Scientific Collection «InterConf» : GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (July 6-8, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (July 6-8, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (65): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (July 6-8, 2021) at Copenhagen, Denmark.

Вячеслав Степанов
ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ПАРАДИГМЫ В СИСТЕМУ ПОЗНАНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Переглядів: 33 | Завантажень: 20
PDF
Інна Шевченко
ОПТИМАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ РЕАНІМАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 17
PDF
Ольга Глущенко
ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 37 | Завантажень: 32
PDF
Ada Stahovschi, Maia Griu
INSTRUMENTS FOR COMBATING ECONOMIC AND FISCAL CRIMES IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Гульчехра Баротова
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Переглядів: 11 | Завантажень: 54
PDF
Ганна Онкович, Артем Онкович, Наталія Флегонтова
ВЕБІНАРОДИДАКТИКА ЯК ФОРМА САМООСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Переглядів: 42 | Завантажень: 36
PDF
Ігор Сосницький
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 6
PDF
Марина Хроленко
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
Переглядів: 44 | Завантажень: 47
PDF
Юлія Чернова
ОРІЄНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 17
PDF
Галина Старикова
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ НЕЯВНОЙ КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
Alina Pintilii
NON-TRADITIONAL FAMILY ROLES IN VICTORIAN ENGLAND
Переглядів: 28 | Завантажень: 31
PDF
Gheorghe Costachi, Tatiana Gherghelegiu
SCOPUL ȘI ATRIBUȚIILE CURȚII CONSTITUȚIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA
Переглядів: 23 | Завантажень: 14
PDF
Irina Iacub
EXPERTIZA ACTELOR NORMATIVE: TIPOLOGIE ȘI PARTICULARITĂȚI
Переглядів: 18 | Завантажень: 18
PDF
M. Kodirzoda, J. Akbaralizoda, Ya. Hakimov
THE CONCEPT OF THE ECOLOGICAL FUNCTION OF A STATE
Переглядів: 17 | Завантажень: 12
PDF
Farzin Vahidov
PEREMPTORY NORMS (JUS COGENS) OF INTERNATIONAL LAW; EMERGENCE AND DETERMINATION CRITERIAS OF JUS COGENS NORMS
Переглядів: 17 | Завантажень: 49
PDF
Джонона Гафорзода, Джумахон Джурахонзода, Давлатхон Назаров
ПРЕДМЕТ И МЕТОД СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Переглядів: 37 | Завантажень: 13
PDF
Марина Міхровська
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів: 82 | Завантажень: 81
PDF
Юрій Бірюльов
ЮЛІАН ЗАХАРЕВИЧ – ТЕОРЕТИК І МИТЕЦЬ ДИЗАЙНУ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 10 | Завантажень: 17
PDF
Aziza Nasirova
FEATURES OF MAIN CLINICAL MANIFESTATIONS AND QUALITY OF LIFE IN COPD AND BA PATIENTS
Переглядів: 11 | Завантажень: 17
PDF
Антоніна Компанієць, Яна Гвоздюк, Татьяна Дюбко
ВПЛИВ ЗАМОРОЖУВАННЯ-ВІДІГРІВУ ПІД ЗАХИСТОМ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ (м.м. 9 кДа) НА БІЛКИ ЕРИТРОЦИТІВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 12
PDF
Viktor Gorodetskyi, Mykola Osadchuk
ON IDENTIFICATION OF DYNAMICAL SYSTEM USING SCALAR TIME SERIES
Переглядів: 14 | Завантажень: 11
PDF
Ирода Курбанова
ТИПЫ ПОДШИПНИКОВ НАИБОЛЕЕ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫЕ СЕГОДНЯ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 12
PDF
Vironika Kalachova, Oleksandr Khvorost
FEATURES OF DETERMINATION OF GROUPS OF USERS OF DLS IN SUPREME MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING THE PANDEMIC OF CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Переглядів: 17 | Завантажень: 14
PDF
Нозимжон Кабулов, Мохларойим Кимсанбоева
ВИРТУАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 15
PDF
Alina Ninicu, Neumann Oana Verona
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING YOUNG SWIMMERS
Переглядів: 15 | Завантажень: 16
PDF
Oleksandr Matsko
ANALYSIS OF DEVELOPMENT TRENDS IN SCIENCE AND TECHNOLOGIES REGARDING THEIR USE IN MODERN MILITARY LOGISTICS
Переглядів: 13 | Завантажень: 22
PDF
Володимир Дачковський, Михайло Левченко
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РУХОМИХ ЗАСОБІВ РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 12
PDF
Сергій Поплавець, Руслан Кушпета, Олексій Колмогоров, Гюльнара Сафарова, Назар Шамрай, Олексій Бабіч
ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗАХОДІВ ЗБОРУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ОБРОБКИ ТА ВИДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РАДІАЦІЙНУ І ХІМІЧНУ ОБСТАНОВКУ
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF