Которович , М. «МЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ В ПРОЦЕСІ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ». Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, Грудень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16642.