I Міжнародна студентська наукова конференція «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ НАУК»
I Міжнародна студентська наукова конференція «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ НАУК»

Міжнародна студентська наукова конференція • 04.06.2021 • Полтава, UKR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Міжнародні відносини; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Біологія та біотехнології; Ветеринарні науки; Харчове виробництво та технології; Автоматизація та приладобудування; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Інформаційні технології та системи; Електроніка та телекомунікації; Філологія та журналістика; Філософія та політологія; Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7991-54-9 | Google Scholar | Молодіжна наукова ліга | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)

Весь випуск
Збірник
Дмитро Гаврась ; О. Ємельянов (Науковий керівник)
ЗНАЧИМІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 23 |
Мирослав Гарматій ; О. Ємельянов (Науковий керівник)
ПОСЛІДОВНІСТЬ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБСЯГІВ ДЖЕРЕЛ ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів: 13 |
Дiана Слoбoдянюк
РЕФOРМУВАННЯ ПOДАТКOВOЇ ПOЛIТИКИ
Переглядів: 12 |
Катерина Романюк ; О. Ємельянов (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ЗАПАСУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 12 |
Аліна Грищенко
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ МЕТОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів: 9 |
Аліна Митянська
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Переглядів: 12 |
Shaxnoza Pishenbaeva
ERIK MIYWELERIN QAYTA ISLEW TEXNOLOGIYASI
Переглядів: 9 |
Анастасія Луценко ; Олександр Воргуль (Науковий керівник)
ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ РЕКОНФІГУРАЦІЇ ПЛІС ТИПУ FPGA В МЕДИЧНИХ СИСТЕМАХ
Переглядів: 18 |
Sevara Eshboeva
MODERN TEACHING METHODS OF SIMULTANEOUS TRANSLATION FROM ENGLISH INTO UZBEK
Переглядів: 13 |
Soniya Latipova
LINGUOCULTURAL CONCEPTS IN A POETIC TEXT
Переглядів: 9 |
Iroda Madaminova
THE CONCEPT OF «HEART» IN THE CONCEPTUAL SYSTEM OF LANGUAGE
Переглядів: 10 |
Руслана Петренко ; Людмила Прокопчук (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
Переглядів: 9 |
Ірина Дунчич
ПРАКТИЧНА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 14 |
Єлизавета Яшкова
ГОРМОНАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ В ЛІКУВАННІ АСТМИ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ
Переглядів: 296 |
Н. Колесниченко ; З. Самчук-Колодяжна (Науковий керівник)
ПИТАННЯ НАЛЕЖНОСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТВОРИ, ВИКОНАНІ ТВАРИНАМИ
Переглядів: 11 |