АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ

Як цитувати

Касьян , А. (2021). АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16624

Посилання

Податковий кодекс України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17#Text.

Нікітішин А. О. Вплив монетарної політики на сучасні механізми податкового регулювання. Економічний вісник університету. 2019. Вип. 41. С. 195-202. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecvu_2019_41_25.

Nikitishin A. Tax policy as a component of achieving social development. University Economic Bulletin. 2021. №. 48. С. 182-190.

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави : монографія. Київ: Київ. нац.торг.- екон. ун-т, 2019. 440 с.

Nikitishin, A. (2019). Transformation of tax regulation in the post-bifurcation period. University Economic Bulletin, (40), 148-155. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-40-148-155.

Пасічний М. Фіскальна результативність податкової системи України. Вісник КНТЕУ. 2018. №3. С.116.

Нікітішин А. О. Еволюція оподаткування у напрямі соціального змісту. Наук. зап. Нац. yн-ту «Острозька академія». 2017. № 6 (34). С. 62-66. Серія : Економіка.

Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.:Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.

Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | |