ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Як цитувати

Швець , А. (2021). ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16333

Посилання

Нерівність: податково-бюджетна політика може змінити ситуацію на краще. Головна сторінка блогів МВФ. URL: https://www.imf.org/external/russian/np/blo g/2017/101117r.pdf

Клінов, В.Г. Світові тенденції у розподілі доходів та проблеми соціально економічного розвитку. Питання економіки. 2018. № 7. С. 30-44.

Доповідь про Цілі у сфері сталого розвитку, 2020. Офіційний сайт ООН. URL: https://unstats. un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Develop ment-Goals-Report-2020_Ukrainian.pdf

Нікітішин А. Микола Пасічний Доктор економічних наук, доцент //Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України: збірник наукових праць Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції. С. 186.

Нікітішин А. О. Система податкового регулювання //Фінансова система України як складова інституційних перетворень економіки: всеукр. наук.-практ. конф.(Київ, 14-15 квітня 2021 р.): тези доп./ІЯ Чугунов, ТВ Канєва, ЛВ Козарезенко, ГВ Кучер, ЮІ Маркуц та ін.; відп. за вип. ІЯ Чугунов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 147 с. – С. 62.

Демченко О. Андрій Нікітішин, д-р екон. наук, доцент //Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця. – С. 138.

I. Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social development. Tallinn: Scientific Route, 2018.

Нікітішин А. О. Дослідження особливостей сучасної системи оподаткування доходів фізичних осіб. Наукові праці НДФІ. 2008. №. 3. С. 126-133.

Пасічний М. Бюджетна політика та економічний розвиток. Економічний вісник університету. 2020. 44. С. 153-164.

Погорлецький, А.І. Порівняльний аналіз заходів фіскального регулювання країн G20 в епоху коронакризи та в посткоронавірусній перспективі. Journal of Applied Economic Research. 2021. № 1 (20). С. 31–61.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | |