ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Як цитувати

Бабюк , А. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16621

Посилання

Балацький Є.В. Ефективність фіскальної політики держави // Проблеми прогнозування. 2017. № 5. С. 32-45.

Ануфрієва Є.М., Тарасов М.Ю., Нязирова Ю.Ж. Фіскальні вбудовані стабілізатори як недискреційні інструменти регулювання національної економіки. Моделі, системи, мережі в економіці, техніці, природі та суспільстві. 2018. № 4 (28). С. 5-12.

Дуліба Є.В. Особливості формування та реалізації фіскальної політики держави. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. Серія « Юридичні науки». № 4(9). С. 18-23.

Чугунов І.Я., Нікітішин А.О. Податкова безпека держави. Вісник КНТЕУ. 2019. № 4. С.31–41.

Нікітішин А. О. Податкове регулювання у механізмі фінансової стратегії та тактики розширення фіскального простору. Причорноморські економічні студії. 2017. № 21. С. 137–145.

Нікітішин А. О. Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу. Фінанси України. 2016. № 10. С. 113-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_10_8.

I. Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social development. Tallinn: Scientific Route, 2018.

Нікітішин А. Індикатори інституційних змін у податковій системі. України. Вісник КНТЕУ. 2017. №1. С.93–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_1_9 .

Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». URL: https://Inter-nauka.com (дата звернення 17.11.2021).

PASICHNYI M., KANEVA T., RUBAN M., NEPYTALIUK A., 2019, The impact of fiscal decentralization on economic development, in: Investment Management and Financial Innovations, 16(3), p. 29-39. DOI: 10.21511/imfi.16(3).2019.04.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | |