ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СПОСІБ НАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Як цитувати

Тернавська , Т. (2021). ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СПОСІБ НАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/11493

Посилання

Мельник В.М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи. Фінанси України. 2008. № 11. С. 11–17.

Нікітішин А. Податкове регулюванн як інструмент державної екологічної політики. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 126–137.

Мельник П. В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: моногр. / Мельник П. В., Тарантул 3. С. К.: Знання України, 2008. С. 675.

Кривіцький В.Б., Нікітішин А.О. Адміністрування податку з доходів фізичних осіб. Фінанси України. 2005. №9. С. 34–39.

Нікитенко Д.В. Сутність фіскальної політики як інструмента державного регулювання економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 6. с.35-42.

Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб. Фінанси України. 2016. №10. С.65-70.

Нікітішин А.О. Податкові надходження до місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч.2. С. 110–113.

Соломенко С. М. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика. Фінанси України. 2008. № 4. С. 3 12.

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави : монографія. Київ: Київ. нац.торг.- екон. ун-т, 2019. 440 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 22 | |