ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Як цитувати

Гуленко , Н., & Прямухіна , Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/11512

Посилання

Функціонування держави в умовах глобалізації: основні ризики та шляхи їх подолання. URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/853

Державне управління : словн.-довід. / уклад. В. Д. Бакуменко ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

Державна політика. URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Державна політика: концептуальні аспекти визначення. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=626

Кучеренко О. Державна політика: аналіз сучасних політологічних концепцій / О. Кучеренко// Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні : Мат. наук.-практ. конф. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – С. 279-281.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 31 | |