ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

Як цитувати

Петренко , Р., & Прокопчук , Л. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/13030

Посилання

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ : Либідь, 1993. 368 с.

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 384 с.

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису : монографія. Вид. 2-ге, виправл. і доп. Донецьк : ДонНУ, 2007. 294 с.

Рула Н. В. Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. 260 с.

Христіанінова Р. О. Формально-граматична організація складносурядних речень. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2014. Вип. 4. С. 171–180.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 408 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | |