Scientific Collection «InterConf» : RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION (December 6-8, 2020)
Scientific Collection «InterConf» : RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION (December 6-8, 2020)

Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020) in Oslo, Norway.

Весь випуск
PDF
Olena Ivashko Ivashko
STARTUPS AS A FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Переглядів: 3 | Завантажень: 41
PDF
Олександр Аверчев, Наталія Аверчева, Ганна Фесенко
СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА КОН’ЮНКТУРА РИНКУ КРУП В УКРАЇНІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 120
PDF
Дмитро Кабаченко
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТУМЕНТАРІЮ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 10 | Завантажень: 24
PDF
Ольга Воркунова, Катерина Коцюбенко
ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 23
PDF
Альона Міньковська
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОТРЕБИ У ТРУДОВИХ РЕСУРСАХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Тетяна Мостенська, Едуард Юрій
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 329 | Завантажень: 12
PDF
Тетяна Мостенська, Едуард Юрій
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 41 | Завантажень: 4
PDF
Таисия Румянцева
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Переглядів: 65 | Завантажень: 28
PDF
Alina Aliyeva
THE POTENTİAL GROWTH OF AGRİCULTURE SECTOR İN AZERBAİJAN
Переглядів: 2 | Завантажень: 50
PDF
Гахраман Байрамов, Элчин Эйвазов, Наргиз Алиева
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В УСЛОВИЯХ НЫНЕШНЕЙ ПАНДЕМИИ
Переглядів: 79 | Завантажень: 48
PDF
Гадим Ибрагим, Теймур Айнур
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Lukáš Cisko
RECOVERY OF THE EUROPEAN UNION’S ECONOMY AFTER OVERCOMING THE ECONOMIC CRISIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 26
PDF
Sara Huseynova
THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERRELATION BETWEEN THE GDP OF AZERBAIJAN, RUSSIA, BELARUS AND KAZAKHSTAN
Переглядів: 8 | Завантажень: 42
PDF
Oleksandr Laiko
REGULATION OF UKRAINIAN INVESTMENT SYSTEM DEVELOPMENT IN ASPECT OF UNPRODUCTIVE CAPITAL OUTFLOW REDUCTION
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Muzaffar Mammadov
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOREIGN TRADE OF AZERBAIJAN IN THE STRUCTURE OF THE USSR AND IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE
Переглядів: 19 | Завантажень: 24
PDF
Ирада Абдуллаева
ПАНДЕМИЯ, НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ИЛИ НОВЫЙ БАЛАНС СИЛ
Переглядів: 243 | Завантажень: 34
PDF
Арзу Ализаде
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВУХ ДЕТЕРМИНАНТОВ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ
Переглядів: 65 | Завантажень: 51
PDF
Дар’я Піскун, Дарина Воронцова, Валерія Жиляк; А. Аксютіна (Науковий керівник)
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА ІЗРАЇЛІ
Переглядів: 22 | Завантажень: 74
PDF
Юлія Полякова, Софія Шайда
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЗОВНІШНЮ ТОРГІВЛЮ УКРАЇНИ
Переглядів: 68 | Завантажень: 32
PDF
Азер Мусаев
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВОМ НАУКИ И БИЗНЕСА
Переглядів: 12 | Завантажень: 21
PDF
Emiliya Duneva
MАNAGEMENT OF TERRITORIES IN THE REAL ESTATE BUSINESS, AS PART OF MANAGEMENT DECISIONS
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Volodymy Purtov
RISK MANAGEMENT AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE
Переглядів: 1 | Завантажень: 28
PDF
Lidiia Savchenko, Sophia Zhigula, Kate Yurchenko
COMPARATIVE ASSESSMENT OF URBAN DELIVERY MEANS IN TERMS OF ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL COSTS
Переглядів: 46 | Завантажень: 21
PDF
Tongxin Yu, Khalid Nadeem, Ahmed Umair
ORGANIZATIONAL CULTURE AND CHINESE ENTREPRENEURSHIP OPERATING IN KAZAKHSTAN: A CONCEPTUAL FRAMEWORK
Переглядів: 24 | Завантажень: 27
PDF
Ирина Азарова, Георгий Балдук
УПРАВЛЕНИЕ ОСВОЕННЫМ ОБЪЕМОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Марина Вуйченко, Анатолій Шатохін
СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Олена Данчева, Юлія Кошелапова
АНАЛІЗ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА
Переглядів: 100 | Завантажень: 164
PDF
Вікторія Світлична, Дар`я Лелюк
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЖОРСТКИХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ
Переглядів: 54 | Завантажень: 54
PDF
Ольга Трут
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 13 | Завантажень: 19
PDF
І. Фоміченко, О. Земляк
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЇ
Переглядів: 0 | Завантажень: 11
PDF
Шахрияр Шахкарамли
РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ СОТРУДНИКОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Людмила Базалієва, Ігор Сіренко
ЦИФРОВІ КАНАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ DIGITAL МАРКЕТИНГУ
Переглядів: 141 | Завантажень: 86
PDF
Світлана Бондаренко, Валерій Воробей, Вікторія Нізяєва
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 5 | Завантажень: 35
PDF
Ганна Майборода
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 13 | Завантажень: 35
PDF
Алишер Эралиев, Умидахон Максимова
РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Олена Єрмошкіна, Олена Доценко, Анастасія Чепішко
ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
Переглядів: 21 | Завантажень: 35
PDF
Мунира Имрамзиева
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ
Переглядів: 30 | Завантажень: 30
PDF
Світлана Іорга
ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРИВАТИВІВ
Переглядів: 41 | Завантажень: 45
PDF
Анна Лісовська, Аліна Кушніренко; Юлія Вергелюк (Науковий керівник)
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 26
PDF
Бозор Тухлиев
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Переглядів: 33 | Завантажень: 29
PDF
Олег Поліщук
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Переглядів: 2 | Завантажень: 48
PDF
Anar Alimbekova, Dariga Azimbayeva, Aiym Arystanbek
UDC LEADER AND LEADERSHIP IN SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK ACTIVITIES
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Ana-Maria Andrioaie
INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE PRACTICE OF ENGLISH-LANGUAGE TEACHING
Переглядів: 1 | Завантажень: 14
PDF
Olesia Boivan, Oksana Kovtun
THE FORMATION OF HUMANE RELATIONS BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS – THE GUARANTEE OF SUCCESSFUL STUDYING
Переглядів: 16 | Завантажень: 9
PDF
Dorozhovets Oleh
SPECIAL EDUCATION TEACHER AS A PROFESSIONAL AND SPECIAL-PEDAGOGICAL ELEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AT THE PRIMARY LEVEL OF EDUCATION IN THE SLOVAK REPUBLIC
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Guldana Turabay, Gulmira Mailybaeva
CONCEPT OF FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Dana Baidildinova
ACTION RESEARCH AS A CONDITION FOR INCREASING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF A TEACHER
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Сергій Бажан
ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 103 | Завантажень: 50
PDF
Комус Батырова, Аққайша Алчагирова
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Переглядів: 25 | Завантажень: 99
PDF
Файз Гулмадов
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОЛГА КАК ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Переглядів: 48 | Завантажень: 12
PDF
Михайло Скалацький, Оксана Данильчук
ЕТАПИ ВЧЕННЯ ПРО ЛАНЦЮГОВІ ДРОБИ ТА ЇХ ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ
