ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ

Як цитувати

Голдій , Х., & Ємельянов , О. (2021). ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/11486

Посилання

Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2008). Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», (633), 153-157.

Кавтиш, О. П. & Сабадир, А. О. (2019). Науково-методичні підходи до організації ефективної системи ціноутворення на підприємствах. Сучасні проблеми економіки і підприємництво, (24), 145–152.

Стрелюк, О. В. (2018). Моделювання ціноутворення підприємств в умовах досконалої та недосконалої конкуренції. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, (4), 139–148.

Єпіфанова, І. Ю. & Гуменюк, В. С. (2016). Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка і суспільство, (3), 189−192.

Гапак, Н. М. & Капштан, С. А. (2014). Особливості визначення фінансової стійкості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, (42). 191–196.

Ємельянов, О. Ю. (2020). Діагностування рівня фінансової стійкості підприємств агропромислового комплексу. Агросвіт, (21), 3–9.

Чепка, В. В. & Матяш, О. К. (2017). Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка і суспільство, (12), 649–655.

Висоцький, А. Л. (2014). Види, чинники та об’єкти управління збутовим потенціалом машинобудівного підприємства. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць, (24.7), 315−323.

Лорві, І. Ф. (2012). Стратегічні детермінанти збутової політики на ринку уніфікованої продукції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», (749), 557−560.

Савельєв, В. В. (2011). Стратегія глобальної маркетингової діяльності та етапи формування. Інвестиції: практика та досвід, (9), 70−72.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Висоцький, А. Л. (2013). Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, (23.4), 128−135.

Петрушка, Т. О. (2011). Діагностика ресурсного забезпечення та обґрунтування доцільності впровадження на підприємстві ресурсозберігаючих технологій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління», (698), 255–261.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Клімковський, М. І. (2020). Методологічні засади оцінювання потенціалу технічного розвитку підприємств. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН.

Емельянов, А. Ю. & Петрушка, Т. А. (2014). Технологическое развитие предприятий как средство обеспечения конкурентоспособности их продукции. Проблемы экономики и менеджмента, (3(31)), 39–46.

Емельянов, А. Ю. & Петрушка, Т. А. (2013). Исследование факторов технологического развития предприятий. Проблемы экономики и менеджмента, (11), 13–21.

Аренков, И. А. (2011). Конкурентный потенциал предприятия: модель и стратегии развития. Проблемы современной экономики, (4), 40–43.

Ахматова, М. (2003). Теоретические модели конкурентоспособности. Маркетинг, (4(71)), 25–38.

Гнатушенко, В. В. (2006). Управління конкурентним потенціалом підприємств (дис. … д-ра екон. наук). Донец. нац. ун-т, Донецьк, Україна.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Лесик, Л. І. (2017). Моделювання поведінки підприємств-конкурентів та оцінювання рівня конкуренції на ринку. Актуальні проблеми економіки, (5 (191)), 178−187.

Висоцький, А. Л. (2014). Сутність та особливості збутового потенціалу як складової частини сукупного економічного потенціалу підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць, (24.8), 225−233.

Ємельянов, О. Ю., Висоцький, А. Л., Симак, А. В. & Петрушка, Т. О. (2017). Методичні засади оцінювання попиту на продукцію машинобудівних підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій, (3), 198−212.

Безбородова, Т. В. & Даншина, Т. В. (2017). Управління оборотними коштами підприємств. Інвестиції: практика та довід, (1), 59–62.

Насібова, О. В. & Придатченко, Б. Ю. (2018). Теоретичні аспекти оптимізації оборотних коштів підприємства. Економіка і суспільство, (18), 794–802.

Редько, Л. І. (2007). Використання фінансових ресурсів як джерел фінансування інноваційної діяльності та проблема їх застосування. Держава і регіони, (2), 214–217.

Склярук, Т. В. & Соболь, І. В. (2017). Сучасний механізм оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, (2(27)), 72-75.

Шарманська, В. М. & Вітюк, В. В. (2018). Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання. Молодий вчений, (1(53)), 550–552.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 32 | |