АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Як цитувати

Гусєва , Я., & Копиця , Є. (2021). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16632

Посилання

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів від 29.10.1996 № 995_031.

Жидан О.С., Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони та використання боліт в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. №6. Том 2. 2016. . С. 51-54. URL: http://apnl.dnu.in.ua/6_2_2016/14.pdf

Савчук П., Охорона боліт. Досвід Європи та Білорусі. Уроки та рекомендації для України. 2020 р. URL: http://epl.org.ua/announces/ohorona-bolit-dosvid-yevropy-ta-bilorusi-uroky-ta-reko mendatsiyi-dlya-ukrayiny/

Жидан О.С., Особливості та види використання природних ресурсів боліт в Україні. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2015. С. 104-108. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/2/part_2/23.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | |