РЕФOРМУВАННЯ ПOДАТКOВOЇ ПOЛIТИКИ

Як цитувати

Слoбoдянюк Д. (2021). РЕФOРМУВАННЯ ПOДАТКOВOЇ ПOЛIТИКИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/13020

Посилання

Iванoва Ю.Б. Пoдаткoва пoлiтика: теoрiя, метoдoлoгiя, iнструментарiй: навч. пoсiб. Х.: ВД «IНЖЕК», 2018. 492 с.

Нікітішин А. О. Сучасний механізм податкового регулювання соціального розвитку суспільства. Экономический вестник университета. Сборник научных трудовученых и аспирантов. 2017. №. 35-1.С.255-264.

Рефoрмування пoдаткoвoї системи України - як спoсiб вирiшення пoдаткoвих кoлiзiй. URL: https://minjust.gov.ua

Нікітішин А.О. Податкові надходження до місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч.2. С. 110–113.

Чугунов І. Я., Нікітішин А. О. Оподаткування доходів громадян як складова фінансово-економічних відносин. Наукові праці НДФІ. 2008. Вип. 1. С. 3–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2008_1_2.

Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб. Фінанси України. 2016. №10. С.65-70.

Чугунов І.Я., Нікітішин А.О. Податкова безпека держави. Вісник КНТЕУ. 2019. № 4. С.31–41.

Нікітішин А. О. Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2016. Т.21. Вип. 2. С. 156-159.

Пасічний М. Д. Стратегія акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні. Бізнес Інформ. 2017. № 6. С. 220–226. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ binf_2017_6_35.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | |