СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Як цитувати

Митянська , А. (2021). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/13024

Посилання

Kolodii S. (2021) The influence of decisions on increasing social standards on monetary policy. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2(37), 37-46.

Руденко М. В. (2016) Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 29, 103-109.

Гриньова В. М., Грузіна І. А. (2010) Проблеми мотивації праці персоналу підприємства: монографія. Харків: ІНЖЕК, 184 с.

Костін Д. Ю. (2013) Матеріальне стимулювання трудової діяльності: аналіз теоретико–методологічних підходів. Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/ 2013/n2.html.

Мaтpосов О. Д., Михалик С. В. (2013) Моpaльне тa мaтеpіaльне стимулювaння пpaці. Вісник НТУ «ХПІ». Сеpія: технічний прогрес і ефективність виробництва, 22(995), 110-113.

Руденко М. В. (2020) Розвиток цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах: теорія, методологія, практика: автореф. дис. доктора екон. наук: 08.00.04 (економіка та управління підприємствами). Київ: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 42 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | |