СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
PDF

Як цитувати

Нікуліца, Д., & Роздобудько, В. (2020). СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 129-130. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/5467
PDF

Посилання

Гончарук Я.А., В.С. Рудницький.(2009). Аудит 2-ге вид., перероб. та доповн. Львів : Оріяна-Нова.

Файєр О. А. (2011). Страхування професійної відповідальності: цивільно-правовий аспект (автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юр. наук). Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого. Харків, Україна.

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (Закон України). № 2258-VIII. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text .

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 28 |