Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY (October 6-8, 2020)
Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY (October 6-8, 2020)

Scientific Collection «InterConf», (31): with the Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (October 6-8, 2020) in Manchester, Great Britain.

Весь випуск
PDF
Ирина Макунина, Алла Миронцева
ИНДИКАТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Переглядів: 12 | Завантажень: 43
PDF
Анастасия Лобанова
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Переглядів: 3 | Завантажень: 15
PDF
Edita Hajnišová, Sviatoslav Sidak, Bogdan Kyniv, Mykola Sidak
DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE INSTITUTE OF BANKING SUPERVISION IN THE EU
Переглядів: 23 | Завантажень: 9
PDF
Евгения Маркова, Алексей Сорокунский
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ШВАРТОВКИ СУДНА В ПОРТУ
Переглядів: 10 | Завантажень: 31
PDF
Kateryna Cherkashyna
MONETARY AND FISCAL POLICIES: TOGETHER OR ON OPPOSITE VECTORS
Переглядів: 0 | Завантажень: 5
PDF
Захарій Варналій, Андрій Мехед
СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 34
PDF
Ольга Пилипів
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Переглядів: 5 | Завантажень: 60
PDF
Shakhlo Davronova
APPLICATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE PROCESS OF TEACHING PROGRAMMING TO FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS
Переглядів: 12 | Завантажень: 7
PDF
Наталія Кіян, Олександр Орлов, Алла Третяк, Наталія Тімко, Олена Мілокостенко, Дар'я Третяк
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ «ДІАЛОГ»
Переглядів: 6 | Завантажень: 13
PDF
Ольга Семеногова
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УМОТИВОВАНОЇ КОМАНДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ЧЕРЕЗ ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Оксана Турок
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Kamola Muradkasimova
ENHANCING ASSESSMENT PROCEDURE BY APPLYING EFFECTIVE TIPS
Переглядів: 10 | Завантажень: 5
PDF
Азизхон Рахмонов
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 3 | Завантажень: 1
PDF
Л. Комарніцька
ФОТОТЕРАПІЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД ПСИХОТЕРАПІЇ
Переглядів: 11 | Завантажень: 30
PDF
Алла Руденок, Ольга Мазуренко
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДВЛАДНОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОМУ ВПЛИВУ ВІДПОВІДНО ДО ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 30
PDF
Максим Карпенко
ГІПНОСТИЛІСТИЧНІ ПАТЕРНИ СИНТАКСИЧНОГО РІВНЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 1
PDF
V. Shevchuk
INNOVATIONS IN CRIMINALISTIC TECHNIQUE: PROBLEMS OF CREATION AND APPLICATION
Переглядів: 75 | Завантажень: 35
PDF
Крістіна Возняковська
COVID-19: ЯК ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ РЕАГУЮТЬ НА ПАНДЕМІЮ
Переглядів: 14 | Завантажень: 39
PDF
Олена Канава
ПИТАННЯ, ЩО МОЖЕ ВИРІШИТИ СУДОВА МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ РОЗГЛЯДІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.
Переглядів: 8 | Завантажень: 171
PDF
Артем Пірог, Євген Щербина
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТНОГО І ДЕРЖАВНОГО НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 54
PDF
Катерина Шандигаєва
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
Переглядів: 4 | Завантажень: 126
PDF
Тетяна Балбус
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО – ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ
Переглядів: 17 | Завантажень: 17
PDF
Арам Энфиаджян
СТРАНА СВЯТЫХ ЗАКОНОВ И БЕССМЕРТИЯ АРАТТА КАК ПЕРВЫЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНИКАТОР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА АРМЯНСКОМ НАГОРЬЕ
Переглядів: 5 | Завантажень: 62
PDF
Флюра Урманова, Комила Алимкулова
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ НОВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА «ФЛЮКАМ»
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
К. Варуха, С. Міщенко, М. Лиман
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ КРОВІ МЕНСТРУАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 8
PDF
В. Тўрақулов
ЎРТА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИ ИЖТИМОИЙ ТАРМОҚЛАР ВА ZOOM ПЛАТФОРМАСИДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА МАСОФАДАН ТАЪЛИМ ОЛИШИ (НАВОИЙ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Aygun Mammadova
EXACTLY SOLUTION OF THE POZITION EFFECTIVE MASS SCHRÖDINGER EQUATION WİTH NEW KİNETİC ENERGY OPERATOR FOR THE CONFINED QUANTUM HARMONIC OSCILLATOR MODEL
Переглядів: 1 | Завантажень: 4
PDF
Nizami Zeynalov, Ulviya Mammadova, Aygun Isazade, Chicak Seidova, Nigar Shikhverdiyeva, Hecer Aslanova
QUATERNIZATION OF CHITOSAN WITH CH3J
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Nizami Zeynalov, Ulviya Mammadova, Chichak Seidova, Nigar Shikhverdiyeva, Hecer Aslanova
SYNTHESIS OF HYBRID MATERIALS BASED ON POLY-N-VINYLPYRROLIDONE AND PD
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Христина Гуцул, Ірина Іваненко, Григорій Кримець
ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЇ НАПІВПРОВІДНОГО ЦИНКУ(ІІ) ОКСИДУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Андрій Бутенко, Євген Грибуля, Анна Лобода, Євген Карєпін
ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
Переглядів: 58 | Завантажень: 22
PDF
Ezozbek Tokhirov, Ravshan Aliev
IMPROVING THE BRAKING DISTANCE OF THE TRAIN BEFORE LEVEL CROSSING
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Sofia Kolos, Tetiana Bilushchak
TYPICAL BEHAVIOR OF DIFFERENT TYPES OF PERSONALITY IN THE COVID-19 PANDEMIC INFORMATION SPACE
Переглядів: 21 | Завантажень: 386
PDF
Наталя Мазниченко
МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ В ОБЛАСТІ ПРАВА
Переглядів: 7 | Завантажень: 164
PDF
Nadjibulla Kaliev
ORIGIN AND CURRENT USE OF RAW MATERIALS USED IN CONSTRUCTION OF HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF KARAKALPAKSTAN
Переглядів: 3 | Завантажень: 3
PDF
Nadjibulla Kaliev
PROBLEMS AND SOLUTIONS TO ENSURE THE SUSTAINABILITY OF ARCHITECTURAL MONUMENTS IN THE SOUTHERN ARAL SEA REGION
Переглядів: 15 | Завантажень: 5
PDF
Алла Антоненко-Миргородська, Ірина Шаляпіна
РОЗВИТОК РУХОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ ПІД ЧАС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 40
PDF
Олег Скирта, Тамара Лошицька, Олександр Володченко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ РИНГОВИХ РОЗДІЛІВ ЛОУ-КІК І К-1 КІКБОКСІНГУ «ІСКА»
Переглядів: 23 | Завантажень: 26
PDF