Переглядів: 5 | Завантажень: 49
PDF
Гүлнар Жанғазы, Алия Шаймерденова
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЕ
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Людмила Міронець, Валентина Торяник, Анатолій Вакал, Микола Москаленко
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 16 | Завантажень: 16
PDF
Ірина Мойсеєнко
АНАЛІЗ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІТЕЙ З РАС У МЕЖАХ СЕНСОМОТОРНОГО РОВИТКУ
Переглядів: 1 | Завантажень: 9
PDF
Ляйля Мажитова, Гульнара Наурызбаева, Нургазы Калышев
РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Переглядів: 1 | Завантажень: 10
PDF
Людмила Очеретенко
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Николай Тищенко
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА ОБРАЗОВАНИЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Бахора Умарова, Замира Нурулоева, Дилором Таирова
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 1 | Завантажень: 2
PDF
Світлана Чумаченко; О. Базилевська (Науковий керівник)
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПР У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 130
PDF
Людмила Шанаєва-Цимбал
ДІАЛОГ ЯК ОСНОВА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА ЯК ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Переглядів: 79 | Завантажень: 25
PDF
Ірина Шмиголь, Тамара Калинчук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИН У ЯКОСТІ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У 6 КЛАСІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 65
PDF
Aygun Mammadova
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Переглядів: 23 | Завантажень: 6
PDF
Margarita Titova
SKEPTICISM
Переглядів: 0 | Завантажень: 12
PDF
Маргарита Баютова
ЛЮБОВЬ В МИФАХ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Переглядів: 137 | Завантажень: 53
PDF
Олег Малишев
ЩОДО «ІНФОРМАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ВИДУ» Л. БРИЛЛЮЕНА
Переглядів: 15 | Завантажень: 18
PDF
Lukáš Cisko
POLITICAL AND LEGAL VIEWS ON THE ISSUE OF A MEMBER STATE'S WITHDRAWAL FROM THE EUROPEAN UNION
Переглядів: 1 | Завантажень: 10
PDF
Світлана Жовнір
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Переглядів: 83 | Завантажень: 95
PDF
Диана Халимова
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Переглядів: 17 | Завантажень: 17
PDF
Nazym Saparova
THE INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF FAMILY PRACTICES IN MODERN KAZAKHSTANI SOCIETY
Переглядів: 9 | Завантажень: 10
PDF
Вікторія Болотова, Марина Демченко
БЛОКУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 25
PDF
Владимир Шедяков
ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ: АДЕКВАТНОСТЬ УСЛОВИЯМ РАЗВИТИЯ
Переглядів: 446 | Завантажень: 47
PDF
Gulzhan Kassenova, Korlan Saduakassova, Raushan Issayev, Aigerim Aliakparova
INCLUSION IN CHILDREN WITH AUTISM
Переглядів: 2 | Завантажень: 45
PDF
Нина Власова
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 8
PDF
Катерина Крючок
ВІДЧУТТЯ ПРИСУТНОСТІ В УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Переглядів: 8 | Завантажень: 7
PDF
Дмитро Костюк, Євгенія Сапожнікова
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 35
PDF
Munira Homidova, Zhavohir Sattorov
ADVERBS OF TIME IN CONTEMPORARY LANGUAGES
Переглядів: 1 | Завантажень: 21
PDF
Rano Ibragimova
THE PECULIARITIES OF ENGLISH PARTICIPLE ACCORDING TO ITS STATIC AND DYNAMIC MEANINGS
Переглядів: 27 | Завантажень: 13
PDF
Тахмина Талабова
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ В ИНФОРМАЦИОННО- ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ИССЛЕДУЕМОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 77 | Завантажень: 2
PDF
Володимир Глущенко, Даниіл Глущенко
О.О. ШАХМАТОВ: СЕРЕДНЬОРОСІЙСЬКІ ГОВОРИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІАЛЕКТНОГО «ЗМІШУВАННЯ»
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Гриців Віталія
ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ШЛЯХОМ МЕТОДУ «ІНСЦЕНІЗАЦІЇ»
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Мария Давыдова
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В РОМАНЕ Т. ПРАТЧЕТТА «МОР, УЧЕНИК СМЕРТИ»
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Мунира Юсупова, Фарзонаи Иноятзода
КОНЦЕПТ «АБСТРАКТНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ТАДЖИКСКОМ И В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ»
Переглядів: 11 | Завантажень: 15
PDF
Мунира Сайфитдинова, Нигора Исмоилова
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОМ И В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 7 | Завантажень: 42
PDF
Айгуль Сатбекова, Сауле Асанбаева
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ)
Переглядів: 12 | Завантажень: 6
PDF
Акмарал Тюлюбаева
ПЕРСИДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЛЕГКОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ФАРСИ ДЛЯ КАЗАХОВ И КАЗАХОГОВОРЯЩИХ
Переглядів: 359 | Завантажень: 123
PDF
Мухайё Усмонова, М. Хамидова
СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ С ГЛАГОЛОМ-СВЯЗКОЙ «TO REMAIN» И ЕГО СЕМАНТИКА В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ)
Переглядів: 21 | Завантажень: 8
PDF
Манзураджон Юсупова, Азизахон Вохидова
БЕЗЛИЧНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 7 | Завантажень: 8
PDF
Камилла Терещенко
ЖУРНАЛИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 11
PDF
Marcel Boșcaneanu
AQUATIC RESOURCES – PURPOSE OF LEGAL-CRIMINAL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Переглядів: 3 | Завантажень: 0
PDF
Lukáš Cisko
EUROPEAN UNION STRATEGIES IN AFFAIRS OF MIGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS
Переглядів: 22 | Завантажень: 15
PDF
V. Shevchuk
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FORMATION THE CONCEPT OF CRIMINALISTIC INNOVATIONS
Переглядів: 50 | Завантажень: 21
PDF
Жанар Аманова, Бакиткул Сембекова
УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОЛОВУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ И ПОЛОВУЮ СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ КАК КАТЕГОРИЯ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Переглядів: 31 | Завантажень: 40
PDF
Наталія Бордун-Комар
РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Переглядів: 91 | Завантажень: 81
PDF
Олена Клипа
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН
Переглядів: 1 | Завантажень: 6
PDF
Дімітрій Коіч
КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ: БІОЕТИЧНА ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
Переглядів: 18 | Завантажень: 32
PDF
Мухаммадджон Сохибзода, Джасур Акбарализода
РОЛЬ КОНВЕНЦИИ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОРХУССКОЙ) В ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Переглядів: 22 | Завантажень: 9
PDF
Айгерім Төлеубекова, Риза Орунбаева, Акерке Ягмусова
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Переглядів: 23 | Завантажень: 28
PDF
Олеся Корнус, Анатолій Корнус, Яна Ткаченко
ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ГАСТРИТИ ТА ДУОДЕНІТИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 16
PDF
Леонід Данчук, Світлана Олійник
МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯК ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ
Переглядів: 14 | Завантажень: 12
PDF
Тамара Мельник
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАНО УЧАЩИХСЯ КАТЕГОРИИ «РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ»
Переглядів: 23 | Завантажень: 8
PDF
Віталій Прокопчу
РОЗВИТОК ЕЛЕМЕНТІВ МОУШН-ДИЗАЙНУ НА ПРИКЛАДІ НАЙКАСОВІШИХ ФІЛЬМІВ У СВІТІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 51
PDF
Петр Хэруцэ
ТРУБА СОЛО В БИГ-БЭНДОВЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
Переглядів: 13 | Завантажень: 26
PDF
Aigerim Smagulova, Zhumakhan Arynov
GREAT MAN OF THE GREAT STEPPE PRIDE OF THE NATION ABU NASIR AL-FARABI 1150
Переглядів: 21 | Завантажень: 32
PDF
Gasanbek Arazov
TIME IN MATHEMATICAL SIMULATIONS OF THE THEORY OF POPULATION OF OBSERVED FAMILIES OF SMALL BODIES IN NON-LINEAR DYNAMIC SYSTEMS
Переглядів: 0 | Завантажень: 4
PDF
Polina Dymshakova
GIANT OYSTER DISEASE (CRASSOSTREA GIGAS) DURING ITS LARVAL DEVELOPMENT
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF
Віта Бучковська, Юлія Євстафієва
СТАНОВЛЕННЯ КІНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В РОЗРІЗІ АНАЛІЗУ ІСТОРІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОБАК ЛЮДСТВОМ
Переглядів: 13 | Завантажень: 31
PDF
Наталія Голярдик
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Переглядів: 157 | Завантажень: 240
PDF
Максим Сыроватский, Лидия Топорова, Ирина Топорова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОТЕИНОВОГО КОМПЛЕКСА ХРОМБЕЛМИН В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Переглядів: 3 | Завантажень: 1
PDF
Saodat Yarmukhamedova
ASSESSMENT OF SIGNS OF DIASTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Переглядів: 0 | Завантажень: 8
PDF
Mekhriban Baratova, Mehrangiz Makhmudova
PREDICTORS OF SUDDEN DEATH IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Переглядів: 4 | Завантажень: 23
PDF
Madina Baurzhan, Kuat Abzaliev, Symbat Abzalieva, Yrysbubu Anvarbekova
ADAPTAGENIC POSSIBILITIES OF THE VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM IN HIGHLY QUALIFIED ATHLETES EXERCISING GRECO-ROMAN WRESTLING
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
K. Bizhanov, K. Abzaliev, S. Abzalieva, A. Baimbetov, E. Lyan
PACING LEADS IMPLANTATION THROUGH THE PERSISTENT LEFT SUPERIOR VENA CAVA IN CASE ABSENCE OF SUPERIOR VENA CAVA IN A RIGHT SIDE
Переглядів: 1 | Завантажень: 8
PDF
A. Bizhanov, K. Abzaliev, S. Abzalieva, A.. Baimbetov, E. Lyan
MONITORING OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION AFTER CATHETER ABLATION OF PULMONARY VEIN OSTIA
Переглядів: 0 | Завантажень: 4
PDF
Artur Colta
ASSESSMENT OF THE ENDOUROLOGICAL SURGICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH NONBACTERIAL INFLAMMATORY SCLEROSIS OF THE PROSTATE
Переглядів: 10 | Завантажень: 9
PDF
Krystyna Fomenko
USING MODERN TECHNOLOGIES TO RESTORE VISION
Переглядів: 17 | Завантажень: 11
PDF
Corneliu Gorea, Alexei Baerle, Valentina Nicolaiciuc, Dumitru Ciobanu
COMPARATIVE STUDY OF THE BENDING STRENGTH OF DIFFERENT FLUID COMPOSITE FELLING MATERIALS
Переглядів: 11 | Завантажень: 18
PDF
Raushan Issayeva, Linas Rovas, Roza Seisebaeva, Aigerim Aliakparova, Symbat Abzaliyeva, Gulzhan Kassenova
THE MOST SIGNIFICANT RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CEREBRAL PALSY AMONG KIDS OF THE ALMATY CITY, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Переглядів: 18 | Завантажень: 30
PDF
Feruza Khalilova, Khakima Tosheva, Abdugaffar Gadaev, Nigora Erkinova, Nozima Djuraeva
COMORBIDE CASES IN CARDIORENAL SYNDROME AND ITS IMPACT ON PATIENTS'QUALITY OF LIFE
Переглядів: 0 | Завантажень: 11
PDF
Ivan Lukavenko
ULTRASOUND SCALPELS IN CLINICAL SURGERY
Переглядів: 1 | Завантажень: 26
PDF
Farid Mizrapov, Aziz Mirzaev
USE OF BLOCKING INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS (BIOS) IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE SHIN BONES
Переглядів: 9 | Завантажень: 5
PDF
Valentina Nicolaiciuc, Corneliu Gorea, David Davidov
ERRORS AND COMPLICATIONS OF ENDODONTIC TREATMENT
Переглядів: 90 | Завантажень: 45
PDF
Elena Tkachenko
MEMORY STUDY APPLIED SIGNIFICANCE IN TYPOLOGICAL ASPECTS
Переглядів: 9 | Завантажень: 9
PDF
Yaroslav Vilenskyi
SOME FEATURES OF MUCOSAL INNATE IMMUNITY OF THE UPPER AIRWAYS IN CGILDREN WITH ASTHMA AND ALLERGIC RHINITIS AND THE METHOD OF THEIR CORRECTION
Переглядів: 0 | Завантажень: 18
PDF
С. Абдикаримов, Б. Нысанова
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕЖЕЛОЙ ФОРМЫ МНОГОФОРМНОЙ ЭКСУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ – СИНДРОМА СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА
Переглядів: 7 | Завантажень: 7
PDF
Р. Байгенжеева, Айгерим Аралбай, Нурдос Орынгалиев
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ ЗА 2009-2018 ГОДЫ ПО Г. СЕМЕЙ»
Переглядів: 34 | Завантажень: 10
PDF
Аида Ахенбекова, Раушан Исаева, Гульнара Ташенова
ГЕМОФАГОЦИТАРНЫЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА- ПЕДИАТРА
Переглядів: 30 | Завантажень: 39
PDF
Наталія Бородіна, Андрій Байдик, Яна Гела, Юлія Денисюк, Анна Ніверчук, Ганна Маліченко
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТЯ SALIX MIYABEANA SEEMEN
Переглядів: 23 | Завантажень: 20
PDF
Юлія Бохан, Тетяна Форостовська
ВМІСТ ТІОЦІАНАТІВ (РОДАНІДІВ) В СЛИНІ ЯК МАРКЕР ТЮТЮНОПАЛІННЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 38
PDF
Марат Муканов, Динара Тынбаева
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШИНЫ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
Переглядів: 24 | Завантажень: 13
PDF
Ганна Тарасенко, Віталіна Селезько
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ АНТИГІСТАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 15
PDF
Гульнара Ташенова, Гульнара Абдилова, Динара Тынбаева
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ Г.АЛМАТЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Переглядів: 12 | Завантажень: 8
PDF
Б. Тухтаров, Н. Хидиров, К. Нурмаматова, Ф. Турахонова, К. Мирзарахимова
ОЦЕНКА СТАТУСА ГИДРАТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
Переглядів: 3 | Завантажень: 17
PDF
Владислав Шалин, Светлана Шалина, Виталий Шалин
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Переглядів: 3 | Завантажень: 3
PDF
Р. Байгенжеева, М. Шахметова
ОЦЕНКА МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ
Переглядів: 16 | Завантажень: 10
PDF
Natalia Teliura
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE SELECTION OF TECHNOLOGIES FOR ENVIRONMENTALLY-SAFE WATER DRAINAGE IN POPULATED AREAS
Переглядів: 1 | Завантажень: 7
PDF
Микола Адаменко, Елеонора Дармофал
ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ КОМПЛЕКСУ «КАСКАД»
Переглядів: 20 | Завантажень: 23
PDF
Аскар Артиков, Анвар Ульмасбаев, Равшан Ибрагимов, Мирзо Нарзиев
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ УСТАНОВКИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Переглядів: 12 | Завантажень: 12
PDF
Мая Зейналова, Рамиз Тагиров
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Джамиль Кулиев, Джаваншир Кулиев
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВОЗОБНАВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД АЗЕРБАЙДЖАНА
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Абдукахор Артиков, Иброхимжон Каримов, Ходжиматова Зулайхо
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Юрий Селиванов, Евгений Кияшко
АППРОКСИМАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Переглядів: 12 | Завантажень: 7
PDF
Людмила Наливайко
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 11
PDF
Кымбат Омарова, Додожон Исмоилов
ОБ ОДНОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Салим Отажонов, Кодир Ботиров, Бахтиёр Раззоков, Нурзодбек Юнусов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА Cu2-x Te – CdTe
Переглядів: 11 | Завантажень: 16
PDF
Tohfa Nasibova, Eldar Garaev, Gulnar Zeynalova, Kamandar Yagubov
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE MINERAL CONTENT OF SUMMER AND AUTUMN SEEDS IN PEGANUM HARMALA
Переглядів: 6 | Завантажень: 18
PDF
У. Абдумаликова, Х. Шарипова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ УГЛЕЙ АНГРЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 27
PDF
Зура Бимурзаева, Марина Трошина
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В ЧЕТВЕРНОЙ СИСТЕМЕ Cr2 ( SO4)3 – TiOSO4 - Al2( SO4)3 – H2O при 250С
Переглядів: 25 | Завантажень: 10
PDF
Зура Бимурзаева, Марина Трошина, Баян Мұратбекқызы
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМТИТАНАЛЮМИНИЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Іван Капцов, Олександр Наливайко, Олександр Ромашко, Наталія Капцова
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ ЙОДУ З ПЛАСТОВИХ ВОД, НА ПРИКЛАДІ БОРИСЛАВСЬКОГО РОДОВИЩА
Переглядів: 23 | Завантажень: 14
PDF
Гюнай Мехтиева, Муса Байрамов
АЛЛИЛФЕНОКСИПИПЕРИДИНИЙ ГАЛОГЕНИДЫ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ И БИОЦИДОВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 14
PDF
Дара Слободова, Раиса Горшкова, Павел Гладышев, Николай Новоселов
ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ ГИДРОГЕЛЬ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ
Переглядів: 33 | Завантажень: 26
PDF
Фердаус Бакай
СЕЛЕКЦИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЦИЙ КОРОВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 3
PDF
Татьяна Лепёхина
ПОВТОРЯЕМОСТЬ И КОРРЕЛЯЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
Переглядів: 10 | Завантажень: 4
PDF
Фейзуллах Фейзуллаев
ВНУТРИУТРОБНОЕ РАЗВИТИЕ ЯГНЯТ ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ПОДБОРА РОДИТЕЛЕЙ
Переглядів: 3 | Завантажень: 2
PDF
Khabibullo Khaidarov, Nurulla Ismailov, Tolkinjon Mavlyanov
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPOSITION OF SORTING COMPONENTS AND THE PROPERTIES OF MULTICOMPONENT YARNS OBTAINED FROM FIBROUS WASTE CLUSTER PRODUCTION IN TEXTILES IS STUDIED
Переглядів: 17 | Завантажень: 8
PDF
Olga Musina, Elsevar Farzaliyev, Samir Hafizov, Gharib Hafizov
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ACCUMULATION OF PROANTHOCYANIDINS IN CERTAIN PARTS OF POMEGRANATE FRUITS
Переглядів: 4 | Завантажень: 10
PDF
Kateryna Rubanka, Olena Gorodyska
STUDY OF THE INFLUENCE OF ALKALIZED COCOA POWDER ON THE STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF INSTANT MOUSSES
Переглядів: 3 | Завантажень: 30
PDF
Iryna Sylka, Nataliia Stukalska
TECHNOLOGYS OF CONFECTIONERY PRODUCTS GLUTEN-FREE IN RESTAURANTS
Переглядів: 5 | Завантажень: 34
PDF
Виктор Крохалев
ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ ДИЗАЙН И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Переглядів: 17 | Завантажень: 14
PDF
Гюнаш Насруллаева, Мехрибан Юсифова, Эльза Омарова, Афиля Курбанова
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛБЫ, ВЫРАЩЕННОГО В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Переглядів: 0 | Завантажень: 6
PDF
Эльсевар Фарзалиев
РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ БИОПРОДУКТОВ ИЗ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Наталія Федорова
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПЛОДІВ І ЯГІД ФЕРМЕНТНИМИ ПРЕПАРАТАМИ НА ВИХІД ЕКСТРАКТІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Дилмурод Давронбеков, Зафар Хакимов
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ
Переглядів: 43 | Завантажень: 16
PDF
Dildora Muhamediyeva, Madina Fozilova, Yulduz Baxramova
CONSTRUCTION OF FUZZY-ILL-POSED MODELS OF DECISION MAKING TASKS
Переглядів: 6 | Завантажень: 1
PDF
Dildora Muhamediyeva
FUZZY VARIANT OF THE FINITE-DIFFERENCE METHODS
Переглядів: 5 | Завантажень: 2
PDF
Dilnoz Muhamediyeva
APPROACHES TO THE SOLUTION OF THE OPTIMIZATION PROBLEM
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Dildora Muhamediyeva, Usmon Hasanov, Madina Dolotkazina
EVALUATION AND FORECASTING RISK OF NON-REDUCTION OF HAVEST
Переглядів: 50 | Завантажень: 20
PDF
Dilnoz Muhamediyeva, Madina Fozilova, Sanjar Mirzaraxmedov
MODELS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROCESSES
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Dilnoz Muhamediyeva, Aziza Mirzaraxmedova, Ismoil Xushboqov
PROBLEMS OF PARAMETRIC PROGRAMMING WITH S INDEPENDENT PARAMETERS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Асель Кемельбаева
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЦЕНИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ
Переглядів: 14 | Завантажень: 21
PDF
Claudiu Chindris, Liliana Chindris
PARTICULARITIES OF ICT VALUATION IN THE CONTINUOUS FORMATION OF THE EVALUATIVE COMPETENCE OF TEACHERS
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Madina Fozilova, Otabek Ismailov, Umidjon Hikmatov
SOLVING POORLY STRUCTURED DECISION-MAKING PROBLEMS
Переглядів: 3 | Завантажень: 1
PDF
Otabek Ismailov, Madina Fozilova
FORECAST OF THE POTENTIAL YIELD WITH FUZZY INFORMATION
Переглядів: 1 | Завантажень: 2
PDF
Aleksander Shmatko, Nataliia Zviertseva
PECULIARITIES OF AN EXPERT GROUP FORMATION IN INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT METHODOLOGIES
Переглядів: 19 | Завантажень: 11
PDF
Mariia Sokolovska
IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE A DANGER TO HUMANITY?
Переглядів: 2 | Завантажень: 102
PDF
Nataliia Syzonets
WHAT IS THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE?
Переглядів: 0 | Завантажень: 12
PDF
Дмитро Голубничий, Андрій Власов, Вячеслав Третяк, Денис Запара, Ірина Жукова
ОЦІНКА СКЛАДНОСТІ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ АТАК
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF
Дмитро Голубничий, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк, Ольга Соловйова, Юлія Семеренко
БАГАТОЕТАПНІ АЛГОРИТМИ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ СХОВИЩА ДАНИХ У ВУЗЛАХ МЕРЕЖІ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
Оксана Данильчук, Маргарита Грінченко
РОЗРОБКА САЙТУ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ВБУДОВАНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 14
PDF
Даниїл Васильченко, Карина Котулич, Марина Огороднік, Оксана Данильчук
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАКТИКИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 28
PDF
Ганна Кепша
ZOOM – ЯК ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 47 | Завантажень: 66
PDF
П. Пирниязова, Н. Кыргызбай
АДСОРБЦИЯ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУ ӘДІСТЕРІ
Переглядів: 41 | Завантажень: 26
PDF
Ганна Лукашук, Євгеній Лещенко
ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ПОБУТІ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИЦІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 23
PDF
Дмитро Решетков, Тетяна Чебанова
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ
Переглядів: 67 | Завантажень: 33
PDF
Vitalii Nesterenko
ARCHITECTURE IMPROVEMENT OF SCHOOL BUILDINGS IN TERMS OF DEVELOPMENT OF EDUCTATIONAL ENVIRONMENT
Переглядів: 14 | Завантажень: 8
PDF
Михаил Авербах
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Людмила Корнілова
МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР НЕВИЗНАЧЕНИХ ФУНКЦІЙ
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Олег Скирта, Олександр Володченко, Тамара Лошицька
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ НОГАМИ КІКБОКСЕРІВ «ІСКА» В ДИСЦИПЛІНІ К-1
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Ермурат Сыпатаев
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Переглядів: 6 | Завантажень: 26
PDF