АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Як цитувати

Жеребець , Л. (2021). АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16622

Посилання

Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. К.: Поліграфкнига. 2004, 478 с.

Чугунов І.Я., Нікітішин А.О. Податкова безпека держави. Вісник КНТЕУ. 2019. № 4. С.31–41.

Данілов О.Д., Шевченко Є.А. Акцизний збір. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 370 с.

Нікітішин А. О. Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу. Фінанси України. 2016. № 10. С. 113-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_10_

Пасічний М.Д. Податкова політика України в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 7 (2). С. 123-128.

Нікітішин А. О. Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці URL: http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Economics/3_149335.doc.htm. (дата звернення 05.06.2021)

Пасічний М. Фіскальна результативність податкової системи України. Вісник КНТЕУ. 2018. №3. С.116.

Нікітішин А. О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. С. 26–32.

I. Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social development. Tallinn: Scientific Route, 2018.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |