ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ

Як цитувати

Адерей , М., & Нєнно , І. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16334

Посилання

Федулова Л. І. Менеджмент організацій: підручник. Київ: Либідь, 2004. 448 с. URL: https://pidru4niki.com/00000000/menedzhment/sistema_menedzhmentu_organizatsiy#621.

Кузнєцов Е.А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні: монографія. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 382 с.

Полотнянко О.І. Механізм інтегральної підготовки управлінських кадрів в україні: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Одеса, 2021. 233 с.

Шаршун А.Л, Сируть Е.Д. Системный подход к менеджменту. Репозиторий БГУИР, 2020. URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/39288/1/Sharshun_Sistemniy.pdf.

Нєнно І.М. Створення дієвих бізнес-моделей розвитку морських портів: макрополітичні та мікроекономічні аспекти: монографія. Краматорськ: ДДМА, 2017. 474 с.

Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation. John Wiley&Sons Inc., Hoboten, New Jersey, 2010. 288 p.

Стрекалова Н. Д. Концепция бизнес-модели: методология системного анализа. Известия российского государственного педагогического университета им. А. Герцена. 2009. № 92. С. 95–105.

Вашакмадзе Т. Т. Сравнительный анализ бизнес-моделей компании. Экономика и жизнь. 2012. № 16 (45). С. 35–45.

Amit R., Zott C. Value creation in e-business. Strategic Management Journal. 2001. № 22. P. 493-520.

Chesbrough H. W. The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change. 2002. № 11. P. 529–555.

Швайцер Л. Концепция и эволюция моделей бизнеса. Эковест. Исследовательский центр ИПМ. 2007. № 6 (2). С. 146–168.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | |