Scientific Collection «InterConf» : THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS (November 7-8, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS (November 7-8, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (84): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (November 7-8, 2021) at Rome, Italy.

Весь випуск
PDF
Olena Ataieva
6-20
SIGNIFICANT INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES ON THE SOCIAL SITUATION OF HUMANITY
Переглядів: 32 | Завантажень: 12
PDF
Meruyert Kaiyrbek, Darina Aituova, Saule Kulpeisova
21-28
SUSTAINABLE DEVELOPMENT ECONOMICS AND GLOBAL INVESTMENT TRENDS
Переглядів: 45 | Завантажень: 17
PDF
Dr KOUAKOU Kouakou Paul-Alfred
29-53
ESTIMATION DES EFFETS MACROECONOMIQUES DE LA VOLATILITE DES COURS INTERNATIONAUX DU CACAO A L’AIDE DU MODELE VAR/VECM : SELON LE CAS DE LA COTE D’IVOIRE
Переглядів: 92 | Завантажень: 38
PDF
Ayvazli Aykhan Nizami
54-61
THE EXPERIENCE OF THE WORLDS LEADING COUNTRIES IN IMPROVING THE MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS AT THE PRESENT STAGE, CONTRIBUTIONS OF THIS EXPERIENCE TO THE BANKING SYSTEM OF AZERBAIJAN
Переглядів: 41 | Завантажень: 20
PDF
Hatice Özkurt Çokgüngör
62-69
DIGITAL TRANSFORMATION IN THE FINANCE SECTOR: FINTECH
Переглядів: 60 | Завантажень: 30
PDF
N. Nyshanbayev
70-81
CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS: CONCEPTUAL ANALYSIS.
Переглядів: 48 | Завантажень: 17
PDF
Тетяна Федоренко
82-87
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ
Переглядів: 22 | Завантажень: 11
PDF
Наталія Базалійська, Станіслав Мізюк, Іван Кучерявий
88-96
ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 40
PDF
Ірина Ніколаєнко
97-109
СУТНІСТЬ CRM ЯК КАТЕГОРІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 30 | Завантажень: 36
PDF
Larisa Usatîi, Eugenia Babîră
110-117
TEACHING PRONUNCIATION: USEFUL PRINCIPLES, STRATEGIES AND TOOLS
Переглядів: 40 | Завантажень: 25
PDF
Галина Бондар
118-123
ОСОБЛИВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Переглядів: 26 | Завантажень: 24
PDF
Людмила Кравчук, Валентина Крупа, Іван Чубар
124-131
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ,ЕРГОТЕРАПІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Переглядів: 35 | Завантажень: 14
PDF
Олена Нікітіна, Леся Кіндей
132-141
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ У КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ
Переглядів: 42 | Завантажень: 278
PDF
Анастасия Яркова
142-147
ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Переглядів: 25 | Завантажень: 13
PDF
Юрій Вітомський
148-159
ГЕНЕЗА МОТИВАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ: ВІД ПОСТАНОВКИ ДО РІШЕННЯ
Переглядів: 37 | Завантажень: 26
PDF
Росіна Шевченко, Аліна Єрмакова
160-170
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ У РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Переглядів: 40 | Завантажень: 38
PDF
Росина Шевченко, Яна Мартыненко
171-182
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ПРИ ОТБОРЕ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ
Переглядів: 38 | Завантажень: 18
PDF
Maryna Smuhliakova
183-189
QUESTION TYPES IN DIAGNOSTIC TESTING IN ENGLISH CLASSES
Переглядів: 42 | Завантажень: 17
PDF
Уляна Кошетар, Світлана Литвинська, Людмила Добровольська
190-196
МІФИ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ І МІФОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА
Переглядів: 39 | Завантажень: 13
PDF
Наталія Андрущенко
197-204
ПОНЯТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СПІЛЬНОЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
Переглядів: 77 | Завантажень: 49
PDF
Олена Лубчук
205-210
КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Переглядів: 49 | Завантажень: 16
PDF
Danyil Khlobystov; Olena Kononenco (Науковий керівник)
211-218
LINEAR ZONING IN THE STUDY OF FUNCTIONAL STREET`S POTENTIAL (THE CASE OF ACADEMICIAN VERNADSKY BOULEVARD, KYIV)
Переглядів: 42 | Завантажень: 23
PDF
Людмила Вегера, Валентина Пономаренко, Григорій Музика, Тетяна Копилова, Ольга Порохнява
216-230
НАСІННЄВИЙ ФОНД НДП «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ — ОДИН З ШЛЯХІВ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РОСЛИННИХ КОЛЕКЦІЙ
Переглядів: 42 | Завантажень: 13
PDF
Анастасія Іванова, Олена Яловенко, Олексій Дуган
231-260
МІКРОБІОМ КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Переглядів: 51 | Завантажень: 27
PDF
Максим Сыроватский, Лидия Топорова, Ирина Топорова
261-265
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ РЫБНОЙ МУКИ КОРОВАМ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Переглядів: 40 | Завантажень: 10
PDF
Greta Balan, Emilia Behta, Olga Brînza, Livia Ţapu, Olga Burduniuc
266-274
MECHANISMS OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE SPECIFIC FOR PSEUDOMONAS AERUGINOSA AND ACINETOBACTER BAUMANNII
Переглядів: 33 | Завантажень: 20
PDF
Maria Cook, Dumitru Hîțu
275-285
THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC STATUS ON PATIENTS WITH ORAL AND MAXILLOFACIAL INJURIES
Переглядів: 21 | Завантажень: 11
PDF
Елизавета - Маргарита Корниенко, Денис Александров
286-295
ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕТЧАТКИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ ОТ НАЛИЧИЯ В АНАМНЕЗЕ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ И НАРУШЕНИЙ ВОЗБУДИМОСТИ И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА
Переглядів: 29 | Завантажень: 14
PDF
Юрий Кузьменко, Елена Гайдай
296-308
ОСОБЕННОСТИ ПОШАГОВОГО АНАЛИЗА РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СОНОГРАФИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ
Переглядів: 32 | Завантажень: 18
PDF
Б. Шагазатова, З. Рахимбердиева, Н. Юлдашева, Д. Артикова
309-314
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛОГОВ КЕТОАМИНОКИСЛОТ (КЕТОСАН) В УЛУЧШЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Переглядів: 26 | Завантажень: 21
PDF
Ivaniuta Serhii
315-321
PRIORITIES AND OPPORTUNITIES OF THE EUROPEAN GREEN DEAL IN THE FRAMEWORK OF UKRAINE'S INTERNATIONAL COMMITMENTS
Переглядів: 50 | Завантажень: 15
PDF
Альона Гончарова, Наталя Гончар, Андрій Коджебаш
322-330
КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД ПРЕДСТАВНИКІВ ВИДУ HYDRANGEA PANICULATA SIEB. В НДП «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ
Переглядів: 55 | Завантажень: 8
PDF
Valentin Nastasenko
331-340
FUNDAMENTAL PHYSICAL CONSTANTS c, h, G AND THE PHYSICAL BASIS OF THEIR FORMATION
Переглядів: 54 | Завантажень: 31
PDF
P. Volosevish, B. Mordyuk
341-348
FATIGUE FAILURE AS A COMPLEX OF RELAXATION PROCESSES OCCURRED AT THE VERTICES OF THE STRESS RISERS
Переглядів: 33 | Завантажень: 17
PDF
Тетяна Хохлова, Вікторія Пінчук, Лілія Кривчик
349-372
ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ТРУБОПРЕСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ ТРУБ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Переглядів: 25 | Завантажень: 15
PDF
Ігop Зaxapa, Oлeг Клипкo
373-382
МEТOДИКA КOМП’ЮТEPНOГO МOДEЛЮВAННЯ ТEПЛOВИX ПPOЦECIВ У ВEНТИЛЬOВAНИX ДИCКOВИX ГAЛЬМAX
Переглядів: 34 | Завантажень: 13
PDF
Oleksandr Kurbatov, Oleksii Shapoval, Yelyzaveta Hurieva
383-390
P2P PROTOCOL FOR TRANSFERRING DIGITAL INHERITANCE
Переглядів: 38 | Завантажень: 23
PDF
Ігор Громико, Владислав Коршенко
391-394
ПРОГРАМНА ДОПОМОГА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННЮ В ПЕРІОД КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 32 | Завантажень: 10
PDF
Сергій Кравченко, Микола Ткаченко
395-402
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНИКИ НА ПУНКТАХ УПРАВЛІННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ ППО СВ
Переглядів: 62 | Завантажень: 12
PDF
Неоніла Кунда, Євгеній Лопотуха
403-410
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ
Переглядів: 68 | Завантажень: 39
PDF
Анна Старух, Богдан Депутат
411-416
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КОРИСТУВАЦЬКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів: 27 | Завантажень: 15
PDF
Ілля Таченко, Тетяна Коробейнікова, Сергій Захарченко
417-432
ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ В ГАЛУЗІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ МЕРЕЖЕВОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 30 | Завантажень: 12
PDF
Дмитро Чинчик, Тетяна Коробейнікова, Сергій Захарченко
433-450
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 35
PDF
Наталія Вергунова, Єлизавета Степаненко
451-458
КОНЦЕПТ-АРТ ПЕРСОНАЖІВ У GAME-ДИЗАЙНІ
Переглядів: 32 | Завантажень: 12
PDF
Наталія Базилевич, Олександр Тонконог, Ігор Юрченко
278-297
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОКСОМ НА РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Переглядів: 35 | Завантажень: 78
PDF
Наталія Базилевич, Сергій Божко, Олександр Тонконог
459-477
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОДІБІЛДИНГОМ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО РЕГУЛЯРНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Переглядів: 30 | Завантажень: 26
PDF