Слoбoдянюк Д. (2021) «РЕФOРМУВАННЯ ПOДАТКOВOЇ ПOЛIТИКИ», Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/13020 (дата звернення: 27Липень2021).