ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ

Як цитувати

Сташко , А. (2021). ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16627

Посилання

Мудров, А.А. (2011). Реалізація митними органами адміністративних повноважень у сфері запобігання порушенню митних правил. Вісник Академії митної служби України. Право, 1(6), 84-90.

Прокопенко, В.В. (2013). Заходи адміністративного попередження, що застосовуються митними органами. Юриспруденция – актуальные проблемы и пути совершенствования. Одесса: Куприенко С. В., 167-178.

Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40, 356.

Nikitishin A. О. The Adaptive and Coherent Institutional Architectonics of Tax Regulation. Problemy ekonomiky, volume 1, p. 300 – 307.

Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.

Крисань, Т.Є. (2013). Правова природа юридичних гарантій цивільних прав. Університетські наукові записки, 1, 519-523.

Nikitishin A. Tax policy as a component of achieving social development. University Economic Bulletin. 2021. №. 48. С. 182-190.

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави : монографія. Київ: Київ. нац.торг.- екон. ун-т, 2019. 440 с.

I. Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social development. Tallinn: Scientific Route, 2018.

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T. & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10 (1), 42–52. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p42

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | |