ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ

Як цитувати

Іванець , О., & Андрушко , Я. (2021). ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16350

Посилання

Атраментова Л. О. Статистика для біологів : Підручник / Л. О. Атраментова, О. М. Утєвська. – Харків: НТМТ, 2017. – 331 с.

Деркач М. П. Курс варіаційної статистики / М. П. Деркач, Р. Я. Гумецький, М. Є. Чабан. – Київ: Вища школа, 1977. – 208 с.

Лемак М. В. Психологу для роботи. Діагностичні методики. Методичне видання / М. В. Лемак, В. Ю. Петрище. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 614 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія : Навч. Посібник / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – Київ: МАУП, 2000. – 256 с.

Методика В.П. Симонова відстеження рівня навченості [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://podil2012.at.ua/publ/metodika_v_p_simonova_vidstezhennja_rivnja_navcheno sti_ta_rivnja_vimog_do_vchitelja/1-1-0-2

Моніторинг навчальних досягнень учнів. Методичні рекомендації. / [В. А. Казьмін, О. А. Бондаренко, О. В. Кулінко та ін.]. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2009. – 32 с.

Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України №371 від 5.05.2008. // Інформаційний збірник Мністерства освіти і науки України 2008 р., Ідентифікатор: v0371290-08. – 2008. – №13. – С. 20.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | |