ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
PDF

Як цитувати

Кузнєцова, А., & Козубай, І. (2020). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 87-89. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/5494
PDF

Посилання

Артикуца, Н. В. (2004). Мова права і юридична термінологія: навч. посібник. Київ: Стилос.

Великий юридичний словник. Вилучено з https://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law27.php

Нікіфорова, С. М. (2012). Особливості юридичної термінології в англійській мові: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харків, Україна.

Д'яков, А. С. (2000). Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. Київ: Академія.

Ходаковська, О. О. (2017). Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС».

Шемет, У.Р., Козубай, І.В. (2020). Сучасні процеси в англійській юридичній термінології. Перспективні галузі наукових досліджень: динаміка та тренди: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т.2, с. 117-118). 16 жовтня, 2020, Суми, Україна: Молодіжна наукова ліга.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 5 |