Слoбoдянюк Д. (2021). РЕФOРМУВАННЯ ПOДАТКOВOЇ ПOЛIТИКИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/13020