SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY
SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY

Scientific Collection «InterConf», (16): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020) in Manchester, Great Britain.

Весь випуск
PDF
Anatoly Zhigir
USE OF LEASING BY CONSTRUCTION COMPLEX ENTERPRISES
Переглядів: 6 | Завантажень: 29
PDF
Вікторія Борщ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 317
PDF
Айгуль Габдуллина, Серик Сикман
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Переглядів: 29 | Завантажень: 37
PDF
Расулов Азиз Рустам угли
ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 2
PDF
Віта Свадеба
БІЗНЕС-АНГЕЛИ ЯК НЕФОРМАЛЬНІ ІНВЕСТОРИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Переглядів: 6 | Завантажень: 81
PDF
Інна Ахновська
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
Переглядів: 18 | Завантажень: 83
PDF
Ануар Алькеев, Акбота Жолдасбекова
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОДКБ И ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Переглядів: 11 | Завантажень: 21
PDF
Рашитдин Кокенов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Акмарал Тюлюбаева
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ИСЛАМСКИЙ ИРАН ИЛИ ПРОЗАПАДНАЯ ТУРЦИЯ?
Переглядів: 6 | Завантажень: 26
PDF
Danylenko Valerii
BUSINESS INTEGRATION AS A WAY TO MANAGE THE AGRICULTURAL COMPANIES COMPETITIVENESS
Переглядів: 4 | Завантажень: 16
PDF
Maryna Petchenko, Yuliia Romanusha
THE DEVELOPMENT OF METHODICAL APPROACHES TO THE GENDER ANALYSIS OF THE FIELD OF EDUCATION
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Irina Popova, Nataliya Demchenko
INTEGRATED TERRITORIAL COMMUNITIES: FOREIGN EXPERIENCE
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Vladislav Luksha, Anastasia Shpektorova, Polina Zlotskaya
SWOT-ANALYSIS FOR BERLIN WILLY BRANDT AIRPORT
Переглядів: 81 | Завантажень: 369
PDF
Фаррух Анаркулов
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Жанар Рахимбекова, Азиза Мухаметова
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. АЛМАТЫ
Переглядів: 3 | Завантажень: 19
PDF
Юлія Сорокун
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Канат Сахариянов
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ТЕЛИВИЗИОННОЙ ОТРАСЛИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
Переглядів: 9 | Завантажень: 32
PDF
Віктор Сібрук, Анастасія Сібрук
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТ
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF
Liudmyla Lakhtionova, Nataliia Muranova, Oleksandr Bugaiov
AN OVERALL ASSESSMENT OF ACCOUNTS PAYABLE OF THE RUSSIAN VENTURE COMPANY ACCORDING TO ITS FINANCIAL STATEMENT: A UKRAINIAN METHOD OF ANALYSIS
Переглядів: 9 | Завантажень: 67
PDF
Наталія Дорошук, Юлія Самборська-Музичко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 83
PDF
Михайло Кузуб, Діана Коломієць
ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Переглядів: 5 | Завантажень: 30
PDF
Zhazira Aldanazarova, Ulzhan Beknazarova
CONTRASTIVE ANALYSIS OF ENGLISH AND KAZAKH VERB FORMS AND VERB CLASSES
Переглядів: 14 | Завантажень: 72
PDF
Antonina Hryvko
FORMING STUDENTS' READING SKILLS: MODERN CHALLENGES
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Leyla Khakimova, Sadulla Lapasov
HIGH INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SERVICE OF QUALITY MEDICAL EDUCATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 18
PDF
Anastasia Kirilina
APPLICATION OF REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN STUDYING "ELECTRIC DRIVE CONTROL SYSTEM" DISCIPLINE
Переглядів: 5 | Завантажень: 20
PDF
Tetiana Kurylo
APPROACHES TO THE FORMATION OF SCIENTIFIC SKILLS IN MEDICAL STUDENTS WHILE STUDYING BIOSTATISTICS
Переглядів: 11 | Завантажень: 36
PDF
Марина Фидирко, Жанна Антипова
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Переглядів: 5 | Завантажень: 47
PDF
Юлія Великдан
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА У ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Ванда Вишківська, Олександра Шикиринська
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 27
PDF
О. Пастушенко
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
Переглядів: 3 | Завантажень: 26
PDF
Лобар Кудратова, Адолат Аманова
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Юлія Могильна
ВАЖЛИВІСТЬ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Лілія Молявчик, Ірина Онищук
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 50
PDF
Мухамадали Хакимов
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 16
PDF
Лейла Хакимова, Филис Лапасова
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID – 19
Переглядів: 133 | Завантажень: 171
PDF
Хуршид Саматов, Йулдош Исомиддинов
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ХИМСИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ХИМОЙЯТ» КАК В СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ ПО ИДЕЯ ХОДЖА АХРАРА ВАЛИОЙЯТ» КАК В СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ ПО ИДЕЯ ХОДЖА АХРАРА ВАЛИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 30
PDF
Георгий Чужик
КОРОНАВИРУС И НОВЫЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ
Переглядів: 2 | Завантажень: 22
PDF
Жанар Медеубаева, Ибрагимова Асель Ибрагимова
ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ США И КНР
Переглядів: 5 | Завантажень: 32
PDF
Олена Кожедуб, Наталія Дубовик
КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЇЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 15
PDF
Андрей Кернас
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ КАК НАУКИ
Переглядів: 61 | Завантажень: 33
PDF
Уляна Михайлишин
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ НАРКОЗАЛЕЖНИХ
Переглядів: 8 | Завантажень: 42
PDF
Valentina Ishchenko
POLITICAL DISCOURSE IN A MULTILINGUAL SOCIETY: HISTORY AND PROSPECTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 17
PDF
Inna Kozubai, Ulyana Shemet
NEW PARADIGMS OF CONTEMPORARY LEARNING PROCESS
Переглядів: 23 | Завантажень: 59
PDF
Иноят Игамова
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Дилноза Иргашева, Парвина Ахмедова
РЕЧЕВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 29
PDF
Тетяна Кулікова, Василь Деркач
РОЛЬ НЕОФРАЗЕМ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»)
Переглядів: 14 | Завантажень: 64
PDF
Оксана Куцин
«ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МЕДІА МОВИ»
Переглядів: 9 | Завантажень: 86
PDF
Наталія Корольова
МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА МОВА: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ
Переглядів: 4 | Завантажень: 36
PDF
Любов Стовбур
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТИХ УСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ У РОМАНІ Т. ПРОХАСЬКА «НЕПРОСТІ»
Переглядів: 22 | Завантажень: 142
PDF
Lukáš Cisko
SEVERAL CONSIDERATIONS TO THE LEGAL SUPPORT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT DURING THE ECONOMIC CRISIS
Переглядів: 14 | Завантажень: 11
PDF
Sanjarbek Narziev
THE DOMESTIC AND FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AT THE PRESENT STAGE
Переглядів: 5 | Завантажень: 46
PDF
Віталія Гута
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ І ПРОК’ЮРЕМЕНТ: ТЕОРЕТИКО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Переглядів: 12 | Завантажень: 47
PDF
Дарія Гуріна, Вікторія Сисоєва
ФАКТОРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРОКТИКІВ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 30
PDF
Володимир Іванцов
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ: ОЦІНКА НОРМАТИВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Переглядів: 2 | Завантажень: 50
PDF
Софія Лихова, Ірина Спілко, Наталя Семчук, Юлія Ланцедва, Ірина Літвінова
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ТЕМ)
Переглядів: 20 | Завантажень: 37
PDF
Щербак Наталія Щербак Наталія, Лариса Лисенко
СТВОРЕННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН МОРКВИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕНИ БІЛКІВ-АНТИГЕНІВ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
