
THE INFLUENCE OF INDUSTRIAL PRODUCTION AND INNOVATION ON ECONOMIC GROWTH: CASE STUDY OF THE WEST AFRICAN ECONOMIC AND MONETARY UNION COUNTRIES (WAEMU)
Переглядів: 21 | Завантажень: 30
PDF
Поліна Бєлєнька
УЧАСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСТВО МЕНЕДЖМЕНТУ»
Переглядів: 13 | Завантажень: 43
PDF
Людмила Бурдонос, Віта Виноградня
РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 13 | Завантажень: 15
PDF
Liudmyla Lakhtionova, Natalia Muranova, Oleksandr Bugaiov
A GENERAL EVALUATION OF THE ECONOMIC RESOURCES OF THE RUSSIAN VENTURE COMPANY ACCORDING TO THE BALANCE SHEET: A UKRAINIAN METHODOLOGY OF ANALYSIS
Переглядів: 3 | Завантажень: 43
PDF
Світлана Дерев’янко, Марина Шевчук
ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 183
PDF
Tetiana Hranovska
SUBSTANTIATION OF THE EXPEDIENCY FACTORS OF THE DIGITAL TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF GENERAL AND SECONDARY EDUCATION
Переглядів: 9 | Завантажень: 29
PDF
Yuliia Mosina
DISTANCE LEARNING: IS IT CONVENIENT OR EFFECTIVE?
Переглядів: 23 | Завантажень: 131
PDF
Oksana Tsuranova, Оlena Haleeva
ISSUES OF ART EDUCATION IN CULTURAL AND HISTORICAL DISCOURSE
Переглядів: 4 | Завантажень: 12
PDF
Ибодулла Абдуллаев, Татьяна Юсупова
ЗНАЧЕНИЕ УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 28
PDF
Юлія Бугаєвська
РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА КОНТРОЛЬНОМУ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 37
PDF
Світлана Горбонос
ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 10
PDF
Людмила Єфименко
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Переглядів: 65 | Завантажень: 66
PDF
Юлія Косенко, Інна Пархоменко
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВОТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 18
PDF
Валентина Литвин
ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛІВ, БАТЬКІВ ТА УЧНІВ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 3 | Завантажень: 93
PDF
Лілія Молявчик, Оксана Швець
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 77
PDF
Виктория Прокопчук
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
Переглядів: 3 | Завантажень: 43
PDF
Тетяна Яковишина
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО НАВЧАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЧИТАННЮ
Переглядів: 10 | Завантажень: 39
PDF
Георгий Чужик
КОРОНАВИРУС И НОВЫЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ
Переглядів: 14 | Завантажень: 30
PDF
Олена Корольчук
ДО ПИТАНЬ АКТУАЛЬНОСТІ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ В РАМКАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 15 | Завантажень: 52
PDF
Олена Кожедуб, Наталія Дубовик
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ВІЛЬНИЙ ЧАС» ТА «ДОЗВІЛЛЯ»
Переглядів: 12 | Завантажень: 57
PDF
Oksana Chekstere
THE RESEARCH OF SENIOR PRESCHOOLERS’ MOTIVES TO LEARN (GENDER ASPECT)
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Олена Никифорова
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 9
PDF
Олена Сорока
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕЧНОЇ НАВІГАЦІЇ
Переглядів: 2 | Завантажень: 22
PDF
Наталія Гудована
ПРИЙОМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 26 | Завантажень: 71
PDF
Наталья Коваль
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА АНДРЕ ЖИДА «ТЕСНЫЕ ВРАТА»
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Тетяна Кулікова, Василь Деркач
ЗАВЕРШАЛЬНІ ФОРМУЛИ ДІАЛОГУ В ЛИСТУВАННІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 34
PDF
Світлана Лагдан
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ ТА ДІАЛОГОМ
Переглядів: 4 | Завантажень: 170
PDF
Олжас Алимов
ФОРМА, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Переглядів: 3 | Завантажень: 38
PDF
Владислав Ковтуненко, Юлія Коросташивець
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ НЕОБҐРУНТОВАНО НАБУТИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 40
PDF
Тарас Сеник
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 81
PDF
Дар’я Чепіга; Вероніка Чукаєва (Науковий керівник)
ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЄДНОСТІ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 131
PDF
Марія Клименко
ОБРАЗНА СИСТЕМА ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА ВПРОДОВЖ 1912 – 1920 РОКІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 15
PDF
Василь Зварич, Роман Зварич
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В СУДОЧИНСТВІ СХІДНИХ ВОЄВОДСТВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 83
PDF
Інна Левченко
