I Міжнародна студентська наукова конференція «ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИДИС-ЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
I Міжнародна студентська наукова конференція «ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИДИС-ЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

I Міжнародна студентська наукова конференція • 15.10.2021 • Чернігів, UKR

Том 1: Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа оподаткування, облік і аудит; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство; Ветеринарні науки; Харчове виробництво та технології; Енергетика та енергетичне машинобудування; Комп'ютерна та програмна інженерія; Інформаційні технології та системи; Соціологія та статистика; Філологія та журналістика; Філософія та політологія.
Том 2: Педагогіка та освіта; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Фармація та фармакотерапія; Історія, археологія та культурологія; Архітектура та будівництво; Культура та мистецтво; Географія та геологія.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-7991-81-5 | Google Scholar | Молодіжна наукова ліга | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)

Весь випуск
Том 1 Том 2
Гірей-Хан Абкєлямов ; О. Ємельянов (Науковий керівник)
ВПЛИВ ОБОРОТНОСТІ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ ФІНАНСОВИЙ СТАН
Переглядів: 1 |
Анна Бреньо ; О. Ємельянов (Науковий керівник)
ЛІКВІДНІСТЬ АКТИВІВ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 2 |
Н. Процко ; Т. Кужда (Науковий керівник)
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Переглядів: 4 |
Олександра Тельнова ; А. Демченко (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ ХЕРСON
Переглядів: 5 |
А. Буряк
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Переглядів: 3 |
Поліна Гладкова ; Світлана Артеменко (Науковий керівник)
ДОСЛІДНИЦЬКІ МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КІБЕРНЕТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ СУЧАСНОСТІ
Переглядів: 11 |
Богдана Калиновська
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ В УМОВАХ ФРАГМЕНТАРНОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
Переглядів: 2 |
Катерина Петросюк ; Анна Кошель (Науковий керівник)
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 3 |
Вікторія Ольховська ; Олена Бакаленко (Науковий керівник)
МЕТОДИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ
Переглядів: 13 |
Єлизавета Вільхова ; А. Білан (Науковий керівник)
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ПІДҐРУНТЯ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ
Переглядів: 12 |
Вікторія Довбуш ; Руслана Тригуб (Науковий керівник)
ТЕНДЕНЦІЯ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ В УКРАЇНІ, ЗОКРЕМА У МІСТІ КИЄВІ
Переглядів: 2 |
Ірина Кошіль ; Катерина Діденко (Науковий керівник)
РОЛЬ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ, ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
Переглядів: 1 |