Переглядів: 16 | Завантажень: 32
PDF
Shoira Khusinova, Utkur Dadadjanov
GENERAL PRACTICE TACTICS FOR MANAGEMENT OF ELDERLY PATIENTS WITH PATHOLOGY OF DIGESTIVE SYSTEM
Переглядів: 2 | Завантажень: 32
PDF
Аблокул Ахматов, Юлдуз Ахматова, Нафиса Сирожова
ПИЕЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Переглядів: 7 | Завантажень: 22
PDF
Дмитро Грищенко, Данило Шевченко, Дмитро Гірка; Олена Залюбовська (Науковий керівник)
ВАЖЛИВІСТЬ УЛЬТРАЗВУКУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ХВОРИХ ПРИ РАННЬОМУ ЗАПАЛЬНОМУ АРТРИТІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 19
PDF
С. Игамова, Д. Шомуродова, А. Джурабекова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Д. Шомуродова, С. Игамова, А. Джурабекова
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕБЮТОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Переглядів: 2 |
Дилшода Мамадиярова
ПАТОГЕНЕЗ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 И 2 ТИПА
Переглядів: 14 | Завантажень: 39
PDF
Зебо Джаббарова, Дилшода Мамадиярова
ФИЗИОЛОГИЯ В ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ЗНАНИЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 35
PDF
Віра Марченко, Ольга Цодікова, Марина Гиря
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
Переглядів: 19 | Завантажень: 50
PDF
Жамшид Шамсиев, Зафар Махмудов, Нусрат Бойжигитов, Сухроб Зайниев
ОСЛОЖНЕННЫЙ ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ У ДЕТЕЙ
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Жамшид Шамсиев, Жасур Рузиев, Сухроб Зайниев, Абдурауф Исаков
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Переглядів: 23 | Завантажень: 55
PDF
Жамшид Шамсиев, Отабек Ибрагимов, Сухроб Зайниев
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКИХ ГЕМАНГИОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНАПРИЛИНА
Переглядів: 9 | Завантажень: 11
PDF
Жамшид Шамсиев, Фирдавс Хуррамов, Икром Муталибов
МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРО ВОЗНИКШЕЙ КИСТЫ СЕМЕННОГО КАНАТИКА У ДЕТЕЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 18
PDF
Надира Юлдашова
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Мади Агыбаев, Жанар Рахимбекова
«УМНЫЙ» УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Лариса Пархоменко, Александр Денисенко
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАНОСТРУКТУРНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Olha Linevych
IMAGE RECOGNITION ALGORITHMS IN VIDEO SYSTEMS
Переглядів: 7 | Завантажень: 8
PDF
Геннадій Альошин, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк, Ярослав Кожушко, Сергій Москалець
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФАЗОВИХ БАГАТОШКАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 16 | Завантажень: 22
PDF
Вадим Жданов
РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 85
PDF
Володимир Майстровий
СУЧАСНІ ФРЕЙМВОРКИ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ПОТОКОВОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ
Переглядів: 16 | Завантажень: 133
PDF
Ірина Ясінецька, Ірина Мушеник
МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 22
PDF
Дмитро Білан
ПPOБЛEМИ ТA ПEPCПEКТИВИ POЗВИТКУ НEOЛIМПIЙCЬКOГO CПOPТУ В УКPAЇНI
Переглядів: 6 | Завантажень: 81
PDF
Асель Аскербек
ПОЛИТИКА США В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КАЗАХСТАНОМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 22
PDF
Олександр Гурін, Замір Закіров, Володимир Старцев, Богдан Крук, Ігор Гурін
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УГРУПОВАНЬ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ДОСВІДОМ СУЧАСНОГО ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
Переглядів: 7 | Завантажень: 145
PDF
Вероніка Калачова, Генадій Гишко, Олексій Колмогоров, Олександр Коплік, Дар'я Третяк
ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ ДУМОК В ЗАДАЧАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 3 | Завантажень: 164
PDF