ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ СКЛЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Як цитувати

Вєтвицька , С., & Брагіна , Л. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ СКЛЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ . Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16352

Посилання

Bragina L., Yaitsky S., Petrov D., Starolat O. Integration of modern technology for architectural-building glass production. Bulletin of the National Technical University NTU”KhPI”.; Series: New solutions in modern technology. Kharkiv: NTU”KhPI”; № 2(82021). P. 90-95.- doi:10.20998/2413-4295.2021.02.13

Бахтил С. Облагораживание стекла / С. Бахтил, В. Поспихал; пер. с чешского Г.М. Матвеева. – М.: Стройиздат ,1970. - 336 с.

Ветвицька С.О., Брагіна Л.Л., Фомічов С.К. Декороване скло як елемент дизайну у будівництві. Збірник тез. доп. ІІІ Міжнар. (ХІІІ Української) наук конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». Вінниця, 2020. С.130.

Пат. 101310 Україна, МПК С03С 17/06, С03С 17/23. Спосіб виготовлення декоративного скла / Фомічов С.К., Фомічов І.К., Бабіченко А.В.; власники:

Луговський А.В., Фомічов С.К., Фомічов І.К., Бабіченко А.В. – № u 2014 13775; заявл. 22.12.2014; опубл. 10.09.2015, Бюл.№17. – 2 с

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | |