ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Як цитувати

Пасічник , Д. (2021). ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/11491

Посилання

Нікітішин А. Індикатори інституційних змін у податковій системі. України. Вісник КНТЕУ. 2017. №1. С.93–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_1_9 .

Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. 344 с.

Нікітішин А. Сучасні принципи побудови податкової системи і реалізації податкової політики. Світ фінансів. 2010. № 3. С. 130–136. URL:http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19276/1Нікітішин%20А..pdf

Третякова О.В. Вплив податкової політики на економічний стан та подальший розвиток країни. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/Podatkova-polityka.pdf

Нікітішин А.О. Податкові надходження до місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч.2. С. 110–113.

Насипайко Д.С., Кузьмін Є.С., Буряк В.О. Податкова політика України: проблеми та перспективи розвитку. URL: https://core.ac.uk/download/ pdf/84825033.pdf

Податкова політика держави. Ще один великий компроміс /за заг. ред. К. І. Швабія. / Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 61 с.

Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний посібник. / Під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. 492 с.

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави : монографія. Київ: Київ. нац.торг.- екон. ун-т, 2019. 440 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 29 | |