СУЧАСНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Як цитувати

Ситнікова , Є. (2021). СУЧАСНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16626

Посилання

Iванoва Ю.Б. Фіскальна пoлiтика: теoрiя, метoдoлoгiя, iнструментарiй: навч. пoсiб. Х.: ВД «IНЖЕК», 2018. 492 с.

Нікітішин А. О. Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці URL: http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Economics/3_149335.doc.htm. (дата звернення 05.06.2021).

Чугунов І.Я., Нікітішин А.О. Податкова безпека держави. Вісник КНТЕУ. 2019. № 4. С.31–41.

Нікітішин А. О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. С. 26–32.

I. Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social development. Tallinn: Scientific Route, 2018.

Никитишин А. А., Полищук В. Н. Европейский опыт развития системы экологического налогообложения. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 1111–1116. DOI: https://doi.org/10. 32782/2524-0072/2018-19-167.

Пасічний М. Бюджетна політика та економічний розвиток. Економічний вісник університету. 2020. 44. С. 153-164.

Пoдаткoвий кoдекс України: прийнятий ВРУ вiд 02.12.2010 р. URL: http://zаkon4.rаdа.gov.uа

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | |