ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У МАЛІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ
PDF

Як цитувати

Чижевська, В., & Яшник, С. (2020). ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У МАЛІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 88-90. https://doi.org/10.36074/06.11.2020.v2.09
https://doi.org/10.36074/06.11.2020.v2.09
PDF

Посилання

Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. – Київ.: Центр учбової літератури, 2008. 688 с.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. Київ.: «Академвидав», 2006. 424 с.

Дубровинський Г. Р., МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ «УНІВЕРСАЛЬНОЇ» СОЦІОМЕТРІЇ, Вісник Національного університету оборони України 2(27)/2012 Vnaou_2012_2_32.pdf

Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія: Підручник. Київ.:, 2006. 400 с.

Музика О.О. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія” // Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2853/1/O_O_Muzyka_RNP_KP.pdf

Кузьменко Т.М. Сутнісні характеристики та класифікація соціальних груп: референтна група: види та функції https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.18.64.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 10 |