ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Як цитувати

Журова , Г. (2021). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ . Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16331

Посилання

Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія / І.Я. Чугунов та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.

Nikitishin, A. (2019). Transformation of tax regulation in the post-bifurcation period. University Economic Bulletin, (40), 148-155. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-40-148-155

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T. & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10 (1), 42–52. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p42.

Нікітішин А. О. Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків. Економіка та держава. 2011. № 1. С. 16-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_1_5.

Пасічний М. Фіскальна результативність податкової системи України. Вісник КНТЕУ. 2018. №3. С.116.

Никитишин А. А., Полищук В. Н. Европейский опыт развития системы экологического налогообложения. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 1111–1116. DOI: https://doi.org/ 10.32782/2524-0072/2018-19-167

Нікітішин А. О. Вплив монетарної політики на сучасні механізми податкового регулювання. Економічний вісник університету. 2019. Вип. 41. С. 195-202. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecvu_2019_41_25.

Пасічний М.Д. Податкова політика України в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 7 (2). С. 123-128.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | |