SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES
SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES

Scientific Collection «InterConf», (19): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (June 6-8, 2020) in Tokyo, Japan.

 
Весь випуск
PDF
Э. Бендер
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Переглядів: 5 | Завантажень: 13
PDF
Е. Гайнишова, Й. Кирхмаер, М. Сидак
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
Переглядів: 1 | Завантажень: 18
PDF
Дар’я Ларіна
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЛІГИ АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 17
PDF
Valerii Danylenko
ESSENSE AND TYPES OF LOGISTICS CHANNELS
Переглядів: 0 | Завантажень: 22
PDF
Віта Свадеба
НОВІТНІ МЕТОДИ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ КРИЗИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 31
PDF
Ксения Дудко
ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Дмитро Людвенко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТВАРИННИЦТВА У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ВИМОГУ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 12
PDF
Zhanna Antipova, Lyudmila Shurkhal, Lyudmila Chitidze
STUDENTS' MOTIVATIONAL ATTITUDE TO PHYSICAL EDUCATION IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION.
Переглядів: 0 | Завантажень: 11
PDF
Lola Razikova
FEATURES OF TEACHING RUSSIAN IN MEDICAL INSTITUTE
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Наталія Антонець
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ШКОЛА-ХУТІР ДЛЯ ГЛУХОНІМИХ ЯК ПРЕДМЕТ УВАГИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Юлія Багно, Олена Сергійчук, Лариса Ткаченко, Олена Хмельницька
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО
Переглядів: 8 | Завантажень: 43
PDF
Хатуна Глонти, Нина Васадзе
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Асқар Ибраймов
МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 3
PDF
Кирилл Олешкевич
СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОДЮСИРОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА ШОУ-ПРОГРАММ»
Переглядів: 1 | Завантажень: 11
PDF
Даниил Павлович
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Переглядів: 0 | Завантажень: 7
PDF
Елена Шостак, Наталия Кузьмичева, Ирина Михайлова, Ирина Воронкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Переглядів: 1 | Завантажень: 19
PDF
Юлія Мелякова, Ольга Клюєва
ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 56
PDF
Аида Тюкмаева
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Alla Yurchenko
IMLEMENTING ANTI-CORRUPTION REFORM IN UKRAINE
Переглядів: 0 | Завантажень: 38
PDF
Олена Сорока
НАДІЙНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРЯКА
Переглядів: 10 | Завантажень: 29
PDF
Anna Khadzhy, Daria Yarushevska
ENGLISH-SPEAKING MUSICIAN SLANG
Переглядів: 7 | Завантажень: 28
PDF
Ірина Запухляк
АД’ЄКТИВНІ КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Переглядів: 9 | Завантажень: 37
PDF
Юлия Рогова, Татьяна Ратько
ПРОГРАММА «ISPRING QUIZMAKER» КАК СРЕДСТВО АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ
Переглядів: 1 | Завантажень: 6
PDF
Наталія Гудована
ІСТОРІОСОФСЬКІ ІДЕЇ У ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «СПОВІДЬ ДЖУРИ САМОЙЛОВИЧА»
Переглядів: 10 | Завантажень: 15
PDF
Denisa Dulaková
RECODIFICATION OF PRIVATE LAW IN THE SLOVAK REPUBLIC AND ITS PERSPECTIVES
Переглядів: 1 | Завантажень: 10
PDF
V. Shevchuk
GENESIS, TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS CRIMINALISTIC TACTICS
Переглядів: 7 | Завантажень: 63
PDF
Галина Новосьолова, Дмитро Паламарчук, Анна Лихошвай
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦІВ З ВИНИ ЇХ ПРАЦІВНИКІВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 56
PDF
Інна Січковська
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОВСТІ ДІТЕЙ
Переглядів: 3 | Завантажень: 28
PDF
Анна Шептовицька
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Переглядів: 12 | Завантажень: 78
PDF
Оксана Лисенко
ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГІЧНОГО В ПОЧУТТЯХ ІВАНА ТА МАРІЧКИ В КІНОСТРІЧЦІ С. ПАРАДЖАНОВА «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» ЧЕРЕЗ СИМВОЛИ ПРИРОДИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 158
PDF
Arailym Abdikaziyeva
METHODS OF INTERVENTIONAL TREATMENT OF PAIN SYNDROME IN DEGENERATIVE-DYSTROPHIC CHANGES OF THE SPINE
Переглядів: 0 | Завантажень: 16
PDF
Юлдуз Ахматова, Аблокул Ахматов, Шахбоз Нажимов, Нафиса Сирожова
ХРОНИЧЕСКИЙ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ (ХТИН) У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ УРАТУРИИ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
Переглядів: 9 | Завантажень: 7
PDF
Н. Богдан, М. Лаврук, В. Соловей
ВПЛИВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНКИ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 29
PDF
Ольга Габорець, Оксана Мироненко, Мирослава Пишногуб
МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
Переглядів: 17 | Завантажень: 35
PDF
Зилола Мавлянова, Шоира Хусинова
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Олена Федорова, Катерина Варуха, Наталія Мазна, Марина Лиман
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ АРСЕНАЛУ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЦЕНТ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 30
PDF
Сохиба Хакимова, Ирода Мамурова
ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ И КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ У БОЛЬНЫХ С НЕЙРОБРУЦЕЛЛЁЗОМ
Переглядів: 4 | Завантажень: 12
PDF
Шоира Хусинова, Назира Нармухамедова
РОЛЬ СКРИНИНГА В РАБОТЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 10
PDF
А. Кривошеева
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ, ПРИЧИНЯЕМОГО НЕДРАМ ПРИ ОСВОЕНИИ ГЕОРЕСУРСОВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Д. Подус
ВЛИЯНИЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (АЭС) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СПЕЦИФИКА ГЕО- ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 19
PDF
Вікторія Мельник
АСПЕКТИ ВІДБОРУ ПРОБ У ЯБЛУНЕВОМУ САДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 62
PDF
H. Eshquvatov, M. Tulametov, A. Haydarov, R. Usarov
ESTIMATION OF S4 INDEX AND TOTAL ELECTRON CONTENT OVER MAIDANTAL GPS STATION ON APRIL 4, 2020
Переглядів: 6 | Завантажень: 18
PDF
Dmytro Hlushenkov, Mariia Chernonos
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THEHEALTH CARE SYSTEM
Переглядів: 2 | Завантажень: 30
PDF
Danyil Prokopchuk
PRACTICAL APPLICATIONS OF GRAPH ALGORITHMS
Переглядів: 3 | Завантажень: 29
PDF
Varvara Tisheninova
SOCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON INGORMATION TECHNOLOGIES
Переглядів: 0 | Завантажень: 7
PDF
Andriy Trypilka
WHICH IS THE MOST IMPORTANT AND NEW TECHNOLOGY FOR SOLVING PROBLEMS OF THE WORLD?
Переглядів: 8 | Завантажень: 28
PDF
Вероніка Калачова, Ігор Дзеверін, Богдан Крук, Замір Закіров, Дар'я Третяк
МОДЕЛЮВАННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 16
PDF
Олександр Кузнєцов, Володимир Карлов, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк, Антон Карлов
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ ДО ОБ’ЄКТУ В КОГЕРЕНТНО-ІМПУЛЬСНІЙ РАДІОЛОКАЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Лідія Хом’як, Богдан Лукашук
ЕСТЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА СУЧАСНИЙ ПІДХІД МАТЕРІАЛІЗНАВСТВА В ПРЕДМЕТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 2
PDF
Василь Денисюк, Анатолій Шваб, Ігор Микитюк
ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 13
PDF