ВПЛИВ МЕДИЧНИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ НА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ СУСПІЛЬСТВА («ОХОРОНИ ПРАЦІ», «БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»)
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Д. Макарова
ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 40
PDF
Mariia Ezhned, Oleksandr Zakharchuk, Oleksandra Horoshko, Marta Matushchak, Liliia Kostyshyn, Nataliia Mykhailiuk, Larysa Franko
THE INFLUENCE OF PHARMACOECONOMIC ON SAVING PEOPLE'S MONEY DURING SELF-MEDICATION
Переглядів: 5 | Завантажень: 47
PDF
Valentyna Nesterenko
INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON MENTAL EFFICIENCY OF PUPILS
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Ljudmila Reshetnyk
SUBSTANTIVE VIEW OF COMPLIANCE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF COMPREHENSIVE TREATMENT PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTAL DISEASES, ASSOCIATED WITH ANOREXIA NERVOSA
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Olga Salun, Olena Pavlova
THE ROLE OF THE EPIDEMIOLOGIST IN THE COVID19 PANDEMIC
Переглядів: 3 | Завантажень: 61
PDF
Марат Дусмагамбетов, Алия Байдуйсенова, Асель Байдуйсенова, Аралбай Айгерим, Нурдос Орынгалиев, Азамат Өтеш, Аяз Ықтияров
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИММУНОКОРРЕКЦИЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 16
PDF
Євген Ольховський, Оксана Піскарьова, Ірина Глущенко
ВПЛИВ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСУ НА ПЕРЕБІГ ГОСТРИХ ТОНЗИЛІТІВ У ДІТЕЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 26
PDF
Катерина Ферфецька, Діана Мігайчук
ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ, ПОЄДНАНОГО З ОЖИРІННЯМ
Переглядів: 7 | Завантажень: 18
PDF
Катерина Ферфецька, Ірина Сергій
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЄТОТЕРАПІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 35
PDF
Віктор Яковчук
ВИРОЩУВАННЯ ЯГНЯТ У ПЕРІОД ПІДСИСУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОБІОТИКУ «СУБТИСПОРІН»
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Вікторія Мельник
ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА САДІВНИЦТВА НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ
Переглядів: 29 | Завантажень: 27
PDF
Ирина Еналеева-Бандура, Виктория Шувалова, Сергей Бровкин, Кирилл Астапкович, Светлана Чесакова, Алина Буркина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Переглядів: 20 | Завантажень: 18
PDF
Володимир Коробка, Ганна Журбій, Денис Гапонов, Сергій Рудько
РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОГО МАКЕТА ПІДСТАНЦІЇ ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА ОПЕРАТИВНИХ ПЕРЕМИКАНЬ
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Олександр Камінський, Роман Денисюк, Микола Чайка, Петро Горбик
ПРОЦЕСИ СОРБЦІЇ ІОННИХ ФОРМ Cd2+ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПОВЕРХНЕЮ МАГНІТОЧУТЛИВОГО ОДНОДОМЕННОГО МАГНЕТИТУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 18
PDF
Микола Сердюк; Сергій Луговий (Науковий керівник)
ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОПОРОСІВ СВИНОМАТОК ТА ПРИПЛОДУ ПОРОСЯТ В ПРОГРАМІ «АКЦЕНТ»
Переглядів: 6 | Завантажень: 96
PDF
Мирослава Франчук, Олександр Поп’як
ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Переглядів: 17 | Завантажень: 86
PDF
Вікторія Шевчук
АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 42
PDF
Яна Долударєва, Віталій Долударєв
ВПЛИВ ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МІЦНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Lyudmila Safoshkina, Vladimir Lisitsin
METHOD OF RECOGNITION FOR OBJECTS ON PICTURES USING THE BOUNDARY CONTOUR IMAGES
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Наталія Апенько
ОГЛЯД ЗАСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ МОНІТОРІВ ПРИ СТВОРЕННІ САЙТУ
Переглядів: 7 | Завантажень: 19
PDF
Ганна Краліна
ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. БІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 43
PDF
Ігор Ляшенко
НЕЧІТКИЙ ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОГО ОПИСУ ВЕРБАЛЬНИХ ОЦІНОК
Переглядів: 5 | Завантажень: 19
PDF
Юрій Рябуха, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк
СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ФРАГМЕНТІВ ДАНИХ ПО ВУЗЛАХ КОМПЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ РАНГОВОГО ПІДХОДУ ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З БУЛЕВИМИ ЗМІННИМИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 23
PDF
Євген Меленті, Сергій Ткачук, Дар'я Третяк
ГІБРИДНА ВІЙНА В УКРАЇНІ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Переглядів: 16 | Завантажень: 137
PDF