РОЛЬ ТА МІСЦЕ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В НАПОВНЕННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Як цитувати

Клименко , М. (2021). РОЛЬ ТА МІСЦЕ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В НАПОВНЕННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16332

Посилання

Надходження непрямих податків до бюджету України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.11.2021).

Частка непрямих податків у бюджеті України. URL: https://cost.ua/ (дата звернення: 11.11.2021).

Нікітішин А. О., Сусіденко В. Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 234–242.

Нікітішин, А.О. Податкова політика в умовах світової фінансової кризи: вітчизняна та зарубіжна практика. Вісник податкової служби України. 2010. №6 (578).

Пасічний М.Д. Податкова політика України в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 7 (2). С. 123-128.

Нікітішин А. О. Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці URL: http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Economics/3_149335.doc.htm. (дата звернення 05.06.2021)

Пасічний М. Фіскальна результативність податкової системи України. Вісник КНТЕУ. 2018. №3. С.116.

Нікітішин А. О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. С. 26–32.

I. Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social development. Tallinn: Scientific Route, 2018.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | |