Слoбoдянюк Д. «РЕФOРМУВАННЯ ПOДАТКOВOЇ ПOЛIТИКИ». Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, Червень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/13020.