ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ВИМОВИ
PDF

Як цитувати

Риженко, М., & Чухно, О. (2020). ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ВИМОВИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 12-14. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/5486
PDF

Посилання

Англійська мова і література в закладах освіти (Освітня програма для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))). (2019). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Вилучено з http://smc.hnpu.edu.ua/files/Profili_OP/Angliuska_mova_i_literatyra_v_zakladah_osvitu_bakalavr.pdf

Бігич, О. Б., Борецька, Г. Є., Бориско Н. Ф., Гапонова С. В., Майєр, Н. В., Ніколаєва, С. Ю., … Шукліна, С. І. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика. Київ: Ленвіт. ISBN 978-966-8995-81-1

Долина, А. В. (2012). Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі (автореф. дис. … канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Долинський, Є. В. (2013). Можливості використання навчального середовища Moodle при вивченні іноземної мов та перекладу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», № 1.

Перлова, В. В. (2007). Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слухо-вимовних навичок (дис. … канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Томіліна, А. О. (2015). Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle під час навчання студентів іноземної мови. Педагогіка вищої та середньої школи, № 46, С. 225-230.

Чухно, О. А. (2017). Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх учителів англійської вимови після німецької. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки, 31, С. 93-105.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 9 |