ТАНЦЮВАЛЬНА АЕРОБIКА В СИСТЕМI ЗАНЯТЬ З ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТIВ
PDF

Як цитувати

Васютинська, О., & Антипова, Ж. (2020). ТАНЦЮВАЛЬНА АЕРОБIКА В СИСТЕМI ЗАНЯТЬ З ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТIВ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 53-55. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/5490
PDF

Посилання

Томашевская, О.Б. Сутність і зміст самостійної роботи студентів у вузі / О.Б. Томашевська, Н.А. Малиновська // Вісник Балтійського федерального університету. - 2011. - № 11. - С. 112-117.

Федорова М.А. Теорія і методичне забезпечення формування навчальної самостійної діяльності студентів у вузі: Дис. доктора педагогічних наук: 13.00.08. Орел, 2011. 437 с.

Омелаенко Н.В. Методика і організація самостійної роботи студентів / жур. Сучасні наукомісткі технології. - 2016. - № 2 (частина 3) - С.538-542. 4. Козаков В.А. Самостійна робота студентів і її інформаційно-методичне забезпечення: Учеб.пособие. - К .: Вища шк., 1990. - С.248.

Сергєєва Н.Ю. Самостійна робота як фактор гуманiзацii процесса навчання // Педагогiка, псіхологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичних виховання i спорту: Зб.наук.пр. пiд ред. Ермакова С.С.. - Харькiв: XXIII, 1998. - №12. - С. 47-57.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 29 |